Zarządzanie projektem IT w metodologii zwinnej to dla nas czysta przyjemność, dzięki której dostarczamy jakościowe rozwiązania w krótkich iteracjach i rozsądnym budżecie, dzięki ścisłej współpracy z klientami, elastyczności i ciągłemu doskonaleniu procesu.

Obawiasz się, że prowadzenie projektu IT Cię przerośnie? Nie masz wystarczających kompetencji do zapanowania nad harmonogramem, budżetem i zespołami?

Twój zwinny proces

Agile project managemenet

Agile to iteracyjne, elastyczne podejście do tworzenia oprogramowania, które uwzględnia fakt, że wymagania ewoluują w trakcie rozwoju projektu. Zarządzanie projektami to zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik do działań projektowych w celu spełnienia wymagań końcowych. Agile Project Management kontroluje rozwój oprogramowania poprzez dostarczanie pracy zgodnie z wymaganiami w sposób iteracyjny i przyrostowy. Potrzeby użytkowników ewoluują, a my musimy dostosować się do zmian, które mogą wystąpić w cyklu życia produktu. Aby tworzyć oprogramowanie odpowiadające potrzebom użytkowników i celom biznesowym, promujemy krótkie cykle rozwoju, które stale je udoskonalają.

Filozofia Agile Project Management wywodzi się z wartości podkreślonych w manifeście agile (ang. Agile Manifesto):

Osoby i interakcje ponad procesami i narzędziami
Działające oprogramowanie ponad kompleksową dokumentacją
Współpracę z klientem ponad negocjacjami umownymi
Reagowanie na zmiany ponad podążaniem za planem

Agile jest pojęciem ramowym dla różnych metodologii, które dzielą zasady i wartości opisane powyżej. Każdy z nich ma swoje obszary zastosowania i charakterystyczne cechy. Organizacje często wykorzystują metody agile, takie jak Kanban czy SCRUM, aby skrócić czas wprowadzania produktu na rynek, poprawić jakość i zadowolenie. Wszystko zależy jednak od projektu, zespołu developerskiego, cyklu życia produktu czy wartości wyższych.

160 projektów

agile

15 lat

doświadczenia

11500 backlogów

w ostatnich 24 miesiącach

Gotowy dowieźć projekt IT w najwyższych standardach?

Zarządzanie rozwojem oprogramowania przez zespół aveneo to jeden z kluczowych elementów sukcesu


Jasne oczekiwania

Zbieramy wymagania i potwierdzamy priorytety, aby osiągnąć cele projektu

Płynna komunikacja

Używamy odpowiednich narzędzi, aby mieć pewność, że wszyscy są na tej samej stronie

Kontrola budżetu

Dostosowujemy wymagania, aby zapewnić jak największą wartość za jak najmniej

Ryzyko pod kontrolą

Identyfikujemy i monitorujemy ryzyka, aby przewidzieć niepewności i zminimalizować ich wpływ na projekt

Estymaty i monitorowanie postępów

Estymujemy funkcjonalności i monitorujemy postępy projektu

Ciągłe ulepszenia

Dbamy o to, aby wiedzieć, co się sprawdza, i czego unikać

Jakość i bezpieczeństwo tworzonego oprogramowania


Jakość-i-bezpieczeństwo-tworzonego-oprogramowania

Agile jest często uważana za najbezpieczniejszą i zapewniającą najwyższą jakość metodologią zarządzania projektem ze względu na kilka kluczowych zalet:

Ciągła integracja i testowanie

Agile wymaga częstego integrowania kodu i testowania go w krótkich cyklach. Pozwala to na szybką identyfikację i naprawę błędów, co zapobiega ich kumulacji i utrudnia późniejszą naprawę. Ciągłe testowanie automatyczne zapewnia, że kod spełnia określone wymagania i standardy jakości.

Wczesne i częste angażowanie użytkowników

Agile zakłada regularne dostarczanie działającego oprogramowania do użytkowników i zbieranie od nich informacji zwrotnej. Pozwala to na wczesne wykrycie problemów i błędów oraz dostosowanie produktu do rzeczywistych potrzeb użytkowników. Zapobiega to tworzeniu oprogramowania, które nie odpowiada oczekiwaniom użytkowników i jest bezużyteczne.

Transparentność i śledzenie postępów

Proces developmentu w Agile jest transparentny dla wszystkich interesariuszy. Postępy są regularnie monitorowane i udokumentowane, co ułatwia identyfikację potencjalnych problemów i ryzyka. Uczestnicy projektu mają pełen wgląd w proces i mogą na bieżąco reagować na zmiany.

Kultura bezpieczeństwa i odpowiedzialności

Agile promuje kulturę bezpieczeństwa i odpowiedzialności w zespole. Każdy członek zespołu jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo swojego kodu. Wspólne rozwiązywanie problemów i ciągłe doskonalenie sprzyjają budowaniu bezpiecznego i odpornego na błędy oprogramowania.

