Inwentaryzuj stany magazynowe bez inwentaryzowania. Dedykowane oprogramowanie magazynowe od aveneo.

Pilnujesz obiegu pozycji magazynowych, ale masz ciągle niezgodne stany magazynowe? Ciągle zamawiasz nowe surowce pod kolejne zlecenia produkcyjne, zamiast wykorzystywać obecne zapasy? Atmosfera robi się nerwowa, gdy magazynierzy nie mogą znaleźć pozycji, które powinny być na magazynie?

System WMS - Oprogramowanie do zarządzania magazynem

System WMS (ang. Warehouse Management System) to kluczowy element w optymalizacji efektywności operacyjnej i utrzymaniu optymalnych poziomów zapasów. Zaawansowane rozwiązanie pozwala na skuteczne monitorowanie i zarządzanie ilościami produktów na stanie, umożliwiając precyzyjne prognozowanie zapotrzebowania i minimalizację ryzyka niedoborów oraz nadmiarów.

Dzięki zastosowaniu naszego dedykowanego systemu firma może skutecznie zarządzać cyklem życia produktów oraz zoptymalizować procesy magazynowe, zapewniając płynność działania przedsiębiorstwa i minimalizując koszty związane z nadmiernym gromadzeniem zapasów.

System zarządzania magazynem optymalizuje pracę:

 • Magazynierów i logistyków
 • Zaopatrzeniowców
 • Planistów
 • Działu utrzymania ruchu

Oprogramowanie magazynowe wpływa korzystnie również na wiele innych procesów w firmie, takich jak:

 • Składowanie
 • Kontrola jakości
 • Produkcja
 • Traceability
 • Logistyka
Chciałbyś porozmawiać o zarządzaniu Twoim magazynem?

Jaki jest Twój magazyn?


Niezależnie od różnorodności wielkości magazynów, nasz system zarządzania stanami magazynowymi jest elastyczny i dostosowany do każdej skali operacji. Dzięki modułowej strukturze i skalowalności nasze rozwiązanie może być dostosowane zarówno do mniejszych, lokalnych magazynów, jak i do dużych centrów dystrybucyjnych o rozległych zapasach. Nasza technologia zapewnia kompleksowe wsparcie dla zarządzania stanami magazynowymi na różnych poziomach, co umożliwia naszym klientom optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej oraz skuteczne zaspokajanie potrzeb rynku.

Magazyn wewnętrzny

Zarządzanie magazynem lokalnym, w szczególności przy produkcyjnym np. w postaci bufora, to częste operacje przesunięć i akcje związane z potrzebami linii produkcyjnej. Dzięki scalaniu i grupowaniu pozycji możemy precyzyjnie odwzorować realne produkty i ich opakowania. Pełna elastyczność operacji i intuicyjny interfejs pozwalają na realizację zadań magazynowych w sposób całkowicie naturalny, jednocześnie zapisując historię pozycji na potrzeby przyszłych inwentaryzacji czy prześledzenia ruchu magazynowego.

Kluczowe potrzeby

 • Etykietowanie pozycji magazynowych

 • Dokumenty wewnętrzne i zewnętrzne

 • Historia przesunięć pozycji magazynowych

 • Rozwiązanie mobilne dla pracowników

 • Zaopatrywanie produkcji w podzespoły i surowce

 • Bufory przyprodukcyjne i stanowiskowe

 • Plan zaopatrzenia produkcji

Centrum logistyczne

Centra dystrybucyjne i logistyczne to przede wszystkim rozbudowane lokalizacje magazynowe, operacje zbiorcze i integracja, z zewnętrznymi podmiotami i infrastrukturą. Duża liczba pozycji magazynowych obsługiwana efektywnym przepływem towarów na dużą skalę. Pełna transparentność procesów optymalizuje wykorzystanie przestrzeni magazynowej, minimalizuje błędy oraz skrócenie czasu obsługi, zapewniając w ten sposób płynną i efektywną pracę.

