MES - oprogramowanie do monitorowania produkcji

Manufacturing Execution System to zaawansowane narzędzie, które umożliwia precyzyjne monitorowanie i kontrolę procesów produkcyjnych, zwiększając efektywność i wydajność przedsiębiorstwa.

W jaki sposób monitorować procesy produkcyjne?

Przedsiębiorstwa często borykają się z problemami związanych z brakiem kontroli nad bieżącymi operacjami. Brak systemu MES oznacza, że procesy produkcyjne są narażone na wiele ryzyk. Nie ma możliwości śledzenia postępów produkcji w czasie rzeczywistym, co utrudnia podejmowanie błyskawicznych decyzji. Ponadto, kontrola pracowników oraz ich wydajności staje się problemem, a brak danych na temat czasu pracy i efektywności może prowadzić do marnotrawstwa zasobów i spadku jakości produktów. Przedsiębiorstwa są narażone na straty finansowe, a także ryzyko utraty konkurencyjności na rynku.


Moduł MES to rozwiązanie, które skutecznie rozwiązuje te problemy. Dzięki MES przedsiębiorstwa mogą monitorować procesy produkcyjne w czasie rzeczywistym, zbierając dane z różnych punktów na linii produkcyjnej. Oprogramowanie to umożliwia śledzenie postępów produkcji, identyfikację potencjalnych problemów oraz szybkie reagowanie na nie. Co więcej, MES pozwala na efektywną kontrolę pracowników, gromadząc dane dotyczące ich czasu pracy i wydajności. To narzędzie daje również możliwość analizy danych historycznych, co pozwala na stałe doskonalenie procesów produkcyjnych. Dzięki modułowi MES, przedsiębiorstwa zyskują pełną kontrolę nad produkcją, zwiększają efektywność oraz minimalizują ryzyko błędów i opóźnień, co przekłada się na wyższą jakość produktów oraz konkurencyjność na rynku.

flying car-plain

Co oferuje nasz moduł MES?


Nasz moduł MES to kompleksowe rozwiązanie, które oferuje wiele korzyści w zarządzaniu procesami produkcyjnymi. Oprócz flagowania czynności operatora maszyny i zbierania danych z czujników IoT, umożliwiamy również magazynowanie danych historycznych do analizy. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad produkcją, możesz reagować na zmiany w czasie rzeczywistym, a także podejmować strategiczne decyzje oparte na dogłębnej analizie. Nasz moduł MES to klucz do efektywności i doskonalenia Twojej linii produkcyjnej.

Dostosowanie MES do twojego przedsiębiorstwa

Dedykowane dostosowanie MES do działalności firmy jest kluczowe, ponieważ każda firma ma unikalne procesy produkcyjne, cele i wymagania. Nasze rozwiązania MES są projektowane w taki sposób, aby idealnie integrować się z istniejącymi systemami oraz dostosować się do specyficznych potrzeb produkcyjnych klienta. Oznacza to, że moduł MES może być skonfigurowany do monitorowania konkretnej linii produkcyjnej, śledzenia określonych parametrów procesu produkcyjnego lub zarządzania danymi na różnych poziomach organizacji. Dzięki tej elastyczności, przedsiębiorstwa mogą maksymalizować korzyści z zastosowania modułu MES, dostosowując go dokładnie do swoich celów i strategii biznesowych.

Production.WMS.Img.Alt

Co zyskujesz posiadając aveneo MES?

Wdrożenie systemu MES w przedsiębiorstwie produkcyjnym zwiększa efektywność produkcji poprzez ścisłe monitorowanie procesów oraz błyskawiczną reakcję na wszelkie potencjalne problemy. Dodatkowo, pozwala na optymalizację zużycia surowców i zasobów, co przekłada się na znaczący wzrost rentowności firmy.

Ścisłe monitorowanie procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym pozwala na identyfikację potencjalnych problemów.
Kontrola jakości w trakcie produkcji pomaga w wykrywaniu wad i eliminowaniu ich na wczesnym etapie.
Redukcja przestojów minimalizuje straty produkcyjne i zapewnia ciągłość produkcji.
Optymalizację zużycia surowców, energii i innych zasobów powoduje redukcję kosztów produkcji.
Porozmawiajmy o możliwości wdrożenia MES w twoim przedsiębiorstwie

Pozostałe moduły oprogramowania produkcyjnego


aveneo logo
 • Czy znając wyłącznie potrzebę lub problem do zaadresowania przez oprogramowanie, jesteście w stanie pomóc?

  Naszym nadrzędnym celem jest nie tyle dostarczanie oprogramowania, co realne adresowanie potrzeb i rozwiązywanie problemów naszych klientów. Zanim zaczniemy wspólnie tworzyć wizję funkcjonalności oprogramowania przeprowadzimy głęboką analizę, którą ujawnimy potrzeby. Następnie ułożymy je według priorytetów na podstawie wartości biznesowych. Będziemy również szukali ścieżek do optymalizacji działania Twoich procesów biznesowych, nie tylko z perspektywy samego oprogramowania.

 • Obawiam się problemów przy tworzeniu oprogramowania wynikających z mojego braku merytorycznej wiedzy o tym procesie. Czy słusznie?

  Kluczową wartością we współpracy z klientami nieposiadającymi wiedzy technologicznej jest dla nas przybliżenie ich do technologii tak bardzo, jak to tylko możliwe. Dlatego poświęcamy dużo czasu i uwagi starannemu tłumaczeniu każdego etapu procesu powstawania oprogramowania. Służymy również doradztwem tak, aby podejmowane decyzje projektowe były w pełni świadome i podejmowane na podstawie zrozumiałych wartości.

