Wykorzystaj potencjał precyzyjnych kalkulacji produkcyjnych do składania najlepszych ofert swoim klientom. Twoje dedykowane oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami od aveneo.

Starasz się składać precyzyjne oferty, ale prognozowana marża nie zawsze jest zgodna z Twoim zyskiem? Ofertowanie klientów zajmuje dużo czasu, szczególnie gdy klient dopytuje o kolejne warianty produkcji? Gdy jeden z handlowców staje się nieobecny trudno go zastąpić?

CRM - Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami

System CRM (ang. Customer Relationship Management) odgrywa kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu relacjami z klientami. Pozwala na gromadzenie danych o klientach, historię interakcji, zamówień czy ofert. Ale to nie wszystko...

Chciałbyś porozmawiać o zarządzaniu relacjami z Twoimi klientami?

...to więcej niż CRM - to cały UX Twoich klientów!


Komunikacja

Podstawą nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami jest komunikacja. Dzięki dostarczeniu dedykowanego panelu dla klientów można stworzyć transparentny kanał komunikacyjny, który pozwoli na natychmiastowe reagowanie na ich potrzeby, a także utrzyma komunikację na najwyższym poziomie. Automatyzacja procesów i utrzymanie pełnej historii interakcji to również odciążenie dla działu handlowego, który może skupić się na korzystaniu z kalkulatora produkcyjnego i procesie technologicznym zapytań ETO.

Klienci mogą przesyłać zapytania ofertowe, które następnie zostaną poddane kalkulacji produkcyjnej. W odpowiedzi klienci otrzymają ofertę, którą mogą zaakceptować oraz złożyć zamówienie w całości online, a następnie śledzić postępy produkcyjne, otrzymywać dokumenty rozliczeniowe i jakościowe. Całość, dopełnia część logistyczna, która dostarczy informacji o awiazacji i pozwoli zaplanować dostawę gotowego produktu.

WebApplications.Modules.Components.Image.Alt

Integracje

Nie odkrywamy koła na nowo. Dane klientów często przechowywane są w istniejących systemach ERP i/lub CRM, z którymi w pełni się integrujemy i nie duplikujemy ich funkcjonalności. Naszym nadrzędnym celem jest wplecenie procesu ofertowania i kalkulacji przed oraz poprodukcyjnych do procesu produkcyjnego tak, aby zmaksymalizować marżę i zminimalizować niewiadome w kosztach produkcyjnych. Integrujemy również oprogramowanie księgowe, aby móc rozliczać produkcję.

Sprzedaż i ofertowanie

Tworzenie personalizowanych ofert produkcyjnych jest jednym z najbardziej czasochłonnych zadań. Drobne zmiany w projekcie czy zmiany wolumetryczne mogą powodować konieczność budowania kolejnych kalkulacji i tworzenia nowych ofert. Mając na uwadze charakterystykę zmienności produkcji ETO, modelujemy marszrutę technologiczną, wyceniamy poszczególne etapy, a następnie dla różnych wariantów wolumetrycznych przesyłamy ofertę do klienta.

Obsługa poprodukcyjna

Panel klienta to również możliwość dostarczenia szeregu dodatkowych informacji produkcyjnych takich jak dokumenty jakościowe, preawizacja wysyłek czy traceability produktowe. To także dobre miejsce do obsługi zgłoszeń reklamacyjnych czy przyjmowania ponownie zleceń na realizowane wcześniej produkcje. Z punktu widzenia firmy produkcyjnej kluczowe również jest, aby zarejestrowane podczas produkcji dane zasiliły kalkulator przedprodukcyjny na potrzeby przyszłych ofert, aby maksymalnie urealnić oferty i marżę.

Przykładowe funkcjonalności modułu sprzedażowego


Spójna baza klientów
Spójna baza klientów

Przechowywanie informacji o klientach to nie tylko dane kontaktowe, ale przede wszystkim historia produkcyjna. Dzięki danym archiwalnym o zrealizowanych zamówieniach możemy odtworzyć procesy produkcyjne, ponowić je, prześledzić historię produktów czy wrócić do sampli przedprodukcyjnych.

Precyzyjne kalkulacje produkcyjne
Precyzyjne kalkulacje produkcyjne

Szybkie stworzenie marszruty procesowej dla zapytania klienta pozwala precyzyjne oszacować koszty na każdym etapie. Dzięki kolejności marszruty jesteśmy w stanie określić odpady produkcyjne i dostosować potrzebne ilości surowców do oczekiwanej ilości produktu końcowego analizując proces od końca. To także możliwość szczegółowego obliczenia kosztów produkcyjnych i wskazania realnej marży.

Oferty dla różnych parametrów i wolumenów
Oferty dla różnych parametrów i wolumenów

Drobne zmiany w zapytaniu, jak chociażby wolumen produkcyjny są bardzo czasochłonne w przypadku budowania oferty. Dzięki uwzględnieniu tego aspektu umożliwiamy dokonanie szybkiej kalkulacji dla wielu różnych wariantów i wolumenów produkcyjnych oraz szybkie przesłanie oferty do klienta.