Kluczowe potrzeby

 • Zarządzanie lokalizacjami i halami magazynowymi

 • Integracja z infrastrukturą magazynową

 • Portal dostawców magazynowych i preawizacji

 • Zarządzanie harmonogramem dostaw magazynowych

 • Przesunięcia magazynowe

 • Dystrybucja i logistyka wyrobów gotowych

 • Integracja z przewoźnikami

Magazyn wewnętrzny

Zarządzanie magazynem lokalnym, w szczególności przy produkcyjnym np. w postaci bufora, to częste operacje przesunięć i akcje związane z potrzebami linii produkcyjnej. Dzięki scalaniu i grupowaniu pozycji możemy precyzyjnie odwzorować realne produkty i ich opakowania. Pełna elastyczność operacji i intuicyjny interfejs pozwalają na realizację zadań magazynowych w sposób całkowicie naturalny, jednocześnie zapisując historię pozycji na potrzeby przyszłych inwentaryzacji czy prześledzenia ruchu magazynowego.

Kluczowe potrzeby

 • Etykietowanie pozycji magazynowych

 • Dokumenty wewnętrzne i zewnętrzne

 • Historia przesunięć pozycji magazynowych

 • Rozwiązanie mobilne dla pracowników

 • Zaopatrywanie produkcji w podzespoły i surowce

 • Bufory przyprodukcyjne i stanowiskowe

 • Plan zaopatrzenia produkcji

Przykłady optymalizacji w obszarze magazynu


Różne typy pozycji magazynowych, różne atrybuty typów
Różne typy pozycji magazynowych, różne atrybuty typów

Na magazynie przechowywać można różne typy pozycji np. surowce, półprodukty czy produkty gotowe do wysyłki do klienta. Dzięki możliwości generycznego tworzenia typów pozycji magazynowych, szybko i sprawnie możesz wykonywać akcje magazynowe bez obaw o pomyłki. Wysoka skalowalność systemu WMS pozwala na szybkie definiowanie kolejnych typów oraz akcji z nimi związanych, które są specyficzne dla Twojego magazynu.

Transparentne traceability pozycji magazynowych
Transparentne traceability pozycji magazynowych

W trakcie realizacji skomplikowanego procesu produkcyjnego na pozycjach magazynowych realizowane jest wiele operacji. W przypadku konieczności analizy przebiegu procesu praktycznie niemożliwe jest odtworzenie jego przebiegu bez zaawansowanego narzędzia śledzącego tę historię. Nasz system WMS umożliwia podgląd historii pozycji, począwszy od przyjęcia jej na magazynie, przez wszystkie operacje realizowane z udziałem tej pozycji, aż do wydania pozycji.

Proste i czytelne operacje magazynowe
Proste i czytelne operacje magazynowe

Podczas działań magazynowych istotny jest czas. Mnogość akcji możliwych do wykonania na pozycjach magazynowych umożliwia proste i przede wszystkim szybkie ich wykonywanie. Oprócz zdefiniowanych w systemie podstawowych operacji takich jak przyjęcie i wydanie pozycji, przesunięcia magazynowe czy scalanie lub porcjowanie pozycji, możliwe jest dodanie kolejnych akcji specyficznych dla Twoich produktów oraz pozycji magazynowych.

Usprawniona komunikacja między magazynem a innymi działami - np. produkcją
Usprawniona komunikacja między magazynem a innymi działami - np. produkcją

Komunikacja podczas realizacji procesów produkcyjnych jest niezwykle ważna. Jest to kluczowy element zarządzania magazynem. Dzięki implementacji grafiku magazyniera, magazynierzy są zawsze z wyprzedzeniem informowani o konieczności przygotowania odpowiednich materiałów w celu zapewnienia ciągłości produkcji.