 • Nie wiem jak zarządzać budżetem na stworzenie oprogramowania. Co robić?

  Wielu klientów boi się ujawnienia budżetu na wczesnej fazie projektu sądząc, że wpłynie to negatywnie na wycenę projektu. To najczęstszy błąd i przyczyna frustracji w procesie tworzenia oprogramowania. Realne zdefiniowanie budżetu pozwala spojrzeć na potrzeby funkcjonalne z wielu perspektyw. Posiadając świadomość ograniczonego budżetu możemy szukać rozwiązań bardziej ekonomicznych, które być może nie będą w pełni satysfakcjonujące, ale na tym etapie zaadresują potrzeby i będą wystarczające. Wraz ze wzrostem wartości biznesowej całego przedsięwzięcia obszary te mogą zostać rozwinięte, jednak nie musi się to wydarzyć od razu. Istnieje kilka sprawdzonych rozwiązań pozwalających na kontrolowany sposób zarządzania budżetem - przedstawimy je i pomożemy w tym zadaniu jak tylko się poznamy.

 • Czy rozwój oprogramowania w metodologii zwinnej nie spowoduje opóźnień, rozmycia się celów i zwiększenia kosztów?

  To jedna z najczęstszych obaw, jaka pojawia się na wczesnym etapie rozmów o realizacji nowego projektu. W skrócie: nie. Zwinne podejście do projektu nie wyklucza postawienia sobie jasnych celów i punktów na osi czasu, które mają zostać osiągnięte. Natomiast częste i małe iteracje projektowe pozwalają szybciej otrzymać pożądane funkcjonalności przy zmniejszonym budżecie. Połączenie lean developmentu z ciągłą walidacją wymagań i założeń idealnie weryfikuje wcześniejszą analizę potrzeb. De facto analiza postępuje wraz z rozwojem projektu i w sposób naturalny optymalizuje jego zakres ograniczając zbędne kroki.

 • Skąd mam wiedzieć, czy podołacie technologicznie pracując nad moim projektem?

  Jeżeli nasze portfolio nie jest wystarczającym argumentem chętnie przeprowadzimy prezentację możliwości technologicznych i porozmawiamy o wyzwaniach, które napotkaliśmy przez lata pracy nad innymi projektami i sposobu, w jaki znaleźliśmy rozwiązania problemów, które pozornie były nierozwiązywalne.

 • Jak powinna wyglądać nasza komunikacja w trakcie trwania projektu?

  W komunikacji z klientami stawiamy przede wszystkim na szczerość, otwartość i transparentność. Pozwala to uniknąć niedopowiedzeń przy jednoczesnym budowaniu trwałego, obustronnego zaufania.

 • W jaki sposób możemy zarządzać harmonogramem projektu, aby nie rozciągał się w czasie?

  Na każdy projekt patrzymy w dwóch skalach - mikro i makro. W skali makro określamy kamienie milowe dotyczące modułów i obszarów funkcjonalnych, które chcemy osiągnąć w konkretnej kolejności i punktach na osi czasu projektu. W skali mikro zarządzamy zadaniami w iteracjach nie dłuższych niż 2 tygodnie, przez co w pełni panujemy nad etapem realizacji i możemy dynamicznie reagować, na pojawiające się zagrożenia przez np. zwiększenie wewnętrznego zasobu.

 • Co, jeżeli moi użytkownicy nie będą chcieli korzystać ze stworzonego wspólnie oprogramowania, lub będą robili to niezgodnie z założeniami?

  Wdrożenie nie jest ostatnim etapem cyklu rozwoju oprogramowania w aveneo. Pomagamy w szkoleniach i treningach użytkowników. Jesteśmy do tego najlepszym partnerem, ponieważ znamy wszystkie założenia projektowe i pełną mechanikę dostarczonego rozwiązania. Da to gwarancję satysfakcji i zrozumienia rozwiązania, a przy okazji pozwoli zebrać wnioski od użytkowników dotyczące potencjalnych optymalizacji i nowych funkcjonalności.

 • W jaki sposób pogodzić wiele różnych ról użytkowników oprogramowania, aby nie powstawały wewnętrzne sprzeczności?

  W przypadku dużych projektów trudno jest zebrać wszystkich interesariuszy na każdym spotkaniu. Pojawiające się oczekiwania różnych działów, które wzajemnie się wykluczają, są rzeczą zupełnie naturalną. Naszą rolą jest zebrać wszystkie potrzeby i zaprojektować takie rozwiązanie, które uwzględni wszystkie procesy biznesowe, a te stojące w wzajemnej opozycji pogodzi w spójną i logiczną całość.

 • Mam poważne obawy, czy projekt ostatecznie się powiedzie. Jak sobie z tym radzić?

  To zupełnie normalne! Każda inwestycja niesie pewne ryzyko. W zależności od źródła obaw należy wdrożyć dodatkowy poziom zabezpieczeń. Z naszej strony postaramy się znaleźć takie narzędzia, które pozwolą pozbyć się stresu i zagwarantują sukces projektu. Przykładowo jeżeli obawy dotyczą zakresu funkcjonalnego sugerujemy wskazanie najbardziej wartościowych funkcjonalności i zbudowanie małego wycinka oprogramowania, a następnie walidację założeń i sprawdzenie w realnym środowisku, czy rozwiązanie jest satysfakcjonujące.