Brakuje Ci danych produkcyjnych i wiedzy gdzie ukryte są koszta? Nie masz odpowiedniego oprogramowania do zarejestrowania swoich procesów produkcyjnych?

Oprogramowanie do rejestrowania procesów i parametrów produkcyjnych pozwalające na budowanie zaawansowanych raportów produkcyjnych, śledzenie przebiegu produkcji (traceability) i analizę punktów optymalizacyjnych

Korzyści z wdrożenia systemu MES w Twojej firmie


Zwiększ wydajności produkcji

System MES umożliwia optymalizację wielu kluczowych aspektów procesów produkcyjnych, takich jak planowanie produkcji i zarządzanie zasobami, a poprzez ciągłe monitorowanie efektywności - szybkie identyfikowanie obszarów wymagających poprawy.

Popraw jakości produktu

Rejestrowanie w MES wad produkcyjnych i odchyleń od norm pozwala identyfikować zarówno konkretne wyrób, jak i przyczyny błędów, co umożliwia planowanie i wdrożenie działań naprawczych, poprawiających niezawodność procesu i jakość produktów.

Wyeliminuj marnotrawstwo zasobów

Dokładny wgląd w aktualny stan wszystkich stanowisk produkcyjnych umożliwi oszczędność czasu, surowców i mocy produkcyjnych.

Usprawnij przepływ informacji

Dedykowane panele produkcyjne, dostosowane do charaktru stanowiska, prezentują zawsze aktualne dane zapewniajac lepszą komunikację i współprace między działami.

Zautomatyzuj pozyskiwanie danych

Integracja z parkiem maszynowym pozwala na monitorowanie i rejestrowanie parametrów i akcji poszczególnych stanowisk produkcyjnych w sposób całkowicie automatyczny.

Pozbądź się przestojów produkcyjnych

Dostęp do aktualnego danych na temat produkcji pozwala na monitorowanie procesów i błykawiczne reagowanie na przestoje maszyn oraz zapobieganie takim sytuacją przez sygnalizowanie wystąpienia okeślongo problemu.

Zdobądź kompletną informację o produkcji

Dostęp do aktualnych danych o stanie produkcji na dedykowanych panelach i narzędziu do raportów. Dotrzyj łatwo do każdej informacji, od stanu parku maaszynowego po wagę śróbki.

Skróć czas cyklu produkcyjnego

Optymalizowanie procesów poprzez identyfikację obszarów wymagające ulepszeń oraz błyskawicznie reagowanie na zmiany i wyzwania produkcyjne, pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów i tym samym zwiększenie efektywności produkcji.

Wykorzystaj dane do skutecznego zarządzania

Dzięki wykorzystaniu danych z MES, firma może podejmować bardziej trafne i świadome decyzje biznesowe, oparte na rzetelnych informacjach dotyczących efektywności produkcji, wydajności zasobów oraz trendów rynkowych.

MES do rejestrowania produkcji dostarczamy i wdrażamy w dwóch wygodnych modelach


aveneo.MES, platforma do rejestrowania produkcji, dostępna jest w dwóch modelach wdrożenia: lokalnym (on-premises) oraz w chmurze (SaaS). Wdrożenie w chmurze jest niemal natychmiastowe i może być zrealizowane w ciągu kilku dni, co zapewnia szybką dostępność i minimalizuje czas potrzebny na rozpoczęcie korzystania z systemu. Natomiast wdrożenie lokalne wymaga nieco więcej czasu, ponieważ obejmuje przygotowanie lokalnej infrastruktury, jednak oba te modele są wzajemnie wymienne, co daje klientom elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb i preferencji.

Wdrożenie MES w modelu SaaS

Wdrożenie oprogramowania w modelu SaaS (Software as a Service) polega na korzystaniu z aplikacji, która jest hostowana i udostępniana przez dostawcę oprogramowania za pośrednictwem internetu. Klienci mogą korzystać z oprogramowania poprzez subskrypcję, co eliminuje potrzebę instalacji, konserwacji i aktualizacji lokalnej infrastruktury, zapewniając elastyczność dostępu i skalowalność zasobów w zależności od bieżących potrzeb biznesowych.

Zalety wdrożenia chmurowego

 • Dostęp do danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca i urządzenia.

 • Eliminacja kosztów zakupu i utrzymania infrastruktury.

