System MES - rejestruj produkcję jak nigdy dotąd. Oprogramowanie do pomiaru i rejestrowania parametrów produkcyjnych od aveneo.

Rozliczasz czas produkcyjny na podstawie zapisów operatorów, ale nie wiesz czy są one precyzyjne? Nie wiesz ile surowców, komponentów zostaje zużytych podczas Twojej produkcji? Powstający odpad nie jest w żaden sposób rejestrowany i trudno określić, jaka produkcja generuje go najwięcej? Rozliczenia produkcji oparte są o średnią miesięczną, a nie precyzyjne dane z konkretnych procesów?

MES - Oprogramowanie do rejestrowania i monitorowania produkcji

System MES (ang. Manufacturing Execution System) to zestaw narzędzi do rejestrowania i monitorowania postępów w procesach produkcyjnych. Dzięki wdrożeniu takiego rozwiązania zyskujemy możliwość zarejestrowania danych produkcyjnych, które mogą zasilić inne moduły oprogramowania produkcyjnego i przede wszystkim dostarczyć wielowymiarowe raporty produkcyjne. Rejestrowanie danych może odbywać się w kilku wariantach:

  • ręcznie, za pomocą ergonomicznego pulpitu operatora,
  • automatycznie, dzięki integracji z parkiem maszynowym lub urządzeniom monitorującym,
  • półautomatycznie z wykorzystaniem np. kolektorów danych takich jak czytniki kodów kreskowych.
Chciałbyś porozmawiać i zobaczyć jak aveneo.MES może zarejestrować Twoją produkcję?

System MES: Metody rejestrowania i eksploracji danych produkcyjnych


Optimization.Item1.Title
Panel produkcyjny / MES

Za pomocą panelu produkcyjnego operatorzy produkcyjni mogą wprowadzać dane, monitorować parametry produkcyjne i komunikować się z pozostałymi członkami zespołu. Rozwiązanie to może być uruchomione zarówno na istniejącym na stanowisku komputerze , jak i specjalnie do tego celu dedykowanym, nowym urządzeniu. Jest to doskonałe uzupełnienie pulpitu operatora. Rekomendujemy, aby urządzenie posiadało ekran dotykowy, ale nie jest to wymóg konieczny.

Optimization.Item1.Title
Integracja z maszynami i urządzeniami

Integracja zarówno z całym parkiem maszynowym jak i pojedynczymi narzędziami pozwala rejestrować parametry i akcje produkcyjne w sposób całkowicie automatyczny. Wiązanie danych następuje precyzyjnie z przebiegiem produkcji. Integracja może odbywać się zarówno na poziomie sterowników maszyn jak i za pomocą dodatkowej infrastruktury i zestawu czujników przygotowanych specjalnie na potrzeby konkretnego stanowiska.

Optimization.Item1.Title
Kody QR, kreskowe, RFID

Rejestracja procesów produkcyjnych może odbywać się również za pomocą kodów kreskowych, QR czy tagów RFID. Może być to zarówno uzupełnienie panelu produkcyjnego jak i wyłączna metoda rejestrowania danych. W tzw. strefie brudnej wykorzystanie ekranów dotykowych czy komputerów może być niekorzystne. W takim wypadku rekomendujemy, aby posłużyć się dedykowanymi kolektorami danych spełniającymi normy szczelności, bez wyświetlaczy, stale połączonymi do serwera.

Optimization.Item2.Title
Raport produkcyjny

Raport produkcyjny, generowany przez System MES, pozwala na wielowymiarową eksplorację danych zarejestrowaną na każdym etapie procesu produkcyjnego. Dane z olbrzymią precyzją są zapisywane w postaci przecięcia wszystkich parametrów produkcyjnych. Pozwala to na dowolność dalszego ich filtrowania i wieloetapowego agregowania, aby finalnie uzyskać szczegółowe i trafne zestawienie.

Optimization.Item2.Title
Dashboardy produkcyjne

Dashboardy produkcyjne pozwalają na stworzenie narzędzia do ciągłego monitorowania produkcji z wielu stanowisk w jednym miejscu. Dzięki temu zarówno kierownik produkcji jak i kadra zarządzająca mogą mieć wgląd w zawsze aktualne dane produkcyjne, które na żywo ulegają progresji.

Rejestrowanie czasów produkcyjnych


Czasy pracowników

Rozliczanie czasu pracy

Rejestrowanie czasów pracy może być podstawowym źródłem rozliczeń pracowników, a także podstawą do udzielania premii.

