Oprogramowanie do planowania produkcji

Moduł APS to klucz do usprawnienia procesów produkcyjnych i poprawy wydajności dostaw. Dedykowane oprogramowanie wspiera planowanie i harmonogramowanie, zapewniając doskonałą kontrolę nad przedsiębiorstwem.

W jaki sposób optymalnie zaplanować produkcję?

Bez dedykowanego narzędzia do planowania produkcji, często występują opóźnienia w realizacji zamówień, nadmierna gromadzenie zapasów surowców lub komponentów, co generuje koszty magazynowania, a także niemożność szybkiej reakcji na zmiany w zamówieniach czy dostawach. Ponadto, brak spójności w zarządzaniu produkcją i brak bieżącej kontroli nad postępem produkcji może prowadzić do błędów.


Moduł APS, oferując zaawansowane funkcje harmonogramowania, umożliwia optymalne planowanie produkcji. Dzięki niemu firma może precyzyjnie określić potrzeby materiałowe, zoptymalizować wykorzystanie zasobów i maszyn, eliminować nadmiar zapasów, a także reagować elastycznie na zmiany w zamówieniach czy dostawach. Bieżące monitorowanie postępów produkcji i dostęp do kluczowych parametrów produkcyjnych pozwala na podejmowanie trafnych decyzji na każdym etapie. Ponadto, integracja z systemami ERP zapewnia spójność informacji i minimalizuje ryzyko błędów.

flying car-plain

Jakie możliwości oferuje nasz moduł APS?


System APS pozwala na optymalne planowanie produkcji co przekłada się na wymierne korzyści. Dzięki modułowi, planista może kontrolować harmonogram zleceń produkcyjnych w czasie rzeczywistym oraz wprowadzać niezbędne modyfikacje reagując na bieżące awarie, braki surowców czy zmiany w zamówieniach. Dzięki dostępowi do harmonogramu przez wiele działów pracownicy produkcji mogą na bieżąco weryfikować plan produkcyjny oraz w połączeniu z modułem MES raportować stan maszyn oraz wykonywane czynności w czasie rzeczywistym.

Dostosowanie APS do twojego przedsiębiorstwa

Tworząc oprogramowanie dedykowane skupiamy się na zaspokojeniu potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Dzięki wydzieleniu procesów które zachodzą w Twojej firmie jesteśmy w stanie stworzyć oprogramowanie dedykowane które odzwierciedla obieg dokumentów i informacji. Podchodząc elastycznie do wyzwań jakie stawia nam każdy projekt jesteśmy w stanie dostosować moduł APS rozbudowując go o nowe funkcje, modyfikując istniejące, a nawet wypracować rozwiązanie unikalne na potrzeby Twojego przedsiębiorstwa.

Production.WMS.Img.Alt

Co zyskujesz wdrażając aveneo APS?

Wdrażając narzędzie aveneo APS dostajesz kompleksowe narzędzie planistyczne które redukuje czas realizacji zlecenia, eliminuje błędy oraz zwiększa produktywność twojego przedsiębiorstwa.

Monitorowanie planu produkcyjnego oraz nadzór nad terminami realizacji zleceń z poziomu aplikacji w czasie rzeczywistym.
Optymalizacja procesu harmonogramowania dzięki skróceniu czasów przezbrajania maszyn.
Wykrywanie niepożądanych zdarzeń na wczesnym etapie planowania produkcji - możliwość szybkiej reakcji na zmiany w zamówieniach / wykryte awarie.
Minimalizacja kosztów dzięki kompleksowemu narzędziu do planowania i kontroli realizacji produkcji.
Porozmawiajmy o możliwości wdrożenia APS w twoim przedsiębiorstwie

Pozostałe moduły oprogramowania produkcyjnego


aveneo logo
 • Czy znając wyłącznie potrzebę lub problem do zaadresowania przez oprogramowanie, jesteście w stanie pomóc?

  Naszym nadrzędnym celem jest nie tyle dostarczanie oprogramowania, co realne adresowanie potrzeb i rozwiązywanie problemów naszych klientów. Zanim zaczniemy wspólnie tworzyć wizję funkcjonalności oprogramowania przeprowadzimy głęboką analizę, którą ujawnimy potrzeby. Następnie ułożymy je według priorytetów na podstawie wartości biznesowych. Będziemy również szukali ścieżek do optymalizacji działania Twoich procesów biznesowych, nie tylko z perspektywy samego oprogramowania.

 • Obawiam się problemów przy tworzeniu oprogramowania wynikających z mojego braku merytorycznej wiedzy o tym procesie. Czy słusznie?

  Kluczową wartością we współpracy z klientami nieposiadającymi wiedzy technologicznej jest dla nas przybliżenie ich do technologii tak bardzo, jak to tylko możliwe. Dlatego poświęcamy dużo czasu i uwagi starannemu tłumaczeniu każdego etapu procesu powstawania oprogramowania. Służymy również doradztwem tak, aby podejmowane decyzje projektowe były w pełni świadome i podejmowane na podstawie zrozumiałych wartości.

 • Nie wiem jak zarządzać budżetem na stworzenie oprogramowania. Co robić?

