Main.Title

Main.Description

Kroki


01.

Zrozumienie
Analiza
Wymagania

W pierwszym kroku musimy zebrać wszystkie wymagania od naszego klienta. Podczas tego procesu pracujemy ze sobą tak blisko, jak to możliwe. Próbujemy nie tylko zrozumieć jak działa biznes naszego klienta obecnie, ale również znaleźć możliwości jego rozwinięcia i usprawnienia, aby przenieść go na zupełnie nowy poziom.

Analiza

Stworzenie szczegółowej dokumentacji projektu wymaga prac analitycznych. Podczas tego procesu nie tylko klarujemy pomysł, ale również szczegółowo przyglądamy się wymaganiom, sytuacji i całemu środowisku, gdzie nasze rozwiązanie zostanie wdrożone. Musimy zrozumieć dane, procesy nieobecne w rozwiązaniach IT, ludzi, integracje z systemami zewnętrznymi. Całość musi zostać udokumentowana na potrzeby dalszego rozwoju.

Dokumentacja

Wynikiem analizy jest dokumentacja zawierająca wszystkie wymagania, specyfikację funkcjonalną, zarys harmonogramu realizacji. Pozwala nam to również oszacować koszty poszczególnych etapów i funkcjonalności.

02.

Projekt
Architektura
Procesy biznesowe

W pierwszym kroku określamy wszystkie przepływy biznesowe zachodzące wewnątrz nowego rozwiązania, oraz wybieramy odpowiednie dla nich narzędzia aby były spójne i stabilne.

Architektura

Mając pełny obraz procesów biznesowych zachodzących wewnątrz rozwiązania możemy podjąć decyzje architektoniczne. Zawsze wybieramy wyłącznie rozwiązania, które są skalowalne i ekonomicznie uzasadnione zarazem. Decyzje podjęte podczas tego etapu będą skutkowały w prostocie dalszego rozwoju rozwiązania i jego utrzymania.

Makiety

Tworzenie zarysu interfejsu użytkownika w postaci makiet ramkowych umożliwia upewnienie się, że wszystkie procesy biznesowe zostały zaprojektowane w sposób poprawny i ergonomiczny, względem wymagań. Utworzone na ich podstawie makiety pozwalają natomiast pokazać klientowi zarys gotowego rozwiązania, bez fizycznego tworzenia go. To doskonała okazja, żeby zweryfikować każdy jego aspekt przed implementacją.

03.

Dostarczenie rozwiązania
Wdrożenie to zawsze wielki dzień. Nie ma znaczenia, czy migrujemy dane z istniejącego rozwiązania czy wdrażamy zupełnie nowe. Zawsze niecierpliwie odliczamy dni, trzymamy kciuki i chłodzimy w lodówce champagne-a. A tak naprawdę to automatyzujemy ten proces tak, że zarówno wdrożenie całego rozwiązania jak i małych zmian zawsze jest niewidzialne i płynne.
Implementacja

Podczas implementacji klienci zawsze otrzymują dostęp do specjalnej platformy, w której na bieżąco mogą śledzić postępy prac i testować aktualną wersję rozwiązania.

Testy

Testowanie jest dla nas równie istotne co proces implementacji. Do testów używamy między innymi scenariuszy utworzonych podczas procesu analitycznego. To na ich podstawie weryfikujemy nie tylko poprawność rozwiązania, ale spełnienie wszystkich wymagań.

Wdrożenie

Wdrożenie to zawsze wielki dzień. Nie ma znaczenia, czy migrujemy dane z istniejącego rozwiązania czy wdrażamy zupełnie nowe. Zawsze niecierpliwie odliczamy dni, trzymamy kciuki i chłodzimy w lodówce champagne-a. A tak naprawdę to automatyzujemy ten proces tak, że zarówno wdrożenie całego rozwiązania jak i małych zmian zawsze jest niewidzialne i płynne.

Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?
 • Czy znając wyłącznie potrzebę lub problem do zaadresowania przez oprogramowanie, jesteście w stanie pomóc?

  Naszym nadrzędnym celem jest nie tyle dostarczanie oprogramowania, co realne adresowanie potrzeb i rozwiązywanie problemów naszych klientów. Zanim zaczniemy wspólnie tworzyć wizję funkcjonalności oprogramowania przeprowadzimy głęboką analizę, którą ujawnimy potrzeby. Następnie ułożymy je według priorytetów na podstawie wartości biznesowych. Będziemy również szukali ścieżek do optymalizacji działania Twoich procesów biznesowych, nie tylko z perspektywy samego oprogramowania.

 • Obawiam się problemów przy tworzeniu oprogramowania wynikających z mojego braku merytorycznej wiedzy o tym procesie. Czy słusznie?

  Kluczową wartością we współpracy z klientami nieposiadającymi wiedzy technologicznej jest dla nas przybliżenie ich do technologii tak bardzo, jak to tylko możliwe. Dlatego poświęcamy dużo czasu i uwagi starannemu tłumaczeniu każdego etapu procesu powstawania oprogramowania. Służymy również doradztwem tak, aby podejmowane decyzje projektowe były w pełni świadome i podejmowane na podstawie zrozumiałych wartości.

 • Nie wiem jak zarządzać budżetem na stworzenie oprogramowania. Co robić?

