Dedykowany system zarządzania zapotrzebowaniami materiałowymi

Kompleksowy system do optymalizacji i zarządzania dostawami surowców oraz komponentów w celu efektywnego planowania produkcji i minimalizacji kosztów magazynowania..

Czy można optymalnie zarządzać produkcją bez systemu MRP?

Część firmy wciąż pozostają przy tradycyjnych metodach zarządzania produkcją, nie wykorzystując dedykowanego oprogramowania MRP. To podejście może prowadzić do szeregu problemów. Brak aktualnej ilości surowców i materiałów potrzebnych do produkcji, co może prowadzić do nadmiernego magazynowania lub braków w dostawach. Trudno jest monitorować i kontrolować dostawy, co wpływa na terminowość produkcji i dostarczania produktów klientom. Zarządzanie zapotrzebowaniami oraz harmonogramowanie produkcji stają się mniej efektywne, a koszty związane z magazynowaniem i zamówieniami mogą rosnąć.


Moduł MRP to rozwiązanie, które znacząco poprawia zarządzanie produkcją i zapotrzebowaniem materiałowym. Po pierwsze, umożliwia precyzyjne prognozowanie i planowanie zapotrzebowania na surowce i materiały na podstawie aktualnych danych i trendów. Dzięki temu firma może unikać nadmiernego magazynowania i minimalizować ryzyko braków w dostawach. Moduł MRP pozwala również na bieżące monitorowanie stanów magazynowych oraz efektywniejsze zarządzanie zamówieniami, co przekłada się na lepszą kontrolę kosztów. Ponadto, MRP umożliwia tworzenie optymalnych harmonogramów produkcji, uwzględniających dostępność surowców i materiałów. To pozwala na terminowe dostarczanie produktów klientom i zwiększa konkurencyjność firmy.

flying car-plain

Co oferuje nasze narzedzie MRP?


System MRP służy do planowania i zarządzania dostawami surowców oraz komponentów w firmach produkcyjnych. Głównym celem jest optymalizacja produkcji, minimalizacja kosztów magazynowania i zapewnienie, że dostępne są odpowiednie materiały w odpowiednim czasie, aby sprostać zapotrzebowaniu na produkty gotowe. System MRP wykorzystuje dane dotyczące struktury produktów, prognoz sprzedaży i aktualnych zapasów, aby generować plany zamówień i umożliwia efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw.

Dostosowanie MRP do twojego przedsiębiorstwa

Dostosowanie MRP do działalności Twojej firmy jest kluczowe, ponieważ każda firma ma unikalne procesy produkcyjne, strategie dostaw oraz cele biznesowe. Nasze rozwiązania są projektowane w taki sposób, aby idealnie integrować się z istniejącymi systemami oraz dostosować się do specyficznych potrzeb klienta. Oznacza to, że moduł MRP może być skonfigurowany do monitorowania zapotrzebowania na surowce, zarządzania zamówieniami, harmonogramowania produkcji, czy też tworzenia prognoz zapotrzebowania - wszystko zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta.

MRP

Co zyskujesz posiadając aveneo MRP?

Poznaj korzyści z wdrożenia modułu MRP w twojej firmie.

Dzięki aktualnym danym i możliwości generowania scenariuszy planowania, firma może szybko reagować na zmienne warunki rynkowe, co zwiększa jej elastyczność i konkurencyjność.
System MRP umożliwia lepsze monitorowanie i koordynację dostaw od dostawców, co przyczynia się do bardziej stabilnych i niezawodnych łańcuchów dostaw.
Dzięki precyzyjnemu zarządzaniu zapasami, firma może unikać nadmiernego gromadzenia surowców i komponentów, co zmniejsza koszty związane z magazynowaniem.
System MRP pozwala na dokładne planowanie i harmonizację dostaw surowców, co prowadzi do bardziej efektywnej produkcji i redukcji opóźnień.
Porozmawiajmy o możliwości wdrożenia MRP w twoim przedsiębiorstwie

Pozostałe moduły oprogramowania produkcyjnego


aveneo logo
 • Czy znając wyłącznie potrzebę lub problem do zaadresowania przez oprogramowanie, jesteście w stanie pomóc?

  Naszym nadrzędnym celem jest nie tyle dostarczanie oprogramowania, co realne adresowanie potrzeb i rozwiązywanie problemów naszych klientów. Zanim zaczniemy wspólnie tworzyć wizję funkcjonalności oprogramowania przeprowadzimy głęboką analizę, którą ujawnimy potrzeby. Następnie ułożymy je według priorytetów na podstawie wartości biznesowych. Będziemy również szukali ścieżek do optymalizacji działania Twoich procesów biznesowych, nie tylko z perspektywy samego oprogramowania.

 • Obawiam się problemów przy tworzeniu oprogramowania wynikających z mojego braku merytorycznej wiedzy o tym procesie. Czy słusznie?

  Kluczową wartością we współpracy z klientami nieposiadającymi wiedzy technologicznej jest dla nas przybliżenie ich do technologii tak bardzo, jak to tylko możliwe. Dlatego poświęcamy dużo czasu i uwagi starannemu tłumaczeniu każdego etapu procesu powstawania oprogramowania. Służymy również doradztwem tak, aby podejmowane decyzje projektowe były w pełni świadome i podejmowane na podstawie zrozumiałych wartości.