Etykiety, oraz dokumenty dostosowane do Twojej firmy i do Twoich klientów
Etykiety, oraz dokumenty dostosowane do Twojej firmy i do Twoich klientów

Indywidualne podejście do każdego klienta jest bardzo ważnym aspektem prowadzenia firmy. Dzięki wbudowanemu w nasz system mechanizmowi prostego tworzenia dokumentów z gotowych komponentów, w prosty i szybki sposób dostosujesz generowanie etykiet czy dokumentów magazynowych zarówno w zależności od klienta, jak i typu pozycji magazynowych.

Automatyczne drukowanie bez pomyłek
Automatyczne drukowanie bez pomyłek

Niektóre akcje magazynowe wymagają wygenerowania dla nich odpowiednich dokumentów, takich jak etykieta wysyłki czy dokumenty przyjęć lub wydań magazynowych. System WMS umożliwia automatyzację tego procesu i zapewnia możliwość drukowania dokumentów od razu po wykonaniu danej operacji. Dzięki temu, że dane znajdujące się na takim dokumencie sprawdzane są na wielu poziomach, ryzyko wystąpienia błędów na tych dokumentach jest minimalizowane.

Szybkie akcje magazynowe na podstawie etykiet
Szybkie akcje magazynowe na podstawie etykiet

Mając na uwadze specyfikę pracy magazynierów, którzy nie raz nie mają możliwości oraz warunków użytkowania komputerów lub tabletów, system umożliwia wykonywanie operacji magazynowych za pomocą skanerów oraz etykiet. Takie rozwiązanie pozwala na sprawne i szybkie operowanie systemem nawet w warunkach niesprzyjających używaniu innych urządzeń.

Cała historia w jednym miejscu
Cała historia w jednym miejscu

Odtworzenie historii pozycji magazynowej, począwszy od zmian w jej położeniu, aż po historię operacji wykonywanych na niej, jest niemożliwe bez odpowiedniego narzędzia. Nasz system WMS automatycznie rejestruje wszystkie akcje wykonywane na pozycji lub przy jej użyciu. Dzięki temu rozwiązaniu podgląd w historię w celu znalezienia konkretnej informacji jest prosty, szybki i nie wymaga prowadzenia żadnej dodatkowej ewidencji.

Uwaga! Warto wiedzieć!

Prezentowane rozwiązanie jest wyłącznie pokazem możliwości technologicznych aveneo. Naszą misją jest dostarczanie oprogramowania dedykowanego (tworzonego wspólnie z i dla naszych klientów), które będzie w pełni dostosowane i zoptymalizowane do modelu działania i procesów biznesowych. Bez kompromisów.

Dodatkowe korzyści


Personalizacja każdego stanowiska pracy zapewnia optymalny, indywidualny interfejs.

Responsywność systemu umożliwia korzystanie z niego zarówno na komputerze, jak i na tablecie czy telefonie.

Monitorowanie postępów produkcyjnych w czasie rzeczywistym.

Zapewnienie wysokiej jakości produktów przez monitorowanie i zarządzanie jakością surowców i komponentów.

Automatyczne przeliczanie wartości pozycji magazynowych wspomaga śledzenie kosztów oraz zysków.

Harmonogram dostaw usprawnia komunikację z dostawcami oraz wspomaga pracę magazynierów i logistyków.

Dokładne prognozowanie zapotrzebowania oparte na danych historycznych i prognozach i trendach.

Kompresja lead time - skrócony cykl produkcyjny przez minimalizację przerw między procesami.

Zwiększona produktywność dzięki lepszej synchronizacji międzyprocesowej.

Automatyczna inwentaryzacja pozwala na usprawnienie żmudnego procesu przeliczania stanu magazynowego.

Szczupłe zapasy magazynowe dzięki precyzyjnemu monitorowaniu terminów dostaw.

Możliwość prostego i szybkiego przeniesienia danych do Excela lub narzędzia BI pozwala na manipulację danymi w przyjaznym dla każdego środowisku.

Gotowy porozmawiać o systemie magazynowania?

Wybrane moduły oprogramowania produkcyjnego


Planowanie i harmonogramowanie (APS)

Usprawnij planowanie produkcji, zoptymalizuj alokację zasobów i zapewnij terminowość dostaw.