 • Możliwość szybkiego uruchomienia systemu bez konieczności instalacji oprogramowania.

 • Niższe koszty wdrożenia.

 • Dowolna skalowalność rozwiązania.

Lokalne wdrożenie MES (On-premises)

Wdrożenie oprogramowania w modelu on-premises polega na instalacji i konfiguracji systemu bezpośrednio na infrastrukturze IT klienta, zwykle wewnątrz ich własnych obiektów i serwerowni. Ten model zapewnia klientom pełną kontrolę nad swoimi danymi oraz infrastrukturą, co jest szczególnie istotne dla firm z rygorystycznymi regulacjami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych.

Zalety wdrożenia lokalnego

 • Dostęp i rejestrowanie danych produkcyjnych niezależny od dostępu do Internetu.

 • Zwiększone bezpieczeństwo danych i wybór miejsca ich przechowywania.

 • Integracja MES z istniejącym oprogramowaniem.

 • Wykorzystanie istniejącej infrastruktury do wdrożenia.

 • Brak cyklicznych opłat abonamentowych.

Wdrożenie MES w modelu SaaS

Wdrożenie oprogramowania w modelu SaaS (Software as a Service) polega na korzystaniu z aplikacji, która jest hostowana i udostępniana przez dostawcę oprogramowania za pośrednictwem internetu. Klienci mogą korzystać z oprogramowania poprzez subskrypcję, co eliminuje potrzebę instalacji, konserwacji i aktualizacji lokalnej infrastruktury, zapewniając elastyczność dostępu i skalowalność zasobów w zależności od bieżących potrzeb biznesowych.

Zalety wdrożenia chmurowego

 • Dostęp do danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca i urządzenia.

 • Eliminacja kosztów zakupu i utrzymania infrastruktury.

 • Możliwość szybkiego uruchomienia systemu bez konieczności instalacji oprogramowania.

 • Niższe koszty wdrożenia.

 • Dowolna skalowalność rozwiązania.

Chciałbyś porozmawiać i zobaczyć jak aveneo.MES może zarejestrować Twoją produkcję?

Procedura wdrożenia oprogramowania MES w Twojej firmie w trzech prostych krokach


Wdrożenie oprogramowania MES zależy od wybranego modelu wdrożeniowego. W przypadku modelu SaaS, proces ten może zająć około 2 do 3 dni na uruchomienie środowiska, co umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie konfiguracji paneli produkcyjnych i rejestrowania danych. Wdrożenie w modelu on-premises w infrastrukturze klienta wymaga z naszego doświadczenia od 100 do 300 roboczogodzin prac wdrożeniowych, wraz z przygotowaniem środowiska.

Niezależnie od wybranego modelu od dnia zero można konfigurować panele operatorów produkcyjnych tak, aby mogli natychmiastowo rejestrować dane, co przyspiesza adaptację systemu.

Kolejnym etapem po wdrożeniu jest integracja z maszynami oraz ewentualny rozwój nowych funkcji w formie prac programistycznych. Zapewniamy nie tylko wdrożenie, ale również pomoc i wsparcie techniczne na każdym etapie procesu. Dodatkowo, zajmujemy się również utrzymaniem rozwiązań, w tym opieką nad infrastrukturą krytyczną potrzebną do działania naszego MES, co zapewnia ciągłość działania i spokój w utrzymaniu systemu.

Analiza

Określenie zakresu rejestrowanych danych

Drugi krok to określenie sposobu rejestrowania danych. Niezależnie, czy będziemy je rejestrowali w wyniku integracji z maszyną, dodatkowego opomiarowania czy w sposób ręczny ich wartość, jako danych, jest nieoceniona w dalszych procesach optymalizacji.

Ustalenie sposobu rejestrowania danych

Drugi krok to określenie sposobu rejestrowania danych. Niezależnie, czy będziemy je rejestrowali w wyniku integracji z maszyną, dodatkowego opomiarowania czy w sposób ręczny ich wartość, jako danych, jest nieoceniona w dalszych procesach optymalizacji.

Określenie punktów integracyjnych

Ostatni etap analizy to określenie integracji niezbędnych do działania systemu. Jeżeli chcemy dane korelować z pracownikami, numerami zleceń czy innymi danymi musimy albo umożliwić wprowadzanie i zarządzanie tymi danymi w naszym oprogramowaniu, albo przygotować integrację z istniejącym już oprogramowaniem klienta.

