Zarządzaj optymalnie zapasami, w jednym dedykowanym narzędziu. Dedykowane oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw od aveneo.

Próbujesz unikać nadmiernych zapasów, ale półśrodki nie dają oczekiwanych rezultatów? Dostępne na rynku gotowe rozwiązania nie pasują do Twojego biznesu i zawsze czegoś im brakuje?

MRP - Oprogramowanie do zarządzania surowcami i komponentami

System MRP (ang. Manufacturing Resource Planning) zapewnia Ci znaczącą poprawę zarządzanie produkcją i zapotrzebowaniem materiałowym.


Umożliwia precyzyjne planowanie zapotrzebowania materiałowego, ponieważ opiera się na zamówieniach klientów oraz planie produkcyjnym. Dzięki temu firma może unikać nadmiernego magazynowania i minimalizować ryzyko braków w dostawach. 

Prognozowanie zapotrzebowania na podstawie danych i trendów zapewni Ci bezpieczeństwo utrzymania ciągłości pracy na linii produkcyjnej oraz dotrzymania terminów realizacji zamówień.


Oprogramowanie MRP umożliwia tworzenie optymalnych harmonogramów produkcji, uwzględniających dostępność surowców i materiałów, ponieważ planista widzi na bieżąco stan zaopatrzenia procesów w zleceniach.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat dedykowanego modułu MRP?

MRP I czy MRP II?


Systemy MRP (Material Requirements Planning) i MRP II (Manufacturing Resource Planning) to narzędzia informatyczne stosowane w zarządzaniu produkcją i kontrolowaniu dostępności materiałów w firmach produkcyjnych. Oba systemy związane są z planowaniem i kontrolą materiałów, jednak różnią się zakresem funkcji i złożonością oraz poziomem zaawansowania w zarządzaniu produkcją. Zrozumienie podstawowych różnic między MRP a MRP II jest kluczowe przy wyborze odpowiedniego systemu dostosowanego do potrzeb firmy.


MRP I

MRP I koncentruje się głównie na planowaniu materiałów potrzebnych do produkcji, takich jak surowce, komponenty i części.

Brak integracji z innymi obszarami

Ten system nie obejmuje pełnej integracji z innymi obszarami zarządzania, takimi jak zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi, zarządzanie pracą czy finanse.

Prosty model planowania

MRP I wykorzystuje prosty model planowania potrzeb materiałowych oparty na strukturze produktu i zamówieniach klientów.

Koncentracja na kontroli zapasów

Głównym celem MRP I jest kontrola poziomu zapasów, minimalizowanie nadmiarów i niedoborów oraz zapewnienie, że odpowiednie materiały są dostępne w odpowiednim czasie.

MRP I

MRP I koncentruje się głównie na planowaniu materiałów potrzebnych do produkcji, takich jak surowce, komponenty i części.

Brak integracji z innymi obszarami

Ten system nie obejmuje pełnej integracji z innymi obszarami zarządzania, takimi jak zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi, zarządzanie pracą czy finanse.

Prosty model planowania

MRP I wykorzystuje prosty model planowania potrzeb materiałowych oparty na strukturze produktu i zamówieniach klientów.

Koncentracja na kontroli zapasów

Głównym celem MRP I jest kontrola poziomu zapasów, minimalizowanie nadmiarów i niedoborów oraz zapewnienie, że odpowiednie materiały są dostępne w odpowiednim czasie.

MRP II

Zaawansowany system, który integruje zarządzanie materiałami z innymi obszarami działalności przedsiębiorstwa, takimi jak zarządzanie produkcją, zdolnościami produkcyjnymi i finanse.

Planowanie zdolności produkcyjnych

MRP II uwzględnia zdolności produkcyjne i wydajność maszyn oraz pracowników, co pozwala na dokładniejsze planowanie produkcji.

Szersza perspektywa czasowa

System ten ma zdolność planowania na dłuższy okres czasu, uwzględniając długoterminowe cele i strategie firmy.

Skomplikowane algorytmy planowania

MRP II wykorzystuje bardziej zaawansowane algorytmy planowania, co pozwala na bardziej precyzyjne zarządzanie produkcją i zasobami.

Przykłady optymalizacji w obszarze zaopatrzenia


Automatyzacja rezerwacji w dostawach
Automatyzacja rezerwacji w dostawach

System MRP wykorzystuje inteligentne algorytmy, które pozwalają na precyzyjne i elastyczne dostosowywanie rezerwacji materiałów, nawet w przypadku ilości niezgodnych z pierwotnym zamówieniem. Dodatkowo MRP automatycznie awizuje nowe dostawy materiałów na podstawie analizy zapotrzebowania.

Harmonogram produkcji z zaopatrzonymi procesami
Harmonogram produkcji z zaopatrzonymi procesami

MRP II wprowadza zaawansowane narzędzia do zarządzania produkcją i procesami zaopatrzenia, które wyróżniają zaopatrzone procesy na planie produkcyjnym. Pozwala to na stworzenie wizualnego harmonogramu, na którym planista może łatwo identyfikować te procesy, które są już zaopatrzone w niezbędne materiały i komponenty.

