Wybór metodologii

Wybór metodologii powinien być poparty pełną świadomością konsekwencji stosowania każdej z nich. W modelu zwinnym będziemy mogli kształtować i weryfikować cele w każdej iteracji projektowej - co tydzień, codziennie. W modelu kaskadowym postawimy sobie jasne wymaganie od początku do końca, a odstępstwa podczas realizacji zostaną zmarginalizowane.

time & material

Agile

Pracujemy iteracyjnie. Każda iteracja to ponawiany proces zbierania wymagań, projektowania i programowania mniejszych fragmentów rozwiązania. Ta metodologia przyspiesza dostarczanie gotowych rozwiązań i jest korzystniejsza finansowo, przy ograniczonym budżecie. Użytkownicy mogą zacząć korzystać z rozwiązania znacznie wcześniej, a my cały czas możemy je rozwijać. Dobry pomysł nie jest wystarczająco dobry, gdy czeka na wdrożenie zbyt długo.

Odporność na zmiany w wymaganiach
Dokumentacja potrzebna do rozpoczęcia projektu
Obecność klienta w projekcie
Częstotliwość kamieni milowych
Odpowiednie do prototypowania / budowania MVP
Precyzja oszacowania kosztów przed rozpoczęciem projektu
Natychmiastowy start projektu
Natychmiastowy start projektu

Pracując w metodologii zwinnej nie musimy wykonywać pełnego procesu analitycznego na początku projektu. Zostanie on wykonany podczas procesu rozwijania rozwiązania. Możemy więc natychmiast rozpocząć prace, a podczas pierwszych kilku iteracji równolegle rozwijać podstawowe funkcjonalności zajmować się analizą całego rozwiązania i przygotować plan dla kolejnych sprintów.

Natychmiastowe efekty
Natychmiastowe efekty

Użycie metodologii zwinnej daje możliwość wykorzystanie funkcjonalności zaraz po ich dostarczeniu. Najważniejsze elementy rozwiązania są dostarczane jako pierwsze, a w drugiej kolejności te mniej istotne z punktu widzenia biznesowego. Dostarczamy je krok po kroku. Użytkownicy mogą je więc nie tylko testować podczas całego procesu, ale od razu używać. Cały proces jest więc przyrostowy - powtarzamy kroki zbierania wymagań, projektowania przepływu biznesowego, tworzenia makiet, programowania i wdrażania nowych funkcjonalności co tydzień. Takie podejście sprawdza się świetnie aby uzyskać MVP koncepcji tak szybko jak to możliwe minimalizując jednocześnie całościowy koszt.

Zmiany, zmiany, zmiany
Zmiany, zmiany, zmiany

Proces rozwoju oprogramowania nie polega tylko na tworzeniu kodu. To wszystko co dzieje się dookoła w poszukiwaniu lepszego rozwiązania i ulepszenia całego procesu biznesowego. Naturalnym jest więc, że wymagania zmieniają się w czasie. Metodologia zwinna jest na to zupełnie odporna. I nie oznacza to, że wygeneruje to dodatkowe koszty. Upraszczanie pewnych procesów jest najczęściej kluczem do sukcesu.

Time & material
Time & material

Płacisz wyłącznie za czas, który poświęciliśmy na realizację funkcjonalności które wybrałeś. Chociaż całkowity koszt nie jest znany, to podejście jest często tańsze niż sztywne określenie budżetu. Nie musimy obciążać Cię dodatkowymi pracami, marginesem bezpieczeństwa, długotrwałym procesem testowania. Możesz w pełni zarządzań swoim budżetem, aby osiągnąć zamierzony cel.

Zarządzanie projektem IT w metodologii zwinnej

Zobacz, jakie wartości w Twoim projekcie może przynieść podejście iteracyjne!

fixed price

Waterfall

Całość oparta jest o przygotowaną na początku analizę, której wynikiem jest dokumentacja, harmonogram i wycena w modelu fixed-price. To bardzo ważny etap, żeby zapewnić obustronne poczucie bezpieczeństwa stałego budżetu i powodzenia projektu. Warto zaznaczyć, że każdy dokument, makieta ramkowa, wymaganie, widok który stworzymy na początku w procesie analizy będzie mógł zostać wykorzystany przez dowolny zespół pracujący w dowolnej technologi. Jeżeli więc zdecydujesz się na implementację rozwiązania w innej technologi niż używana przez nas, lub zdecydujesz się stworzyć własny zespół - ciągle możesz to zrobić!

Odporność na zmiany w wymaganiach
Dokumentacja potrzebna do rozpoczęcia projektu
Obecność klienta w projekcie
Częstotliwość kamieni milowych
Odpowiednie do prototypowania / budowania MVP
Precyzja oszacowania kosztów przed rozpoczęciem projektu
Dokumentacja podstawą projektu
Dokumentacja podstawą projektu

Pełen proces analityczny jest kluczem do sukcesu tej metodologii. Musimy wspólnie stworzyć dokumentację każdej funkcjonalności, każdego kliknięcia, procesu biznesowego, komponentu. Dzięki temu proces rozwoju oprogramowania będzie niezaburzony, a gotowe rozwiązanie będzie w pełni funkcjonalne zaraz po zakończeniu. Całość będzie kosztowała dokładnie tyle, na ile została wyceniona na tym etapie.

Fixed-price
Fixed-price

Znajomość końcowego kosztu rozwiązania jest czasami kluczowa, aby móc zaplanować budżet na jego realizację. Żeby w pełni zrozumieć każdy element projektu, przygotować estymatę jego realizacji wraz z harmonogramem musimy bazować na porządnej dokumentacji. Obie strony muszą rozumieć każdy aspekt biznesu, projektów IT i ewentualnych ukrytych kosztów. Dlatego właśnie w metodologii Waterfall proces rozwoju oprogramowania musi być poprzedzony szczegółową analizą, która pozwoli precyzyjnie określić całkowity koszt włączając w to zagrożenia tak, aby nie uległ zmianie przed dostarczeniem finalnego produktu.

Rozszerzona gwarancja
Rozszerzona gwarancja

Korzystając z metodologii Waterfall oferujemy znacznie więcej, niż zwykłą gwarancję na rozwiązanie. Oferujemy dożywotnią gwarancję na kod i algorytmy! Oznacza to, że gwarantujemy ich poprawność działania i pełną zgodność z dokumentacją, którą stworzyliśmy na początku.

Zawsze na czas
Zawsze na czas

Jednym z ważniejszych elementów każdej analizy jest harmonogram, a dokładnie określony w nim dead-line. Podczas analizy budujemy pełen wykres Gantt-a z określonymi krokami milowymi i przewidywanym czasem dostarczenia gotowego rozwiązania. Następnie dostarczamy rozwiązania częściowe w określonych interwałach tak, aby kompletne rozwiązanie zostało wdrożone przed określoną datą.

Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?