Analiza składu brygady

Skład brygady produkcyjnej może być przydatny przy optymalizacji zespołów tak, aby krzywa kompetencji była jak najwyższa.

Raport wydajności

Raport ten pozwala lokalizować czynniki wpływające na wydajność produkcji wśród pracowników. Wśród czynników zaradczych warto rozważyć np. kursy doszkalające.

Czasy maszyn

Stan urządzenia

Rejestrowanie czasu postoju i produkcji pozwala zbudować świadomość, jaka część całego czasu trwania procesu produkcyjnego to realne wykorzystanie posiadanego zasobu.

Awarie

Rejestrowanie wszelkich sytuacji nieporządanych pozwala podjąć czynniki zaradcze w kontekście przyszłej produkcji. Poziom szczegółowości zarejestrowanego czasu awarii pozwala wyliczyć potencjalne straty i utraconą marżę produkcyjną.

Korelacja danych

Dzięki informacji o czasie pracy urządzenia można uzyskać wiele dodatkowych informacji - np. zużycie energii nie musi zostać zarejestrowane wprost z liczników, a dla uproszczenia modelu może zostać oszacowane.

Czasy przezbrojeń

SMED

Poszukiwanie minimalnego czasu przezbrojenia jest znacznie prostsze posiadając szeroki wachlarz czasów produkcyjnych.

Czynności serwisowe

Rejestrowanie czasów serwisowych pozwala precyzyjnie planować je w przyszłości w kontekście planu produkcyjnego.

Przykładowe zastosowanie rejestrowania czasów produkcyjnych


Optimization.Item1.Title
Rejestrowanie zmiany oraz składu brygady

Precyzyjne rejestrowanie rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zmian oraz składu ich brygad i ról w brygadzie.

Optimization.Item1.Title
Rejestrowanie czystości linii i stanowisk produkcyjnych

Element szczególnie ważny np. w branży spożywczej, gdzie BRC (zrzeszające standardy takie jak ISO 9000, HACCP, GMP i GHP) jest wymagane przez odbiorców końcowych produkcji. Jakiekolwiek odstępstwa od przyjętych norm produkcyjnych mogą zostać zarejestrowane i rozliczone, a także mogą spowodować podjęcie czynności naprawczych.

Optimization.Item1.Title
Rejestrowanie czynności na stanowisku

Świadomość czynności produkcyjnych pozwala na lepsze zrozumienie procesów produkcyjnych i ich optymalizację względem całego wolumenu produkcyjnego.

Optimization.Item1.Title
Wskaźniki wydajności

..

Optimization.Item1.Title
Rozliczanie czasu pracowników

..

Optimization.Item1.Title
Analiza czasów przezbrojeń

..

Rejestrowanie zużycia surowców, komponentów i energii


Surowce

Przepływ surowca

Precyzyjne rejestrowanie zużycia surowca na stanowisku produkcyjnym umożliwia jego dokładne rozliczenie, a także lepsze zaopatrywanie procesów w przyszłości.

Odpad produkcyjny

Pojawienie się odpadu produkcyjnego może znacząco wpłynąć na wykorzystanie surowca. Jego zarejestrowania zwiększa świadomość produkcyjną.

Scrap

Zarejestrowanie wystąpienia problemów produkcyjnych może być źródłem wiedzy o przyczynach powstawania scrapu produkcyjnego.

Komponenty

Zużycie

Rejestrowanie zużycia komponentów jest kluczowe na potrzeby rozliczeń procesów produkcyjnych.

Serie

Rejestrowanie serii komponentów umożliwia identyfikowanie problemów jakościowych i śledzenie produkcji.

Zgłaszanie problemów jakościowych

Sygnalizowanie problemów jakościowych z dostarczonymi komponentami pozwala na natychmiastową reakcję kierownika produkcji.

Energia

Precyzyjne rozliczanie energii

Świadomość zużycia energii dla poszczególnych procesów produkcyjnych umożliwia lepsze jej wycenianie i planowanie. Daje również świadomość, jak wolumen produkcyjny wpływa na zużycie energii.

Energia odnawialna

Możliwość korelacji zużycia energii z produkcją z odnawialnych źródeł (np. farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej) pozwala lepiej zarządzać przepływami energii.