Precyzyjne zaopatrywanie produkcji
Precyzyjne zaopatrywanie produkcji

Oprogramowanie MRP dostarcza magazynierom szczegółowych informacji dotyczących rezerwacji materiałowych oraz konkretnych typów surowców przypisanych do zleceń produkcyjnych. MRP II umożliwia dokładne lokalizowanie miejsca w magazynie, gdzie znajduje się dany surowiec, co zdecydowanie ułatwia proces przygotowania materiałów do produkcji.

Plany sprzedażowe na podstawie zleceń i trendów
Plany sprzedażowe na podstawie zleceń i trendów

Systemu MRP II dostarcza możliwość tworzenia planów sprzedażowych opartych na analizie prognoz, trendów oraz historycznych danych o rezerwacjach i zleceniach. Dzięki tej funkcji firma może dokładnie określić oczekiwane zapotrzebowanie na produkty w przyszłości, uwzględniając zmienne trendy rynkowe oraz wzorce sprzedaży.

Stan zaopatrzenia - śledzenie produkcji
Stan zaopatrzenia - śledzenie produkcji

Zaawansowaną funkcjonalność systemu MRP II umożliwiającą śledzenie zużycia surowców w trakcie produkcji w czasie rzeczywistym. To oznacza, że firma może monitorować, ile surowców i materiałów jest faktycznie zużywane podczas wykonywania zleceń produkcyjnych. Co istotne, system uwzględnia zmiany w rezerwacjach materiałowych oraz aktualne stany magazynowe, co pozwala na precyzyjne określenie, ile surowców pozostaje dostępnych w danym momencie.

Oszczędzaj dzięki minimalizacji zapasów
Oszczędzaj dzięki minimalizacji zapasów

System MRP generuje potrzeby materiałowe na podstawie konkretnej ilości zamówień klientów oraz szczegółowych harmonogramów produkcji. To strategiczne podejście umożliwia precyzyjne zaopatrywanie się w niezbędne materiały i komponenty w momencie, gdy są one rzeczywiście potrzebne, co skutkuje eliminacją konieczności gromadzenia nadmiernych zapasów na magazynach.

Wyeliminuj przestoje produkcyjne
Wyeliminuj przestoje produkcyjne

Jednym z głównych wyzwań w zarządzaniu produkcją jest zapewnienie, że nie zabraknie niezbędnych materiałów w trakcie procesu produkcyjnego. Dzięki MRP firma może planować swoje potrzeby materiałowe na podstawie konkretnej ilości zleceń produkcyjnych i harmonogramów produkcji. W efekcie materiały są zamawiane i dostarczane z wyprzedzeniem, co eliminuje ryzyko przerw w produkcji z powodu braku surowców lub komponentów.

Kupuj taniej, tworząc zamówienia grupowe
Kupuj taniej, tworząc zamówienia grupowe

System daje możliwość zbierania i grupowania zapotrzebowań materiałowych, a następnie generowanie z nich zbiorczych zamówień u dostawcy. To rozwiązanie ma istotne znaczenie dla efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw i gospodarki materiałowej. Poprzez agregację indywidualnych potrzeb materiałowych z różnych źródeł, firma ma możliwość dokonania większego, zbiorczego zamówienia u dostawcy. To z kolei przekłada się na znaczące oszczędności, ponieważ większa ilość materiałów często oznacza korzystniejsze warunki cenowe.

Zawsze aktualny stan dostępnych surowców
Zawsze aktualny stan dostępnych surowców

System uwzględnia dostępne surowce i materiały, pozwalając na dokładne określenie, jakie zasoby są aktualnie dostępne na magazynach. Wiedza na temat rezerwacji pomaga uniknąć sytuacji, w której te same materiały są zarezerwowane w różnych zleceniach produkcyjnych. Informacje o niezarezerwowanych materiałach pozwalają na efektywne planowanie, umożliwiając rezerwację odpowiednich ilości na potrzeby zleceń produkcyjnych.

Precyzyjna informacja o zaopatrzeniu zlecenia
Precyzyjna informacja o zaopatrzeniu zlecenia

Zaawansowane narzędzia do śledzenia stanu zaopatrzenia pozwala na monitorowanie pełnego cyklu życia każdego zlecenia produkcyjnego, począwszy od początkowego zapotrzebowania na surowce, przez etap tworzenia zamówienia lub przypisywania dostawy, aż do momentu zużycia rezerwacji w trakcie produkcji.

Uwaga! Warto wiedzieć!

Prezentowane rozwiązanie jest wyłącznie pokazem możliwości technologicznych aveneo. Naszą misją jest dostarczanie oprogramowania dedykowanego (tworzonego wspólnie z i dla naszych klientów), które będzie w pełni dostosowane i zoptymalizowane do modelu działania i procesów biznesowych. Bez kompromisów.

Dodatkowe korzyści


Zapewnienie wysokiej jakości produktów przez monitorowanie i zarządzanie jakością surowców i komponentów.

Dokładne prognozowanie zapotrzebowania oparte na danych historycznych i prognozach i trendach.

Optymalizacja procesów zakupowych pozwala uzyskać lepsze ceny i warunki u dostawcy.