Wdrożenie

Przygotowanie środowiska

Drugi etap to instalacja niezbędnych komponentów i wdrożenie podstawowej wersji aveneo.MES.

Instalacja i wdrożenia

Drugi etap to instalacja niezbędnych komponentów i wdrożenie podstawowej wersji aveneo.MES.

Prace rozwojowe

Ostatni etap wdrożenia to ewentualny rozwój nowych funkcji i przygotowanie integracji w formie prac programistyczno-wdrożeniowych.

Wsparcie

Szkolenie i konfiguracja

Rozpoczęcie rejestracji produkcji to często moment, w którym mogą pojawić się pytania i wątpliwości, na które z chęcią odpowiemy.

Asysta techniczna

Rozpoczęcie rejestracji produkcji to często moment, w którym mogą pojawić się pytania i wątpliwości, na które z chęcią odpowiemy.

Wsparcie i utrzymanie

Dla wszystkich naszych klientów świadczymy usługi wsparcia i utrzymania środowisk i infrastruktur, w których działa nasze oprogramowanie, zapewniając nieprzerwany i bezawaryjny dostęp.

Rejestrator IIoT od aveneo

Niezależnie od wybranego modelu wdrożenia rejestrowanie danych produkcyjnych wprost z urządzeń i maszyn jest zawsze możliwe z oprogramowaniem MES od aveneo


Rejestrator IIoT od aveneo Niezależność od modelu wdrożeniowego jest fundamentalną cechą naszego rozwiązania MES. aveneo wykorzystuje dedykowane, lokalne urządzenia - aveneo.MES.Box, które pełnią rolę bufora dla rejestrowanych danych w lokalnej bazie. Urządzenia te instalowane są przy pojedynczym stanowisku lub maszynie, a następnie, za pośrednictwem protokołu MQTT dane są przesyłane do centralnej bazy danych, zapewniając ciągłość przepływu informacji bez względu na model wdrożeniowy czy aktualny stan infrastruktury - czy to w chmurze (SaaS) czy też na lokalnych serwerach (on-premises).

Urządzenia aveneo.MES.Box są wymagane wyłącznie w przypadku chęci integracji danego stanowiska/maszyny/urządzenia i rejestrowania danych w sposób automatyczny. Do rejestrowania danych przez operatorów nie są wymagane żadne specjalne urządzenia - wystarczy dowolny komputer lub tablet z przeglądarką internetową i dostępem do infrastruktury wdrożenia - lokalnego serwera lub chmury.

MES w przeglądarce

Dostęp do oprogramowania produkcyjnego MES z poziomu przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu


MES w przeglądarce Oprogramowanie produkcyjne działające w przeglądarce oferuje szereg przewag w porównaniu z klasycznymi rozwiązaniami desktop. Po pierwsze, dostępność z poziomu przeglądarki eliminuje konieczność instalacji i konfiguracji oprogramowania na każdym stanowisku roboczym, co znacząco redukuje czas i koszty wdrożenia. Po drugie dane są przechowywane w centralnym serwerze, co zapewnia spójność i dostępność danych z dowolnego miejsca i urządzenia. Ponadto, nasze oprogramowanie w przeglądarce oferuje interfejs użytkownika zaprojektowany z myślą o prostocie obsługi i intuicyjności, co przekłada się na łatwość nauki i zwiększoną efektywność pracy operatorów. Wreszcie, aktualizacje oprogramowania mogą być wprowadzane centralnie nawet podczas użytkowania rozwiązania, co eliminuje konieczność ręcznego aktualizowania każdego stanowiska roboczego i zapewnia użytkownikom dostęp do najnowszych funkcji i poprawek bez żadnych dodatkowych działań z ich strony.

Nieograniczone integracje dzięki aveneo.SDK

Bezproblemowa integracja naszego systemu MES z istniejącym oprogramowaniem produkcyjnym i systemami klasy ERP


Dzięki wykorzystaniu aveneo.SDK, nasze oprogramowanie ma zdolność do integracji zarówno z dowolnym urządzeniem, jak i istniejącym oprogramowaniem, w tym systemami klasy ERP. Nasz model integracji opiera się głównie na mikroserwisach, co pozwala na elastyczne i skalowalne połączenie z różnymi systemami. Co istotne, ten model integracji jest niezależny od wybranego modelu wdrożenia, czy to on-premises czy SaaS, co zapewnia spójność i elastyczność w procesie integracji bez względu na środowisko IT klienta.