Strefy taryfowe

Koszt produkcji może być znacząco różny w zależności od czasu jej realizacji.

Liczenie śladu węglowego

Dzięki świadomości zużytych surowców, komponentów i energii możemy na bieżąco liczyć ślad węglowy całej produkcji i każdego produktu z osobna.

Przykładowe rejestrowanie surowców, komponentów i energii


Optimization.Item1.Title
Bufor (magazyn) przyprodukcyjny

..

Optimization.Item1.Title
Precyzyjne rejestrowanie zużycia surowców i komponentów

..

Optimization.Item1.Title
Rejestrowanie odpadów produkcyjnych i scrapu produkcyjnego

..

Optimization.Item1.Title
Pomiar zużycia energii

..

Optimization.Item1.Title
Skanowanie kodów kreskowych komponentów i surowców

..

Optimization.Item1.Title
Znakowanie produkcji

..

Rejestrowanie parametrów produkcyjnych


Rejestrowanie parametrów produkcyjnych istotne jest zarówno w skali mikro jak i makro. W skali mikro pozwala budować świadomość każdego z produktów z osobna i np. wykrywać przyczyny problemów jakościowych w przypadku pojawienia się reklamacji na dalszym etapie. Analiza w skali makro otwiera pole do poszukiwania optymalizacji. Dodatkowo rejestrowanie produkcji w czasie rzeczywistym umożliwia wprowadzanie cyfrowych znaczników pozwalających chociażby na identyfikację problemów jakościowych, które wymagają szczególnego zwrócenia uwagi na kolejnych etapach produkcyjnych.

Przykładowe parametry


Optimization.Item1.Title
Parametry uzbrojenia maszyny

Rejestrowanie parametrów maszyn niesie szereg korzyści takich jak np. weryfikacja poprawności uzbrojenia czy możliwość nanoszenia korekt na przepisy technologiczne przez operatorów.

Optimization.Item1.Title
Parametry narzędzi używanych na stanowisku

Dane i parametry narzędzi używanych podczas produkcji mogą posłużyć do kontroli jakości i śledzenia problemów jakościowych we wszystkich produktach.

Optimization.Item1.Title
Flagowanie półproduktów (w ujęciu jakościowym)

..

Optimization.Item1.Title
Parametry produkcyjne w produkcie

..

Rejestrowanie postępu produkcyjnego


Bieżące śledzenie postępu produkcyjnego daje nieskończone korzyści komunikacyjne, względem całego przedsiębiorstwa. Współpraca między obszarem produkcyjnym, magazynem, planistami czy technologami to podstawowy i najważniejszy aspekt pozwalający na sprawne funkcjonowanie i optymalizację. O ile analizowanie danych po etapie produkcji pozwala na poszukiwanie optymalizacji, o tyle wyłącznie dane aktualizowane w czasie rzeczywistym pozwalają na sprawną organizację pracy.

Przykładowe monitorowanie postępu produkcyjnego


Optimization.Item1.Title
Możliwość interakcji między planistami a operatorami w przypadku problemów produkcyjnych

..

Optimization.Item1.Title
Redukowanie zapasów magazynowych surowców i komponentów wraz z postępem produkcyjnym

..

Optimization.Item1.Title
Sygnalizowanie zapotrzebowania na surowiec pracownikom magazynu

..

Optimization.Item1.Title
Bieżące raportowanie stanu produkcyjnego kierownikowi produkcji, menadżerom i kadrze zarządzającej

..

Raporty


Nieprzetworzone zarejestrowane dane nie stanowią wartości, jeżeli nie potrafimy ich w sposób właściwy prezentować i eksplorować. Dzięki modułowi raportów analiza ta staje się prosta i intuicyjna. Możliwość budowania złożonych zapytań z wielowymiarowymi filtrami, agregatami czy sortowaniem danych pozwala dotrzeć dokładnie do zestawień, których poszukujemy. Możliwość zasilenia zebranymi danymi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel daje nieskończone możliwości przetwarzania zarejestrowanych danych produkcyjnych.

Przykładowe raporty produkcyjne


Optimization.Item1.Title
Raport wydajności maszyn (OEE- Overall Equipment Effectiveness)

..

Optimization.Item1.Title
Raport wydajności produkcji

..

Optimization.Item1.Title
Raport czasu produkcji na produkt

..

Optimization.Item1.Title
Raport wydajności pracowników

..

Optimization.Item1.Title
Raport wydajności brygady

..

