Przygotuj optymalny plan produkcyjny uwzględniający specyfikę Twojej produkcji. System APS - Twoje dedykowane oprogramowanie do planowania produkcji od aveneo.

Próbujesz zaplanować swoją produkcję, ale liczba zmiennych zawsze stwarza jakieś zagrożenia? Potrzebujesz narzędzia, która uwzględni wszystkie aspekty Twojej produkcji?

APS - Oprogramowanie do planowania produkcji

System APS (ang. Advanced Planning & Scheduling) to klucz do usprawnienia procesów produkcyjnych i poprawy wydajności dostaw. Dedykowane oprogramowanie wspiera planowanie i harmonogramowanie, zapewniając doskonałą kontrolę nad przedsiębiorstwem.

Precyzyjne planowanie produkcji jest kluczowym źródłem optymalizacji całego procesu produkcyjnego. System APS pozwala na znajdowanie ukrytych zależności, które wpływają na efektywność pracy całego zespołu.

Dobry plan produkcyjny jest podstawą działania większości działów przedsiębiorstwa produkcyjnego i mogą korzystać z niego między innymi:

 • Planiści
 • Zaopatrzeniowcy
 • Magazynierzy
 • Operatorzy produkcyjni
 • Kierownicy produkcji
 • Dział utrzymania ruchu
 • Handlowcy
 • Dział kontroli jakości
Chciałbyś porozmawiać o planowaniu Twojej produkcji?

Modele planowania


Model harmonogramowania procesów produkcyjnych jest uzależniony od wielu specyficznych dla każdego przedsiębiorstwa czynników. Na ułożenie dobrego planu wpłyną takie czynniki jak charakter produkcji (ETO ang. Engineer to order - projektowanie pod zamówienie, MTO ang. Make to order - produkcja pod zamówienie, ATO ang. Assembly to order - montaż na zamówienie czy MTS ang. Make to stock - produkcja na zapas), park maszynowy, liczba i kształt poszczególnych procesów produkcyjnych, zapasy magazynowe czy dostępność surowców.

Znalezienie uniwersalnego przepisu na optymalne planowanie produkcji jest więc niemożliwe, a przynajmniej nie będzie on wielowymiarowo optymalny. Można jednak wyszczególnić dwa główne nurty, które pozwolą skategoryzować wyzwania, które pojawią się na etapie projektowania rozwiązania dedykowanego.

Krótkoterminowe

Planowanie krótkoterminowe najczęściej spotykane jest w przypadku produkcji niskonakładowej robione pod zamówienie klienta. Duże różnice w procesach technologicznych czy różnej długości ścieżki produkcyjne zależne od zamówienia to tylko niektóre z kluczowych cech takiej produkcji.

Wyzwania

 • Zachowanie poprawnej marszruty produkcyjnej względem procesu technologicznego.

 • Zapewnienie dostarczenia surowców i półproduktów na każdy etap produkcyjny.

 • Sezonowanie półproduktów i wyrobów gotowych, przed dostarczeniem klientowi.

 • Utrzymanie terminów umownych.

 • Optymalizacja wykorzystania zasobu, w tym w szczególności maszyn i ludzi.

 • Zwinne kontrole jakościowe po każdym etapie produkcyjnym.

 • Sampling produkcji i walidacja technologii.

Długoterminowe

Długoterminowy harmonogram produkcyjny jest spotykany przede wszystkim tam, gdzie środowisko jest znane i stałe. Mając określony wachlarz produktów i wynikających z tego procesów technologicznych, produkując partie na zapas i robiąc to cyklicznie, możemy myśleć o długoterminowym planie.

Wyzwania

 • Utrzymanie szczupłych zapasów magazynowych.

 • Planowanie zaopatrzenia zgodnie z harmonogramem produkcyjnym.

 • Utrzymanie łańcuchów dostaw i ich alternatyw.

 • Monitorowanie produkcji w toku i półproduktów po kolejnych etapach produkcyjnych.

 • Automatyzacja planowania produkcji na podstawie zapasu magazynowego.

 • Prognozowanie zapotrzebowania na poszczególne towary na podstawie rotacji magazynowej.