Poprawa relacji z klientami dzięki terminowym dostawom i krótszemu czasowi reakcji.

Zmniejszenie wolumenu produkcji w toku dzięki ciągłemu monitorowaniu stanu.

Lepsza komunikacja wewnętrzna dzięki wewnętrznemu komunikatorowi.

Zoptymalizowane wykorzystanie zasobów dzięki pełnej kontroli obciążenia stanowisk produkcyjnych.

Poprawiona terminowość dzięki uporządkowanemu i urealnionemu planowi produkcyjnemu.

Kompresja lead time - skrócony cykl produkcyjny przez minimalizację przerw między procesami.

Szczupłe zapasy magazynowe dzięki precyzyjnemu monitorowaniu terminów dostaw.

Zwiększona produktywność dzięki lepszej synchronizacji międzyprocesowej.

Monitorowanie postępów produkcyjnych w czasie rzeczywistym.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat dedykowanego modułu MRP?

Wybrane moduły oprogramowania produkcyjnego


Planowanie i harmonogramowanie (APS)

Usprawnij planowanie produkcji, zoptymalizuj alokację zasobów i zapewnij terminowość dostaw.

System Magazynowy (WMS)

Zoptymalizuj operacje magazynowe i usprawnij zarządzanie zapasami.

Monitorowanie produkcji (MES)

Monitoruj i kontroluj procesy produkcyjne w czasie rzeczywistym, aby poprawić wydajność.

Traceability

Prześledź produkcję w każdym aspekcie - od surowców i komponentów po gotowy produkt. Wszystkie razem i każdy z osobna.

System zarządzania jakością (QMS)

Zapewnij jakość produktu i zgodność z solidnymi procesami kontroli jakości.

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

Popraw relacje z klientami i usprawnij komunikację dzięki dedykowanemu systemowi CRM z zaawansowanym kalkulatorem przedprodukcyjnym.

aveneo logo
 • Nasza produkcja jest ściśle zależna od łańcucha dostaw. Często musimy poszukiwać alternatyw i uczestniczyć w licytacjach. Czy możecie zaadresować takie potrzeby?

  Tak. Zaopatrywanie procesów produkcyjnych w zapasowe źródło surowców jest jak najbardziej naturalnym rozszerzeniem normalnego procesu zaopatrzenia. Oprogramowanie dotyczące zaopatrzenia jest bardzo zależne od charakteru produkcji. Jeżeli surowiec pozyskiwany jest w wyniku udziału w licytacjach lub odbywa się sporadycznie i niejako dyktuje możliwości produkcyjne należy tak zaprojektować oprogramowanie, aby punktem wyjścia był właśnie materiał i optymalizować pozostałe procesy i działu korzystając z tego kryterium.

 • Dostawcy surowców często nie przestrzegają grafiku dostaw, a dostawy są często niekompletne i trudne do kontroli. Jak temu zaradzić?

  To bardzo powszechny problem, z którym wielokrotnie się mierzyliśmy. Najlepszym wyjściem z sytuacji jest zbudowanie portalu logistycznego, w którym każdy z dostawców będzie posiadał konto i będzie awizował określone dostawy potwierdzając ilościowo dostarczanie surowców i komponentów. Pozwoli to również na wymianę dokumentów jakościowych, kontrolę rozliczeń i budowanie własnego klasyfikatora dostawców. Dzięki temu zamówienia będzie można składać u tych dostawców, których ranking będzie jak najwyższy.

 • Posiadam dużo resztek materiałowych, które mogą zostać wykorzystane do produkcji próbnej. Jak to zrobić?

  Projektując oprogramowanie i mając świadomość takiej sytuacji zawsze rekomendujemy, aby procesy produkcji próbnej oznaczać, a następnie w module zaopatrzenia automatycznie sugerować wykorzystanie, o ile takie istnieją, resztek magazynowych. Pozwala to obniżyć koszty próbnej produkcji i lepiej zagospodarować surowiec, który potencjalnie mógłby zostać przeznaczony do utylizacji.

 • Zamawiając surowce lub komponenty zauważyliśmy, że często zamawiamy małe partie u tych samych dostawców. Czy da się to zoptymalizować?

  Oczywiście. Zamawianie małych partii nie pozwala na negocjację cen. Co innego, jeśli zgrupujemy z danego okresu wszystkie zapotrzebowania i złożymy jedno, większe zapytanie. Możemy do tego dodać jeszcze np. predykcję przyszłych zapotrzebowań na podstawie złożonych ofert produkcyjnych, dla jeszcze większych zamówień i jeszcze lepszych cen.

 • Zdarza się, że ten sam surowiec zaopatruje kilka różnych zamówień naszych klientów. Czy wasze oprogramowanie rozwiązuje ten problem?

  Tak. Wymaga to jednak integracji z modułem magazynu WMS i, w warunkach idealnych, z modułem produkcyjnym MES. Dzięki takiej integracji stan surowca lub komponentów w lokalnym magazynie w module zaopatrzenia będzie zawsze aktualny i będziemy mogli zapobiegać sytuacjom, gdy jest on np. potrzebny na dwóch stanowiskach na raz.