Optimization.Item1.Title
Raport przyczyn opóźnieneń produkcji

..

Monitorowanie parku maszyn


aveneo.IoT

Dzięki integracji z parkiem maszynowym możemy na bieżąco monitorować i dystrybuować parametry poszczególnych stanowisk. Choć poziom integracji jest ściśle uzależniony od posiadanych urządzeń, poziomów dostępu i możliwości współpracy z firmami odpowiedzialnymi za ich dostarczenie stoimy na stanowisku, że każdy parametr jest możliwy do zarejestrowania, a rolą naszych automatyków jest znalezienie właściwej ścieżki. aveneo.IoT to rozwiązania programowe i sprzętowe pozwalające, w zależności od infrastruktury i parku maszynowego, na logowanie danych i dostarczanie ich do rozwiązania MES.

DUR

Wdrożenie monitorowania parku maszynowego, sygnalizowania awarii i potrzeb produkcyjnych pozwala na sprawną komunikację pomiędzy działem utrzymania ruchu, a linią produkcyjną. Dzięki jasnemu deklarowaniu potrzeb czasy przestojów produkcyjnych ulegają znaczącemu skróceniu, a predykcja przeglądów i konserwacji pozwala jasno określić punkt w czasie, w którym dana operacja musi zostać zaplanowana i wykonana.

Przykładowe zastosowanie monitorowania


Optimization.Item1.Title
Powiadamianie o awarii działu utrzymania ruchu

..

Optimization.Item1.Title
Sygnalizowanie potrzeb obsługi technicznej przez operatorów produkcyjnych

..

Optimization.Item1.Title
Monitorowanie parametrów pracy maszyn

..

Optimization.Item1.Title
Magazyn części zamiennych i harmonogram serwisowy

..

Dodatkowe korzyści


Dokładne kalkulacje przedprodukcyjne poprzez uwzględnienie precyzyjnej analizy kosztów dla kadego etapu procesu.

Szczupłe zapasy magazynowe dzięki precyzyjnemu monitorowaniu terminów dostaw.

Podgląd stanu zamówienia w panelu klienta oszczędza czas poprawiając komfort obsługi.

Monitorowanie postępów produkcyjnych w czasie rzeczywistym.

Podgląd szczegółów kalkulacji przedprodukcyjnej z podziałem na poszczególne procesy, surowce oraz inne elementy wpływające na cenę.

Automatyczne poprawianie dokładności parametrów kalkulatora przedprodukcyjnego za pomocą parametrów produkcji oraz raportów z realizacji zlecenia.

Zoptymalizowane wykorzystanie zasobów dzięki pełnej kontroli obciążenia stanowisk produkcyjnych.

Poprawiona terminowość dzięki uporządkowanemu i urealnionemu planowi produkcyjnemu.

Elastyczność na zmiany potrzeb klientów dzięki prostym i natychmiastowym modyfikacjom planu.

Uproszczenie komunikacji z klientem za pomocą panelu klienta i helpdesku sprzyja szybkiemu i efektywnemu przekazywaniu informacji.

Obsługa wielu walut w kalkulatorze przedprodukcyjnym umożliwia prezentację kosztów produkcji dla klientów z różnych regionów.

Planowanie wielu stanowisk i lokalizacji produkcyjnych bez dodatkowej pracy.

Gotowy umówić się na prezentację aveneo.MES?

Wybrane moduły oprogramowania produkcyjnego


Planowanie i harmonogramowanie (APS)

Usprawnij planowanie produkcji, zoptymalizuj alokację zasobów i zapewnij terminowość dostaw.

System Magazynowy (WMS)

Zoptymalizuj operacje magazynowe i usprawnij zarządzanie zapasami.

Monitorowanie produkcji (MES)

Monitoruj i kontroluj procesy produkcyjne w czasie rzeczywistym, aby poprawić wydajność.

Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)

Bezproblemowo zarządzaj zapotrzebowaniem na surowce, aby obniżyć koszty i zwiększyć zrównoważony rozwój.

System zarządzania jakością (QMS)

Zapewnij jakość produktu i zgodność z solidnymi procesami kontroli jakości.

Elektroniczny obieg dokumentów (DMS)

Zapewnij bezpieczny obieg dokumentów. Zaprojektuj własne reguły akceptacji dokumentów, dla zachowania pełnej zgodności z wewnętrznymi procedurami.

aveneo logo