 • Sezonowość produktowa i produkcja sezonowa.

Krótkoterminowe

Planowanie krótkoterminowe najczęściej spotykane jest w przypadku produkcji niskonakładowej robione pod zamówienie klienta. Duże różnice w procesach technologicznych czy różnej długości ścieżki produkcyjne zależne od zamówienia to tylko niektóre z kluczowych cech takiej produkcji.

Wyzwania

 • Zachowanie poprawnej marszruty produkcyjnej względem procesu technologicznego.

 • Zapewnienie dostarczenia surowców i półproduktów na każdy etap produkcyjny.

 • Sezonowanie półproduktów i wyrobów gotowych, przed dostarczeniem klientowi.

 • Utrzymanie terminów umownych.

 • Optymalizacja wykorzystania zasobu, w tym w szczególności maszyn i ludzi.

 • Zwinne kontrole jakościowe po każdym etapie produkcyjnym.

 • Sampling produkcji i walidacja technologii.

Przykłady optymalizacji w obszarze planowania


Zawsze prawidłowa marszruta procesowa
Zawsze prawidłowa marszruta procesowa

Planując realizację zamówienia, należy pamiętać o prawidłowej kolejności wykonywania procesów produkcyjnych. Zaniedbanie może prowadzić do opóźnień, które w najgorszym wypadku zostaną ujawnione dopiero w momencie realizacji danego procesu. Z naszym systemem APS nie musisz się martwić, że coś przeoczyłeś. Błędnie zaplanowany proces zostanie oznaczony w harmonogramie jako zagrożenie, co pozwoli na reakcję we właściwym czasie.

Natychmiastowa sygnalizacja braku surowców i komponentów
Natychmiastowa sygnalizacja braku surowców i komponentów

Realizując zamówienie, może się okazać, że surowiec lub inna część potrzebna do wykonania procesu produkcyjnego nie dotarła na czas. Takiej sytuacji można uniknąć dzięki naszemu systemowi APS, który sygnalizuje brak jakiegokolwiek potrzebnego do produkcji składnika.

Optymalne wykorzystanie zasobów
Optymalne wykorzystanie zasobów

W przedsiębiorstwie, które nie stosuje oprogramowania do planowania produkcji, zasoby nie są wykorzystywane w pełni. Może to prowadzić do wzrostu kosztów i trudności w sprostaniu zapotrzebowaniu rynkowemu. Nasz APS pozwoli na wypełnienie luk w harmonogramie, co pozytywnie wpłynie na rozwój firmy.

Wszyscy dobrze poinformowani
Wszyscy dobrze poinformowani

Komunikacja podczas realizacji procesów produkcyjnych jest niezwykle ważna. Jest to kluczowy element zarządzania produkcją. Nasz system APS pozwoli utrzymać sprawną komunikację oraz zapisywać notatki do procesów, co pozytywnie wpłynie na przepływ informacji w przedsiębiorstwie.

Sezonowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
Sezonowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych

Niezachowanie odpowiedniego czasu sezonowania może prowadzić do różnych konsekwencji, w zależności od rodzaju produktu i procesu produkcyjnego. Nasze oprogramowanie ostrzega o obowiązkowym czasie sezonowania, co w efekcie pozwala na uniknięcie wytwarzania produktów narażonych na wady produkcyjne i w konsekwencji reklamacje klientów.

Szybka odpowiedź na zmiany
Szybka odpowiedź na zmiany

Nagłe zmiany w harmonogramie mogą prowadzić do stresu i frustracji pracowników, co negatywnie wpływa na ich wydajność Dodatkowo, jeśli firma nie jest w stanie dostosować się do niespodziewanych zmian, może to skutkować opóźnieniami w produkcji i dostawach, co negatywnie wpływa na relacje z klientami. Nasze oprogramowanie pozwoli twoim pracownikom otrzymywać aktualizację harmonogramu w czasie rzeczywistym, co pozytywnie wpłynie na całkowitą wydajność przedsiębiorstwa.