  Wielu klientów boi się ujawnienia budżetu na wczesnej fazie projektu sądząc, że wpłynie to negatywnie na wycenę projektu. To najczęstszy błąd i przyczyna frustracji w procesie tworzenia oprogramowania. Realne zdefiniowanie budżetu pozwala spojrzeć na potrzeby funkcjonalne z wielu perspektyw. Posiadając świadomość ograniczonego budżetu możemy szukać rozwiązań bardziej ekonomicznych, które być może nie będą w pełni satysfakcjonujące, ale na tym etapie zaadresują potrzeby i będą wystarczające. Wraz ze wzrostem wartości biznesowej całego przedsięwzięcia obszary te mogą zostać rozwinięte, jednak nie musi się to wydarzyć od razu. Istnieje kilka sprawdzonych rozwiązań pozwalających na kontrolowany sposób zarządzania budżetem - przedstawimy je i pomożemy w tym zadaniu jak tylko się poznamy.

 • Czy rozwój oprogramowania w metodologii zwinnej nie spowoduje opóźnień, rozmycia się celów i zwiększenia kosztów?

  To jedna z najczęstszych obaw, jaka pojawia się na wczesnym etapie rozmów o realizacji nowego projektu. W skrócie: nie. Zwinne podejście do projektu nie wyklucza postawienia sobie jasnych celów i punktów na osi czasu, które mają zostać osiągnięte. Natomiast częste i małe iteracje projektowe pozwalają szybciej otrzymać pożądane funkcjonalności przy zmniejszonym budżecie. Połączenie lean developmentu z ciągłą walidacją wymagań i założeń idealnie weryfikuje wcześniejszą analizę potrzeb. De facto analiza postępuje wraz z rozwojem projektu i w sposób naturalny optymalizuje jego zakres ograniczając zbędne kroki.

 • Skąd mam wiedzieć, czy podołacie technologicznie pracując nad moim projektem?

  Jeżeli nasze portfolio nie jest wystarczającym argumentem chętnie przeprowadzimy prezentację możliwości technologicznych i porozmawiamy o wyzwaniach, które napotkaliśmy przez lata pracy nad innymi projektami i sposobu, w jaki znaleźliśmy rozwiązania problemów, które pozornie były nierozwiązywalne.

 • Jak powinna wyglądać nasza komunikacja w trakcie trwania projektu?

  W komunikacji z klientami stawiamy przede wszystkim na szczerość, otwartość i transparentność. Pozwala to uniknąć niedopowiedzeń przy jednoczesnym budowaniu trwałego, obustronnego zaufania.

 • W jaki sposób możemy zarządzać harmonogramem projektu, aby nie rozciągał się w czasie?

  Na każdy projekt patrzymy w dwóch skalach - mikro i makro. W skali makro określamy kamienie milowe dotyczące modułów i obszarów funkcjonalnych, które chcemy osiągnąć w konkretnej kolejności i punktach na osi czasu projektu. W skali mikro zarządzamy zadaniami w iteracjach nie dłuższych niż 2 tygodnie, przez co w pełni panujemy nad etapem realizacji i możemy dynamicznie reagować, na pojawiające się zagrożenia przez np. zwiększenie wewnętrznego zasobu.

 • Co, jeżeli moi użytkownicy nie będą chcieli korzystać ze stworzonego wspólnie oprogramowania, lub będą robili to niezgodnie z założeniami?

  Wdrożenie nie jest ostatnim etapem cyklu rozwoju oprogramowania w aveneo. Pomagamy w szkoleniach i treningach użytkowników. Jesteśmy do tego najlepszym partnerem, ponieważ znamy wszystkie założenia projektowe i pełną mechanikę dostarczonego rozwiązania. Da to gwarancję satysfakcji i zrozumienia rozwiązania, a przy okazji pozwoli zebrać wnioski od użytkowników dotyczące potencjalnych optymalizacji i nowych funkcjonalności.

 • W jaki sposób pogodzić wiele różnych ról użytkowników oprogramowania, aby nie powstawały wewnętrzne sprzeczności?

  W przypadku dużych projektów trudno jest zebrać wszystkich interesariuszy na każdym spotkaniu. Pojawiające się oczekiwania różnych działów, które wzajemnie się wykluczają, są rzeczą zupełnie naturalną. Naszą rolą jest zebrać wszystkie potrzeby i zaprojektować takie rozwiązanie, które uwzględni wszystkie procesy biznesowe, a te stojące w wzajemnej opozycji pogodzi w spójną i logiczną całość.

 • Mam poważne obawy, czy projekt ostatecznie się powiedzie. Jak sobie z tym radzić?

  To zupełnie normalne! Każda inwestycja niesie pewne ryzyko. W zależności od źródła obaw należy wdrożyć dodatkowy poziom zabezpieczeń. Z naszej strony postaramy się znaleźć takie narzędzia, które pozwolą pozbyć się stresu i zagwarantują sukces projektu. Przykładowo jeżeli obawy dotyczą zakresu funkcjonalnego sugerujemy wskazanie najbardziej wartościowych funkcjonalności i zbudowanie małego wycinka oprogramowania, a następnie walidację założeń i sprawdzenie w realnym środowisku, czy rozwiązanie jest satysfakcjonujące.