  Wielu klientów boi się ujawnienia budżetu na wczesnej fazie projektu sądząc, że wpłynie to negatywnie na wycenę projektu. To najczęstszy błąd i przyczyna frustracji w procesie tworzenia oprogramowania. Realne zdefiniowanie budżetu pozwala spojrzeć na potrzeby funkcjonalne z wielu perspektyw. Posiadając świadomość ograniczonego budżetu możemy szukać rozwiązań bardziej ekonomicznych, które być może nie będą w pełni satysfakcjonujące, ale na tym etapie zaadresują potrzeby i będą wystarczające. Wraz ze wzrostem wartości biznesowej całego przedsięwzięcia obszary te mogą zostać rozwinięte, jednak nie musi się to wydarzyć od razu. Istnieje kilka sprawdzonych rozwiązań pozwalających na kontrolowany sposób zarządzania budżetem - przedstawimy je i pomożemy w tym zadaniu jak tylko się poznamy.

 • Czy rozwój oprogramowania w metodologii zwinnej nie spowoduje opóźnień, rozmycia się celów i zwiększenia kosztów?

  To jedna z najczęstszych obaw, jaka pojawia się na wczesnym etapie rozmów o realizacji nowego projektu. W skrócie: nie. Zwinne podejście do projektu nie wyklucza postawienia sobie jasnych celów i punktów na osi czasu, które mają zostać osiągnięte. Natomiast częste i małe iteracje projektowe pozwalają szybciej otrzymać pożądane funkcjonalności przy zmniejszonym budżecie. Połączenie lean developmentu z ciągłą walidacją wymagań i założeń idealnie weryfikuje wcześniejszą analizę potrzeb. De facto analiza postępuje wraz z rozwojem projektu i w sposób naturalny optymalizuje jego zakres ograniczając zbędne kroki.

 • Skąd mam wiedzieć, czy podołacie technologicznie pracując nad moim projektem?

  Jeżeli nasze portfolio nie jest wystarczającym argumentem chętnie przeprowadzimy prezentację możliwości technologicznych i porozmawiamy o wyzwaniach, które napotkaliśmy przez lata pracy nad innymi projektami i sposobu, w jaki znaleźliśmy rozwiązania problemów, które pozornie były nierozwiązywalne.

 • Jak powinna wyglądać nasza komunikacja w trakcie trwania projektu?

  W komunikacji z klientami stawiamy przede wszystkim na szczerość, otwartość i transparentność. Pozwala to uniknąć niedopowiedzeń przy jednoczesnym budowaniu trwałego, obustronnego zaufania.

 • W jaki sposób możemy zarządzać harmonogramem projektu, aby nie rozciągał się w czasie?

  Na każdy projekt patrzymy w dwóch skalach - mikro i makro. W skali makro określamy kamienie milowe dotyczące modułów i obszarów funkcjonalnych, które chcemy osiągnąć w konkretnej kolejności i punktach na osi czasu projektu. W skali mikro zarządzamy zadaniami w iteracjach nie dłuższych niż 2 tygodnie, przez co w pełni panujemy nad etapem realizacji i możemy dynamicznie reagować, na pojawiające się zagrożenia przez np. zwiększenie wewnętrznego zasobu.

 • Co, jeżeli moi użytkownicy nie będą chcieli korzystać ze stworzonego wspólnie oprogramowania, lub będą robili to niezgodnie z założeniami?

  Wdrożenie nie jest ostatnim etapem cyklu rozwoju oprogramowania w aveneo. Pomagamy w szkoleniach i treningach użytkowników. Jesteśmy do tego najlepszym partnerem, ponieważ znamy wszystkie założenia projektowe i pełną mechanikę dostarczonego rozwiązania. Da to gwarancję satysfakcji i zrozumienia rozwiązania, a przy okazji pozwoli zebrać wnioski od użytkowników dotyczące potencjalnych optymalizacji i nowych funkcjonalności.

 • W jaki sposób pogodzić wiele różnych ról użytkowników oprogramowania, aby nie powstawały wewnętrzne sprzeczności?

  W przypadku dużych projektów trudno jest zebrać wszystkich interesariuszy na każdym spotkaniu. Pojawiające się oczekiwania różnych działów, które wzajemnie się wykluczają, są rzeczą zupełnie naturalną. Naszą rolą jest zebrać wszystkie potrzeby i zaprojektować takie rozwiązanie, które uwzględni wszystkie procesy biznesowe, a te stojące w wzajemnej opozycji pogodzi w spójną i logiczną całość.

 • Mam poważne obawy, czy projekt ostatecznie się powiedzie. Jak sobie z tym radzić?

  To zupełnie normalne! Każda inwestycja niesie pewne ryzyko. W zależności od źródła obaw należy wdrożyć dodatkowy poziom zabezpieczeń. Z naszej strony postaramy się znaleźć takie narzędzia, które pozwolą pozbyć się stresu i zagwarantują sukces projektu. Przykładowo jeżeli obawy dotyczą zakresu funkcjonalnego sugerujemy wskazanie najbardziej wartościowych funkcjonalności i zbudowanie małego wycinka oprogramowania, a następnie walidację założeń i sprawdzenie w realnym środowisku, czy rozwiązanie jest satysfakcjonujące.