Terminowość dostarczania rozwiązań programistycznych


Terminowość-dostarczania-rozwiązań-programistycznych

Szybki i przewidywalny czas dostarczania rozwiązań IT jest kluczowy dla sukcesu każdego projektu informatycznego. Metodologia Agile oferuje szereg korzyści w tym zakresie, zapewniając klientom większą kontrolę nad projektem i krótszy czas realizacji.

Planowanie iteracyjne

Model Agile dzieli projekt na krótkie, skończone iteracje, co ułatwia planowanie i przewidywanie czasu potrzebnego na ukończenie projektu. Każda iteracja ma jasno określone cele i priorytety, co pozwala na skupienie się na najważniejszych funkcjach. Regularne przeglądy i retrospektywy pomagają zespołowi uczyć się na błędach i doskonalić proces planowania.

Ciągłe dostarczanie

W każdym cyklu rozwojowym dostarczane jest działające oprogramowanie, nawet jeśli nie jest ono jeszcze w pełni funkcjonalne. Pozwala to na częstą weryfikację postępów i zbieranie informacji zwrotnej od użytkowników. Umożliwia to szybką korektę kursu i dostosowanie produktu do zmieniających się potrzeb.

Stałe tempo pracy

Zespoły Agile pracują w stałym tempie, co sprzyja przewidywalności i terminowości. Praktyki takie jak stand-upy i daily SCRUM pomagają w monitorowaniu postępów i identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń dla terminowości. Regularne retrospektywy pozwalają na ciągłe doskonalenie procesu i eliminowanie przeszkód.

Adaptacja do zmian

Model Agile jest elastyczny i pozwala na dostosowanie do zmieniających się wymagań lub priorytetów. Zmiany mogą być wprowadzane na bieżąco, bez negatywnego wpływu na terminowość dostawy. Krótkie cykle rozwojowe ułatwiają reagowanie na zmiany na rynku lub w otoczeniu biznesowym.

Zarządzanie budżetem a zarządzanie zwinne projektem IT


Zarządzanie-budżetem-a-zarządzanie-zwinne-projektem-IT

Metodyki Agile zrewolucjonizowały sposób zarządzania projektami IT, oferując szereg korzyści również w kwestii zarządzania budżetem.

Jasne i przejrzyste szacowanie kosztów

W modelu Agile koszty są szacowane na początku każdego sprintu, w oparciu o zaplanowane zadania. Szacowanie jest oparte na rzeczywistym wysiłku zespołu i uwzględnia potencjalne ryzyka. Jasne szacowanie pozwala na lepszą kontrolę budżetu i zapobiega przekroczeniom kosztów.

Wczesne dostarczanie prototypów działającego oprogramowania

Model Agile zakłada częste dostarczanie działającego oprogramowania do klienta (np. na koniec każdego sprintu). Pozwala to na szybką weryfikację koncepcji i zebranie informacji zwrotnej od użytkowników. Informacja zwrotna jest wykorzystywana do udoskonalenia oprogramowania i zapobiega kosztownym błędom na późniejszych etapach rozwoju.

Stałe monitorowanie postępów

W modelu Agile postępy prac są monitorowane na bieżąco. Regularne spotkania zespołu (np. daily scrum) pozwalają na identyfikację potencjalnych problemów i ryzyk. Szybka identyfikacja problemów pozwala na podjęcie działań korygujących i uniknięcie niepotrzebnych wydatków.

Koncentracja na wartościach

Model Agile skupia się na dostarczaniu wartości biznesowej i spełnianiu potrzeb użytkowników. Priorytetyzacja funkcji i backlogu produktu opiera się na wartościach dla klienta. Pozwala to na skoncentrowanie wysiłków zespołu na najważniejszych funkcjach i uniknięcie marnowania czasu i zasobów na funkcje o niskiej wartości.

Proces zwinny w zarządzaniu procesem rozwoju oprogramowania


Metoda Agile operuje na krótkich okresach pracy, zwanych sprintami, trwających od 1 do 4 tygodni. Poniżej przedstawiono szkic sprintu, prezentujący kolejne etapy procesu tworzenia w tym cyklu.

W metodologii Agile kluczowym jest ciągłe komunikowanie się, dostosowywanie i dostarczanie wartościowych rozwiązań programistycznych. To pozwala uniknąć ryzyka związanego z długotrwałym, kosztownym procesem tworzenia oraz zapewnia aktualną weryfikację założeń.

Krótkie cykle pracy umożliwiają szybką weryfikację, czy Twój zespół programistyczny zmierza we właściwym kierunku.

Definiowanie wymagań

Backlog
Definiowanie wymagań

Analiza

Obecnie zaangażowane strony, takie jak klienci, użytkownicy końcowi, kierownictwo, menedżerowie produktu i inni, precyzują wymagania i cele projektu. Określają, jakie rezultaty chcą osiągnąć poprzez zastosowanie oprogramowania oraz jakie funkcje są niezbędne do realizacji tych celów.

Wymagania

Product Owner zbiera szczegółowe wymagania od zaangażowanych stron, korzystając z różnorodnych metod i narzędzi, takich jak spotkania, badania, warsztaty lub analiza dokumentacji.