Nieograniczone integracje dzięki aveneo.SDK

Nieograniczone rozwój i nowe funkcje

Możliwość dowolnego rozwoju naszego rozwiązania MES czyni go najlepszym wyborem, ponieważ zawsze będzie dopasowany do unikalnych potrzeb naszych klientów


aveneo.MES.Implementation Dzięki temu, że jesteśmy twórcami prezentowanego oprogramowania MES, a nie jedynie wdrożeniowcami możemy w sposób dowolny i nieograniczony rozwijać jego funkcje i dostosowywać do potrzeb i charakteru działań naszych klientów. Na codzień zajmujemy się tworzeniem dedykowanych rozwiązań produkcyjnych, które w przeciwieństwie do gotowych rozwiązań nie wymuszają na naszych klientach konieczności dostosowania swoich procesów do możliwości oprogramowania. MES stanowi często pierwszy moduł na tej ścieżce. Dzięki zarejestrowaniu próbki danych po jego wdrożeniu otwiera on drogę do dalszej analizy nowych obszarów pozwalających na optymalizację działalności operacyjnej za pomocą dedykowanego oprogramowania produkcyjnego.

Chciałbyś porozmawiać i zobaczyć jak aveneo.MES może zarejestrować Twoją produkcję?

Kiedy warto wdrożyć w swojej firmie oprogramowanie MES?


Masz problemy z wydajnością produkcji

Podobne zlecenia generują zupełnie różne koszty

Pracownicy marnują czas czekając na infromacje

Brakuje Ci twardych danych przy podejmowaniu decyzji

Cała dokumentacja jest papierowa

Pracownicy marnują czas na przepisywanie w kółko danych

Problemy jakościowe są sygnalizowane zbyt późno lub wcale

Masz już system ERP i potrzebujesz MESa który się z nim zintegruje

Czujesz, że firma może produkowac więcej, ale nie wiesz w czym tkwi problem

Chcesz zredukować koszty produkcji aby zwiększyć Swoją konkurencyjność

Dbasz o zrównoważony rozwój i chcesz wdrażać nowe technologie

Zależy Ci by firma mogła elastycznie reagować na zmiany rynku

Dbasz o jakość i zadowolenie pracowników

Dane które zbierasz są niespójne i różnią się między działami

Dbasz o planetę i chcesz kontrolować zużycie energii i zasobów

Nowe przepisy i normy są trudne do egzekwowania

Firma rośnie a aktualne metody pomiaru są niewystarczające

Planowanie konserwacji maszyn i utrzymania ruchu jest dużym wyzwaniem

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Po otrzymaniu Twojej wiadomości umówimy się na pierwsze spotkanie.
Wyślij
Dziękujemy za kontakt. Odpowiemy tak szybko, jak będzie to możliwe. Coś poszło nie tak, spróbuj proszę ponownie lub napisz na aveneo@aveneo.pl!
 • Czy system aveneo MES jest kompatybilny z moim oprogramowaniem ERP?

  Tak, system aveneo MES może być zintegrowany z każdym z systemów ERP dostępnych na rynku. Aveneo wykorzystuje aveneo.SDK, czyli zestaw narzędzi programistycznych, który umożliwia elastyczną i skalowalną integrację z różnymi systemami, w tym systemami klasy ERP. Model integracji oparty na mikroserwisach zapewnia elastyczność, co oznacza, że można go dostosować do różnych potrzeb i konfiguracji.

 • Jakie są dostępne języki interfejsu użytkownika w systemie MES?

  Standardowo system aveneo MES jest dostępny w języku polskim i angielskim. Dodatkowo oferujemy możliwość tłumaczenia interfejsu na dowolny język, dostosowując go do potrzeb użytkowników z różnych krajów.

 • Jak system MES radzi sobie z rejestracją danych z maszyn starszego typu?

