Dedykowany system zarządzania magazynem

Moduł WMS pozwala w sposób kompleksowy na zarządzania magazynem. Umożliwia śledzenie, kontrolę i optymalizację operacji związanych z przechowywaniem, przemieszczaniem i zarządzaniem zapasami towarów w firmie.

W jaki sposób zarządzać magazynem?

Bez specjalistycznego oprogramowania do zarządzania magazynem, prowadzenie skomplikowanego procesu gromadzenia, przechowywania i dostarczania produktów może stanowić poważne wyzwanie dla przedsiębiorstw. Ręczne metody śledzenia zapasów i realizacji zamówień często prowadzą do błędów i opóźnień. Brak dokładnych informacji na temat stanów magazynowych oraz trudności w monitorowaniu lokalizacji produktów sprawiają, że magazynowanie staje się kosztowne i mało efektywne. Przedsiębiorstwa, które polegają na tradycyjnych metodach zarządzania magazynem, często napotykają na trudności w zapewnieniu szybkiej obsługi klientów oraz skutecznego wykorzystywania zasobów.


Moduł WMS (Warehouse Management System) to rozwiązanie, które skutecznie rozwiązuje wiele problemów związanych z zarządzaniem magazynem. Dzięki kompleksowej kontroli zapasów, precyzyjnemu śledzeniu lokalizacji produktów i eliminacji błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych, moduł WMS podnosi efektywność pracy magazynu. To narzędzie umożliwia szybką realizację zamówień, redukuje czas oczekiwania klientów i maksymalizuje zyski. Dodatkowo, pełne traceability zapewniana przez WMS umożliwia dokładne monitorowanie stanów magazynowych i historii produktów, co jest kluczowe dla zachowania kontroli nad procesem produkcji. Dzięki temu moduł WMS staje się niezastąpionym narzędziem dla każdego przedsiębiorstwa dążącego do efektywnego zarządzania magazynem.

flying car-plain

Co oferuje nasze narzedzie WMS?


Oprogramowanie zaprojektowane do efektywnego planowania, monitorowania i zarządzania operacjami magazynowymi. WMS oferuje funkcje takie jak optymalizacja rozmieszczenia towarów, śledzenie stanów magazynowych, zarządzanie zamówieniami, przyjęciami i wydaniami towarów, optymalizacja tras kompletacji zamówień, zarządzanie pracownikami oraz generowanie raportów i analiz. System ten pomaga organizacjom zwiększyć wydajność, minimalizować błędy oraz poprawić śledzenie i dostępność towarów w magazynie.

Dostosowanie WMS do twojego przedsiębiorstwa

Tworząc oprogramowanie dedykowane skupiamy się na zaspokojeniu potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Dzięki wydzieleniu procesów które zachodzą w Twojej firmie jesteśmy w stanie stworzyć oprogramowanie dedykowane które odzwierciedla obieg dokumentów i informacji. Podchodząc elastycznie do wyzwań jakie stawia nam każdy projekt jesteśmy w stanie dostosować moduł WMS rozbudowując go o nowe funkcje, modyfikując istniejące, a nawet wypracować rozwiązanie unikalne na potrzeby Twojego przedsiębiorstwa

Production.Wms.Img.Alt

Co zyskujesz posiadając aveneo WMS?

Wdrażając narzędzie aveneo WMS dostajesz kompleksowe narzędzie umożliwia lepszą kontrolę nad przyjęciami, przechowywaniem i wysyłkami towarów poprzez automatyzację i standaryzację procesów.

Efektywniejsza organizacja procesów magazynowych - Wdrożenie WMS umożliwia lepszą kontrolę nad przyjęciami, przechowywaniem i wysyłkami towarów poprzez automatyzację i standaryzację procesów, co skraca czas wykonywania zadań, minimalizuje błędy ludzkie i zwiększa produktywność zespołu.
Szybsza i precyzyjniejsza obsługa zamówień - Dzięki WMS, pracownicy magazynu mają dostęp do dokładnych informacji o lokalizacji towarów, co pozwala na szybkie i precyzyjne kompletowanie zamówień, skracając czas oczekiwania klientów i poprawiając satysfakcję klienta.
Monitorowanie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym - System WMS umożliwia ciągłe śledzenie ilości dostępnych towarów oraz ich lokalizacji, co pozwala na dokładne planowanie zamówień, unikanie niedoborów i nadmiarów, oraz efektywne zarządzanie zapasami.
Optymalizacja przepływu materiałów - Dzięki automatyzacji i optymalizacji procesów, WMS pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, minimalizowanie czasu poszukiwania towarów i eliminowanie zbędnych ruchów, co przekłada się na oszczędność czasu i redukcję kosztów operacyjnych.
Porozmawiajmy o możliwości wdrożenia WMS w twoim przedsiębiorstwie

Pozostałe moduły oprogramowania produkcyjnego


aveneo logo
 • Czy znając wyłącznie potrzebę lub problem do zaadresowania przez oprogramowanie, jesteście w stanie pomóc?

  Naszym nadrzędnym celem jest nie tyle dostarczanie oprogramowania, co realne adresowanie potrzeb i rozwiązywanie problemów naszych klientów. Zanim zaczniemy wspólnie tworzyć wizję funkcjonalności oprogramowania przeprowadzimy głęboką analizę, którą ujawnimy potrzeby. Następnie ułożymy je według priorytetów na podstawie wartości biznesowych. Będziemy również szukali ścieżek do optymalizacji działania Twoich procesów biznesowych, nie tylko z perspektywy samego oprogramowania.

 • Obawiam się problemów przy tworzeniu oprogramowania wynikających z mojego braku merytorycznej wiedzy o tym procesie. Czy słusznie?