Zarządzanie priorytetami

Wspólnie z Product Ownerem, zaangażowane strony ustalają, które z zebranych wymagań są najważniejsze. Razem podejmują decyzję, które funkcje są kluczowe i powinny być wdrożone jako pierwsze.

Sprint planning

Na podstawie ustalonych wymagań i priorytetów, zespół programistyczny opracowuje plan rozwoju oprogramowania. Określają kolejne etapy projektu, szacują czas potrzebny na wykonanie poszczególnych zadań i ustalają terminy wykonania.

Wytwarzanie oprogramowania

Implementacja
Implementacja oprogramowania

Development

Zespół programistów implementuje funkcje oprogramowania zgodnie z ustalonym harmonogramem i specyfikacją. Wykorzystują różnorodne języki programowania, narzędzia i technologie, aby stworzyć efektywne oraz działające oprogramowanie.

UI/UX

Zespół projektowy odpowiada za tworzenie interfejsu użytkownika (UI) oraz zapewnienie użytkownikowi satysfakcjonującego doświadczenia (UX). Przygotowują one szkice, prototypy oraz graficzne interfejsy, które są łatwe w obsłudze, intuicyjne i estetycznie przyjemne.

QA

Zespół testerów wykonuje różnorodne testy w celu potwierdzenia, że oprogramowanie jest pozbawione błędów i działa zgodnie z oczekiwaniami. Wykorzystują różne rodzaje testów, takie jak testy jednostkowe, integracyjne, funkcjonalne oraz regresyjne.

CI/CD

Zespół deweloperski wdraża oprogramowanie do środowiska produkcyjnego. Ten proces może obejmować instalację oprogramowania na serwerach, konfigurację środowiska oraz udostępnienie go użytkownikom końcowym.

Kluczowe ogniwa sprawnego zarządzania projektem IT


Project Manager

Nadzorca projektu, zarządca budżetów i terminów, pomost między inwestorami a zespołami agile

Product Owner

Definiuje backlogi i kryteria akceptacji oraz wymagania niefunkcjonalne

Scrum Master

Władca procesów, pomaga w samoorganizacji zespołu, trener wewnętrzny

Team leader

Architekt oprogramowania, bezpieczeństwa rozwiązania, odpowiedzialny za dobór technologii

Sektory naszych rozwiązań


Obszary-naszych-rozwiazan-Fintech

Fintech

Cyfrowe rozwiązania dla branży finansowej z naciskiem na bezpieczeństwo i szybkość transakcji.

Obszary-naszych-rozwiazan-Produkcja-i-przemysł

Przemysł i produkcja

Planowanie, monitorowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych i przemysłowych w wielowymiarowym ujęciu.

Obszary-naszych-rozwiazan-Transport-i-logistyka

Transport i logistyka

Zarządzanie i śledzenie frachtu morskiego, transportu lądowego i powietrznego.

Obszary-naszych-rozwiazan-rozwiązania-dedykowane

Rozwiązania dedykowane

Rezerwacja wizyt medycznych, zarządzanie przepływem dokumentacji, cyfrowe kartoteki, zamówienia online i onsite.

Sposób, w jaki pracują nasze zespoły programistyczne

Zapoznaj się z całym cyklem współpracy, tworzenia oprogramowania i jego implementacji.

Nasze przykładowe realizacje


PDO
Przemysł i produkcja
Profesjonalna Drukarnia Opakowań

Zrealizowano zintegrowane oprogramowanie produkcyjne dla Puckiej Drukarni Opakowań, łączące funkcje ERP, CRM, CMMS, MES, QMS i WMS. System wspiera produkcję w duchu Przemysłu 4.0, automatyzując i optymalizując procesy, m.in. poprzez monitoring maszyn i wyrobów gotowych, precyzyjne kalkulacje kosztów i zaawansowane planowanie produkcji.

Apetitio
HoReCa
apetit.io - zamawianie do miejsca

Zrealizowany projekt to kompleksowe rozwiązanie dla lokali gastronomicznych (restauracje, foodtrucki, piekarnie, cukiernie itp.). System umożliwia m.in. zamawianie do stolika za pomocą kodów QR i tagów NFC, przywoływanie obsługi, podział rachunku, a także zamówienia na wynos i z dostawą. Dostęp do usługi odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania aplikacji.

Audiobooks
Edukacja i szkolenia
Audiobooks

Zrealizowany projekt to platforma do nagrywania i dystrybucji własnych audiobooków. Rozwiązanie dostarcza użytkownikom bogaty wybór treści szkoleniowych i możliwość ich zakupu w dowolnym miejscu i czasie. Rozwiązanie zostało zrealizowane zarówno w formie serwisu internetowego jak i w postaci plikacji mobilnych na wszystkie dostępne platformy (Windows Phone, Andoroid i iOS).

eService
B2C, Produkcja (Utrzymanie ruchu)
eService

Platforma eService została stworzona w celu optymalizacji zarządzaniem urządzeniami wielofunkcyjnymi wolnostojącymi. System służy do obsługi umowów serwisowych, pozwala też administrować listą urządzeń w ramach umowy a także komponentami wchodzącymi w skład przedmiotów.

Z naszych rozwiązań korzystają


Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?