Optymalizacja uzbrajania maszyn
Optymalizacja uzbrajania maszyn

Sytuacje, w których zlecenia są wstrzymywane i wznawiane, są bardzo kosztowne, mogą nawet prowadzić do zwiększenia ryzyka błędów lub awarii. Dzięki systemowi do planowania produkcji będziesz mieć kontrolę nad sytuacjami, w których podobne zlecenia mogą być realizowane jedno po drugim. Zredukuje to czas przezbrojenia, co w efekcie pozwoli wykonać pracę szybciej i efektywniej.

Zawsze na czas
Zawsze na czas

Przekraczanie terminów realizacji jest częstym problemem firm nieposiadających systemu do planowania. Przekroczenia te prowadzą do zwiększenia kosztów oraz niezadowolenia klientów. Posiadając system APS, zyskujesz kontrolę nad terminami realizacji, co pozwoli na szybsze podjęcie odpowiednich działań w celu minimalizacji opóźnień i ich skutków.

Śledzenie statusu i produkcji w toku
Śledzenie statusu i produkcji w toku

Brak systemu do planowania to również brak wglądu w aktualny postęp realizacji zamówienia. Oprogramowanie, które stworzyliśmy, pozwoli na przeglądanie postępów pracy w czasie rzeczywistym, co w efekcie pozwoli na wcześniejsze wykrywanie zagrożeń.

Wielozmianowy plan bez przestojów produkcyjnych
Wielozmianowy plan bez przestojów produkcyjnych

W firmach pracujących zmianowo, które jednocześnie nie posiadają zaawansowanego planu produkcyjnego informacje o kolejnych zleceniach, są przekazywane ustnie przez pracowników, co prowadzi często do pomyłek. Dodatkowo zmiana brygady skutkuje zatrzymaniem produkcji i przekazaniem zmiany. Nasz system posiada plan dostępny dla operatorów maszyn, dzięki czemu posiadają oni wiedzę na temat kolejnych procesów przeznaczonych do realizacji, a zmiany są przekazywane w sposób płynny z dokładnym punktem odcięcia odpowiedzialności zmian - wszystko w momencie skanowania karty nowego lidera zmiany.

Uwaga! Warto wiedzieć!

Prezentowane rozwiązanie jest wyłącznie pokazem możliwości technologicznych aveneo. Naszą misją jest dostarczanie oprogramowania dedykowanego (tworzonego wspólnie z i dla naszych klientów), które będzie w pełni dostosowane i zoptymalizowane do modelu działania i procesów biznesowych. Bez kompromisów.

Dodatkowe korzyści


Kompresja lead time - skrócony cykl produkcyjny przez minimalizację przerw między procesami.

Szczupłe zapasy magazynowe dzięki precyzyjnemu monitorowaniu terminów dostaw.

Zwiększona produktywność dzięki lepszej synchronizacji międzyprocesowej.

Monitorowanie postępów produkcyjnych w czasie rzeczywistym.

Zmniejszenie wolumenu produkcji w toku dzięki ciągłemu monitorowaniu stanu.

Lepsza komunikacja wewnętrzna dzięki wewnętrznemu komunikatorowi.

Zoptymalizowane wykorzystanie zasobów dzięki pełnej kontroli obciążenia stanowisk produkcyjnych.

Poprawiona terminowość dzięki uporządkowanemu i urealnionemu planowi produkcyjnemu.

Elastyczność na zmiany potrzeb klientów dzięki prostym i natychmiastowym modyfikacjom planu.

Redukcja kosztów produkcyjnych przez zmniejszenie przestojów produkcyjnych i trzymanie się harmonogramu.

Przesunięty horyzont planu dzięki niezawodności oprogramowania do planowania.

Planowanie wielu stanowisk i lokalizacji produkcyjnych bez dodatkowej pracy.

Gotowy porozmawiać o planowaniu Twojej produkcji?

Wybrane moduły oprogramowania produkcyjnego


Traceability

Prześledź produkcję w każdym aspekcie - od surowców i komponentów po gotowy produkt. Wszystkie razem i każdy z osobna.

System Magazynowy (WMS)

Zoptymalizuj operacje magazynowe i usprawnij zarządzanie zapasami.

Monitorowanie produkcji (MES)

Monitoruj i kontroluj procesy produkcyjne w czasie rzeczywistym, aby poprawić wydajność.

Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)

Bezproblemowo zarządzaj zapotrzebowaniem na surowce, aby obniżyć koszty i zwiększyć zrównoważony rozwój.

System zarządzania jakością (QMS)

Zapewnij jakość produktu i zgodność z solidnymi procesami kontroli jakości.

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

Popraw relacje z klientami i usprawnij komunikację dzięki dedykowanemu systemowi CRM z zaawansowanym kalkulatorem przedprodukcyjnym.

aveneo logo
 • Czy moduł planowania może reagować na zmiany w warunkach produkcyjnych?

  Oczywiście! Główną ideą posiadania dedykowanego oprogramowania do planowania produkcji jest stworzenie takich rozwiązań, które pomogą adresować sytuacje incydentalne realnie występujące w Twojej produkcji. Brak surowca lub komponentów do produkcji? Awaria maszyny lub niedostępność operatorów? Wszystkie te przypadki mogą zostać zasygnalizowane z wyprzedzeniem, co pozwoli na walidację planu produkcyjnego i jego dostosowanie do panujących warunków.

 • Do tej pory nie planowaliśmy produkcji. Nasi kierownicy produkcji zajmują się tym codziennie i nie widzimy potrzeby zmiany tego.

  Prawdą jest, że wiele firm produkcyjnych działa właśnie w takim modelu. Brak poczucia potrzeby precyzyjnego planowania z wyprzedzeniem wynika z faktu, że kierownicy produkcji nie dostrzegają korzyści z optymalizacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że rolą kierownika produkcji nie jest harmonogramowanie procesów produkcyjnych, a ich nadzorowanie. Czas poświęcany na reagowanie na sytuacje incydentalne, wynikające z braku planu, mogliby poświęcić na podniesienie jakości produkcji czy jej optymalizację.

 • Planujemy produkcję w Excelu. Dlaczego potrzebujemy dedykowanego narzędzia?

  Planowanie produkcji w arkuszu kalkulacyjnym jest bardzo czasochłonnym i ryzykownym procesem. Zaczynając od spójności danych, w zależności od tego ilu planistów może pracować nad jednym arkuszem, przez fakt budowania złożonych zależności w środowisku produkcyjnym wynikających np. z dostępności surowców, komponentów, zasobu ludzkiego czy sprawności maszyn. Nanoszenie korekt na taki plan w czasie rzeczywistym jest praktycznie niemożliwe. Niemożliwe jest również monitorowanie postępów produkcji.

 • Czy dedykowany harmonogram produkcyjny potrafi wyliczyć czas poszczególnych procesów i czynności?

  Tak. To jedna z kluczowych cech, której nie da się osiągnąć żadnym innym narzędziem. Po pierwsze znając charakterystykę procesów technologicznych i wolumen produkcji możemy wyliczyć szacowany czas realizacji poszczególnych zleceń i procesów. Po drugie możemy algorytmy zasilić danymi historycznymi i na tej zasadzie jeszcze precyzyjniej ułożyć plan produkcyjny. Dodatkowo procesy realizowane na tym samym stanowisku mogą interferować wzajemnie, wpłynie to na czasy realizacji (np. czas przezbrojenia maszyny), co również może zostać uwzględnione w planie.

 • Nie zależy nam na bardzo precyzyjnym planie produkcyjnym. Nasza produkcja jest niskonakładowa. Traktujemy ją jako listę zadań. Czy możecie dostarczyć nam takie narzędzie?

  W przypadku produkcji niskonakładowej lub produkcji o niezmiennej specyfice procesów technologicznych rekomendujemy zastąpienie precyzyjnego harmonogramu narzędziem, które pozwoli planować cele produkcyjne lub wręcz dostarczać listę zadań na poszczególne stanowiska produkcyjne ułożoną według priorytetów. Nie ma potrzeby planowania z dokładnością do minut, ponieważ nie wpłynie to na wydajność stanowisk. Plan produkcyjny pozwoli jednak budować obustronną świadomość nakładów, które muszą zostać wyprodukowane i punktu w czasie, kiedy dana skala produkcji zostanie osiągnięta.