  Kluczową wartością we współpracy z klientami nieposiadającymi wiedzy technologicznej jest dla nas przybliżenie ich do technologii tak bardzo, jak to tylko możliwe. Dlatego poświęcamy dużo czasu i uwagi starannemu tłumaczeniu każdego etapu procesu powstawania oprogramowania. Służymy również doradztwem tak, aby podejmowane decyzje projektowe były w pełni świadome i podejmowane na podstawie zrozumiałych wartości.

 • Nie wiem jak zarządzać budżetem na stworzenie oprogramowania. Co robić?

  Wielu klientów boi się ujawnienia budżetu na wczesnej fazie projektu sądząc, że wpłynie to negatywnie na wycenę projektu. To najczęstszy błąd i przyczyna frustracji w procesie tworzenia oprogramowania. Realne zdefiniowanie budżetu pozwala spojrzeć na potrzeby funkcjonalne z wielu perspektyw. Posiadając świadomość ograniczonego budżetu możemy szukać rozwiązań bardziej ekonomicznych, które być może nie będą w pełni satysfakcjonujące, ale na tym etapie zaadresują potrzeby i będą wystarczające. Wraz ze wzrostem wartości biznesowej całego przedsięwzięcia obszary te mogą zostać rozwinięte, jednak nie musi się to wydarzyć od razu. Istnieje kilka sprawdzonych rozwiązań pozwalających na kontrolowany sposób zarządzania budżetem - przedstawimy je i pomożemy w tym zadaniu jak tylko się poznamy.

 • Czy rozwój oprogramowania w metodologii zwinnej nie spowoduje opóźnień, rozmycia się celów i zwiększenia kosztów?

  To jedna z najczęstszych obaw, jaka pojawia się na wczesnym etapie rozmów o realizacji nowego projektu. W skrócie: nie. Zwinne podejście do projektu nie wyklucza postawienia sobie jasnych celów i punktów na osi czasu, które mają zostać osiągnięte. Natomiast częste i małe iteracje projektowe pozwalają szybciej otrzymać pożądane funkcjonalności przy zmniejszonym budżecie. Połączenie lean developmentu z ciągłą walidacją wymagań i założeń idealnie weryfikuje wcześniejszą analizę potrzeb. De facto analiza postępuje wraz z rozwojem projektu i w sposób naturalny optymalizuje jego zakres ograniczając zbędne kroki.

 • Skąd mam wiedzieć, czy podołacie technologicznie pracując nad moim projektem?

  Jeżeli nasze portfolio nie jest wystarczającym argumentem chętnie przeprowadzimy prezentację możliwości technologicznych i porozmawiamy o wyzwaniach, które napotkaliśmy przez lata pracy nad innymi projektami i sposobu, w jaki znaleźliśmy rozwiązania problemów, które pozornie były nierozwiązywalne.

 • Jak powinna wyglądać nasza komunikacja w trakcie trwania projektu?

  W komunikacji z klientami stawiamy przede wszystkim na szczerość, otwartość i transparentność. Pozwala to uniknąć niedopowiedzeń przy jednoczesnym budowaniu trwałego, obustronnego zaufania.

 • W jaki sposób możemy zarządzać harmonogramem projektu, aby nie rozciągał się w czasie?

  Na każdy projekt patrzymy w dwóch skalach - mikro i makro. W skali makro określamy kamienie milowe dotyczące modułów i obszarów funkcjonalnych, które chcemy osiągnąć w konkretnej kolejności i punktach na osi czasu projektu. W skali mikro zarządzamy zadaniami w iteracjach nie dłuższych niż 2 tygodnie, przez co w pełni panujemy nad etapem realizacji i możemy dynamicznie reagować, na pojawiające się zagrożenia przez np. zwiększenie wewnętrznego zasobu.

 • Co, jeżeli moi użytkownicy nie będą chcieli korzystać ze stworzonego wspólnie oprogramowania, lub będą robili to niezgodnie z założeniami?

  Wdrożenie nie jest ostatnim etapem cyklu rozwoju oprogramowania w aveneo. Pomagamy w szkoleniach i treningach użytkowników. Jesteśmy do tego najlepszym partnerem, ponieważ znamy wszystkie założenia projektowe i pełną mechanikę dostarczonego rozwiązania. Da to gwarancję satysfakcji i zrozumienia rozwiązania, a przy okazji pozwoli zebrać wnioski od użytkowników dotyczące potencjalnych optymalizacji i nowych funkcjonalności.

 • W jaki sposób pogodzić wiele różnych ról użytkowników oprogramowania, aby nie powstawały wewnętrzne sprzeczności?

  W przypadku dużych projektów trudno jest zebrać wszystkich interesariuszy na każdym spotkaniu. Pojawiające się oczekiwania różnych działów, które wzajemnie się wykluczają, są rzeczą zupełnie naturalną. Naszą rolą jest zebrać wszystkie potrzeby i zaprojektować takie rozwiązanie, które uwzględni wszystkie procesy biznesowe, a te stojące w wzajemnej opozycji pogodzi w spójną i logiczną całość.

 • Mam poważne obawy, czy projekt ostatecznie się powiedzie. Jak sobie z tym radzić?

  To zupełnie normalne! Każda inwestycja niesie pewne ryzyko. W zależności od źródła obaw należy wdrożyć dodatkowy poziom zabezpieczeń. Z naszej strony postaramy się znaleźć takie narzędzia, które pozwolą pozbyć się stresu i zagwarantują sukces projektu. Przykładowo jeżeli obawy dotyczą zakresu funkcjonalnego sugerujemy wskazanie najbardziej wartościowych funkcjonalności i zbudowanie małego wycinka oprogramowania, a następnie walidację założeń i sprawdzenie w realnym środowisku, czy rozwiązanie jest satysfakcjonujące.