 • Nie wiem jak zarządzać budżetem na stworzenie oprogramowania. Co robić?

  Wielu klientów boi się ujawnienia budżetu na wczesnej fazie projektu sądząc, że wpłynie to negatywnie na wycenę projektu. To najczęstszy błąd i przyczyna frustracji w procesie tworzenia oprogramowania. Realne zdefiniowanie budżetu pozwala spojrzeć na potrzeby funkcjonalne z wielu perspektyw. Posiadając świadomość ograniczonego budżetu możemy szukać rozwiązań bardziej ekonomicznych, które być może nie będą w pełni satysfakcjonujące, ale na tym etapie zaadresują potrzeby i będą wystarczające. Wraz ze wzrostem wartości biznesowej całego przedsięwzięcia obszary te mogą zostać rozwinięte, jednak nie musi się to wydarzyć od razu. Istnieje kilka sprawdzonych rozwiązań pozwalających na kontrolowany sposób zarządzania budżetem - przedstawimy je i pomożemy w tym zadaniu jak tylko się poznamy.

 • Czy rozwój oprogramowania w metodologii zwinnej nie spowoduje opóźnień, rozmycia się celów i zwiększenia kosztów?

  To jedna z najczęstszych obaw, jaka pojawia się na wczesnym etapie rozmów o realizacji nowego projektu. W skrócie: nie. Zwinne podejście do projektu nie wyklucza postawienia sobie jasnych celów i punktów na osi czasu, które mają zostać osiągnięte. Natomiast częste i małe iteracje projektowe pozwalają szybciej otrzymać pożądane funkcjonalności przy zmniejszonym budżecie. Połączenie lean developmentu z ciągłą walidacją wymagań i założeń idealnie weryfikuje wcześniejszą analizę potrzeb. De facto analiza postępuje wraz z rozwojem projektu i w sposób naturalny optymalizuje jego zakres ograniczając zbędne kroki.

 • Skąd mam wiedzieć, czy podołacie technologicznie pracując nad moim projektem?

  Jeżeli nasze portfolio nie jest wystarczającym argumentem chętnie przeprowadzimy prezentację możliwości technologicznych i porozmawiamy o wyzwaniach, które napotkaliśmy przez lata pracy nad innymi projektami i sposobu, w jaki znaleźliśmy rozwiązania problemów, które pozornie były nierozwiązywalne.

 • Jak powinna wyglądać nasza komunikacja w trakcie trwania projektu?

  W komunikacji z klientami stawiamy przede wszystkim na szczerość, otwartość i transparentność. Pozwala to uniknąć niedopowiedzeń przy jednoczesnym budowaniu trwałego, obustronnego zaufania.

 • W jaki sposób możemy zarządzać harmonogramem projektu, aby nie rozciągał się w czasie?

  Na każdy projekt patrzymy w dwóch skalach - mikro i makro. W skali makro określamy kamienie milowe dotyczące modułów i obszarów funkcjonalnych, które chcemy osiągnąć w konkretnej kolejności i punktach na osi czasu projektu. W skali mikro zarządzamy zadaniami w iteracjach nie dłuższych niż 2 tygodnie, przez co w pełni panujemy nad etapem realizacji i możemy dynamicznie reagować, na pojawiające się zagrożenia przez np. zwiększenie wewnętrznego zasobu.

 • Co, jeżeli moi użytkownicy nie będą chcieli korzystać ze stworzonego wspólnie oprogramowania, lub będą robili to niezgodnie z założeniami?

  Wdrożenie nie jest ostatnim etapem cyklu rozwoju oprogramowania w aveneo. Pomagamy w szkoleniach i treningach użytkowników. Jesteśmy do tego najlepszym partnerem, ponieważ znamy wszystkie założenia projektowe i pełną mechanikę dostarczonego rozwiązania. Da to gwarancję satysfakcji i zrozumienia rozwiązania, a przy okazji pozwoli zebrać wnioski od użytkowników dotyczące potencjalnych optymalizacji i nowych funkcjonalności.

 • W jaki sposób pogodzić wiele różnych ról użytkowników oprogramowania, aby nie powstawały wewnętrzne sprzeczności?

  W przypadku dużych projektów trudno jest zebrać wszystkich interesariuszy na każdym spotkaniu. Pojawiające się oczekiwania różnych działów, które wzajemnie się wykluczają, są rzeczą zupełnie naturalną. Naszą rolą jest zebrać wszystkie potrzeby i zaprojektować takie rozwiązanie, które uwzględni wszystkie procesy biznesowe, a te stojące w wzajemnej opozycji pogodzi w spójną i logiczną całość.

 • Mam poważne obawy, czy projekt ostatecznie się powiedzie. Jak sobie z tym radzić?

  To zupełnie normalne! Każda inwestycja niesie pewne ryzyko. W zależności od źródła obaw należy wdrożyć dodatkowy poziom zabezpieczeń. Z naszej strony postaramy się znaleźć takie narzędzia, które pozwolą pozbyć się stresu i zagwarantują sukces projektu. Przykładowo jeżeli obawy dotyczą zakresu funkcjonalnego sugerujemy wskazanie najbardziej wartościowych funkcjonalności i zbudowanie małego wycinka oprogramowania, a następnie walidację założeń i sprawdzenie w realnym środowisku, czy rozwiązanie jest satysfakcjonujące.