Traceability

Prześledź produkcję w każdym aspekcie - od surowców i komponentów po gotowy produkt. Wszystkie razem i każdy z osobna.

Monitorowanie produkcji (MES)

Monitoruj i kontroluj procesy produkcyjne w czasie rzeczywistym, aby poprawić wydajność.

Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)

Bezproblemowo zarządzaj zapotrzebowaniem na surowce, aby obniżyć koszty i zwiększyć zrównoważony rozwój.

System zarządzania jakością (QMS)

Zapewnij jakość produktu i zgodność z solidnymi procesami kontroli jakości.

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

Popraw relacje z klientami i usprawnij komunikację dzięki dedykowanemu systemowi CRM z zaawansowanym kalkulatorem przedprodukcyjnym.

aveneo logo
 • Posiadamy już oprogramowanie magazynowe. Czy musi ono zostać zastąpione?

  Każdorazowo analizujemy sytuację oprogramowania naszych klientów w sposób indywidualny. Nie możemy więc przyjąć generalnego stwierdzenia, że oprogramowanie to należy zastąpić lub utrzymać. Kierujemy się jednak zasadą, że jeżeli coś działa w sposób zadowalający, to należy myśleć o integracji, a nie jego zastępowaniu.

 • Mój magazyn rozliczany jest wolumetrycznie - nie posiadamy w nim informacji o każdej pojedynczej pozycji magazynowej. Czy możecie to zmienić?

  To bardzo często spotykany przypadek, gdzie magazyn prowadzony jest głównie na potrzeby księgowo-rozliczeniowe. Ilość posiadanych komponentów czy surowców jest określona dokumentami zakupowymi, ale nie znajduje odzwierciedlenia w inwentaryzacji poszczególnych pozycji. W takim wypadku rekomendujemy wspólną realizację magazynu ilościowego który pozwoli np. zaspokoić zapotrzebowania materiałowe poszczególnych procesów, a dotychczasowy magazyn pozostawić wyłącznie w celach księgowych i zintegrować oba, aby stany były odzwierciedlone 1:1.

 • Jesteśmy na etapie inwestycji w nową halę magazynową. Kiedy powinniśmy myśleć o wdrożeniu nowego oprogramowania magazynowego?

  Zwlekanie z wdrożeniem oprogramowania magazynowego nie jest dobrym pomysłem. Rozwiązania, które projektujemy na potrzeby magazynów są elastyczne i pozwalają na łatwą zmianę ich struktury w czasie. Im szybciej oprogramowanie będzie wdrożone, tym mniej pracy będzie wymagała inwentaryzacja pozycji na większej powierzchni magazynowej.

 • Posiadam kilka lokalizacji magazynowych, w tym magazyny u dostawców surowców. Czy Wasze oprogramowanie pomoże zarządzać takimi lokalizacjami?

  Tak, naturalnie. Dzięki podziałom strukturalnym magazynu możemy wydzielić lokalizacje magazynowe i przypisać role i uprawnienia wybranym osobom. W praktyce oznacza to, że dostawca może otrzymać własną, wydzieloną część magazynu, w której wszystkie operacje będą rejestrowane tak samo jak w centralnym magazynie. Przesunięcia międzymagazynowe mogą być uzupełnione o dodatkowe procesy biznesowej, np. proces logistyczny, awizacja itp.

 • W naszym magazynie przechowujemy bardzo różne komponenty - od drobnicy, po wielkogabarytowe pozycje. Niestety mamy problem ze świadomością dostępnego miejsca i zmiany jego struktury w czasie, w zależności od potrzeb.

  Możemy rozwiązać ten problem projektując rozwiązanie, które na podstawie kubatury pozycji magazynowych będzie wyliczało dostępność miejsca i optymalizowało jego strukturę w czasie sugerując automatycznie zmiany. W połączeniu z automatyką magazynową (np. przesuwne ściany magazynowe) magazyn może automatycznie ewoluować i znacznie efektywniej wykorzystać dostępną powierzchnię.