  Aveneo oferuje kilka sposobów integracji z maszynami starszego typu, aby móc rejestrować dane produkcyjne:

  • Pobieranie danych z maszyny : jeśli maszyna udostępnia dane produkcyjne, system MES może zostać nimi zasilony z pomocą różnych protokołów komunikacyjnych.
  • Integracja z maszyną : w przypadku, gdy maszyna nie udostępnia danych bezpośrednio, system MES może zostać zintegrowany z maszyną za pomocą specjalnego interfejsu, aby móc pobierać dane z maszyny w czasie rzeczywistym.
  • Dodatkowe czujniki : jeżeli integracja z maszyną nie jest możliwa, aveneo może dołożyć do maszyny zewnętrzne czujniki, które będą zbierać dane o jej pracy. Czujniki te mogą mierzyć różne parametry, takie jak temperatura, ciśnienie, prędkość, zużycie energii, itp.

  Aveneo zawsze znajdzie sposób na zebranie danych z maszyn starszego typu, niezależnie od ich konstrukcji i zastosowanych technologii.

 • Czy system MES może być wykorzystany do planowania i harmonogramowania produkcji?

  Tak, system MES może być wykorzystany do planowania i harmonogramowania produkcji. Dane zgromadzone w systemie MES stanowią doskonałe źródło informacji dla planisty. Na podstawie danych z MES można określić dostępność zasobów, oszacować czas realizacji i zidentyfikować wąskie gardła.


  Aveneo oferuje dwa rozwiązania do planowania i harmonogramowania produkcji:

  • Dedykowany moduł planowania APS : zintegrowany z systemem MES i wykorzystujący dane zgromadzone w systemie do optymalizacji planu. Moduł APS pozwala na uwzględnienie różnych czynników, takich jak priorytety zamówień, dostępność zasobów, czasy realizacji i ograniczenia technologiczne.
  • Integracja z istniejącymi rozwiązaniami : aveneo może zintegrować system MES z istniejącymi systemami planowania i harmonogramowania produkcji. Integracja pozwala na ujednolicenie danych i zapewnienie spójności planów i harmonogramów w całej firmie.

 • Jak długo trwa proces wdrożenia systemu MES?

  Czas wdrożenia systemu MES zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar i złożoność przedsiębiorstwa oraz poziom integracji z innymi systemami, które mogą wydłużyć ten proces. Dodatkowo, dostosowanie systemu do specyficznych potrzeb oraz zaangażowanie i zasoby klienta mają istotny wpływ na szybkość i efektywność wdrożenia.

  Aby oszacować czas wdrożenia dla Twojego przedsiębiorstwa, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci przeprowadzą analizę Twoich potrzeb i przedstawią Ci szczegółową ofertę.

 • Jaki rodzaj wsparcia technicznego oferuje aveneo?

  Oferujemy dwa podstawowe modele wsparcia technicznego dla naszego systemu MES:

  • Umowa Wsparcia - Zapewnia rezerwację godzin wsparcia technicznego w określonym miesięcznym pakiecie, priorytetowe rozwiązywanie zgłoszeń awarii i problemów.
  • Umowa SLA (Service Level Agreement) - Gwarantuje dostępność i działanie rozwiązania MES z określonym czasem reakcji na zgłoszenia (np. 24/7 z reakcją do 2 godzin). Zapewnia dostęp do zapasowego serwera lub redundantnego środowiska w przypadku awarii.

  W przypadku, gdy MES jest elementem długofalowej współpracy z aveneo i rozwijamy wspólnie inne elementy systemu (APS, WMS, MRP itd.), wówczas nie jest wymagana dodatkowa umowa na wsparcie techniczne.

 • Czy mogę zobaczyć demo systemu MES przed podjęciem decyzji o zakupie?

  Oczywiście, przed zakupem systemu MES możesz zobaczyć jego demo!


  Udostępniamy środowisko demo, do którego możesz się zalogować i samodzielnie sprawdzić jego działanie. To świetny sposób na zapoznanie się z interfejsem użytkownika i funkcjami systemu.

  Na środowisku demo prezentujemy rozwiązanie klasy backoffice, które w całości powstało w oparciu o aveneo.SDK. Przygotowane środowisko demo pokazuje możliwości aveneo MES dla procesu produkcji czekolady.


  Oprócz samodzielnego testowania demo, możesz również umówić się z nami na prezentację. Podczas spotkania wspólnie przejdziemy przez możliwości MESa i porozmawiamy o Twoich konkretnych potrzebach. Będzie to również doskonała okazja, aby zadać pytania i uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię kwestie.