Automatyczna rekalkulacja ofert
Automatyczna rekalkulacja ofert

Zmiany cen surowców, kosztów energii, kosztów roboczogodziny czy wahania na rynkach walut to tylko niektóre z czynników, które mogą powodować, że kalkulacje i oferty się dezaktualizują i wymagają rekalkulacji. Automatyczne rekalkulacje ofert umożliwiają aktualizację cen i stawek pozostawiając zysk i marżę w bezpiecznym obszarze, bez zbędnego ryzyka.

Etykiety zgodne z wymogami klientów
Etykiety zgodne z wymogami klientów

Dzięki wbudowanemu narzędziu do zarządzania i projektowania etykiet każdy klient może dostarczyć własne etykiety, które będzie chciał wykorzystać na poszczególnych etapach produkcji. Bez znaczenia czy szablony dotyczą znakowania produktu, partii, opakowań, palet czy dokumentacji technicznej.

Wielowalutowość
Wielowalutowość

Dzięki integracji z Centralnym Bankiem Europejskim przeliczanie kalkulacji na wybrane waluty opiera się zawsze o aktualny, najnowszy kurs. Proces może być zarówno nastawiony na kalkulacje z wykorzystaniem waluty bazowej i konwersję gotowej oferty na walutę docelową, jak i na wykonanie pełnej kalkulacji w oparciu o składowe w wybranych walutach uwzględniając np. zakup surowca z różnych rynków walutowych.

Automatyczne tworzenie procesów produkcyjnych
Automatyczne tworzenie procesów produkcyjnych

Już na etapie ofertowania powstaje wstępna marszruta procesów produkcyjnych. Dzięki wybraniu właściwiej ścieżki produkcyjnej możemy przyjąć, że każdy z kolejnych kroków będzie stanowił proces, który będzie w przyszłości zaopatrzony w niezbędne surowce i komponenty, a także zostanie zaplanowany w czasie i miejscu na linii produkcyjnej.

Panel klienta: zapytania, oferty i zamówienia
Panel klienta: zapytania, oferty i zamówienia

Dając dostęp klientom do panelu, dajemy im potężne narzędzie. Za jego pomocą mogą przesłać projekty, które następnie poddamy kalkulacji produkcyjnej i przygotujemy ofertę. Po jej otrzymaniu klienci mają możliwość jej akceptacji, co będzie równoznaczne ze złożeniem zamówienia bądź odrzucenia. Negocjacje ceny? Data wymagalności? Nie ma problemu!

Panel klienta: monitorowanie postępów produkcyjnych
Panel klienta: monitorowanie postępów produkcyjnych

Panel umożliwia klientowi śledzenie postępu produkcji złożonego zamówienia, zapewniając transparentność procesu produkcyjnego oraz bieżącą informację o statusie realizacji. Nie oznacza to, że musimy udostępniać wszystkie dane produkcyjne, ale możemy kształtować świadomość postępu i dać poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Panel klienta: logistyka dostaw
Panel klienta: logistyka dostaw

Lepsza organizacja i koordynacja procesu dostaw poprzez monitorowanie stanu produkcji oraz zgłaszanie gotowości do odbioru dostaw zamówionych produktów. Preawizacja zawartości poszczególnych partii i serii, raporty paletowe oraz inne dokumenty, które mogą okazać się pomocne klientom.

Panel klienta: helpdesk
Panel klienta: helpdesk

Klient może kontaktować się z obsługą poprzez moduł helpdesk, gdzie może prowadzić komunikację z zespołem obsługi. Ponadto istnieje możliwość zgłaszania problemów jakościowych lub przekazywania uwag, na przykład dotyczących zamówienia. Jedno spójne miejsce komunikacji, gdzie każdy dział może odpowiedzieć i wpłynąć na dobre relacje.

Uwaga! Warto wiedzieć!

Prezentowane rozwiązanie jest wyłącznie pokazem możliwości technologicznych aveneo. Naszą misją jest dostarczanie oprogramowania dedykowanego (tworzonego wspólnie z i dla naszych klientów), które będzie w pełni dostosowane i zoptymalizowane do modelu działania i procesów biznesowych. Bez kompromisów.

Dodatkowe korzyści


Dokładne kalkulacje przedprodukcyjne poprzez uwzględnienie precyzyjnej analizy kosztów dla kadego etapu procesu.

Szczupłe zapasy magazynowe dzięki precyzyjnemu monitorowaniu terminów dostaw.

Podgląd stanu zamówienia w panelu klienta oszczędza czas poprawiając komfort obsługi.

Monitorowanie postępów produkcyjnych w czasie rzeczywistym.

Podgląd szczegółów kalkulacji przedprodukcyjnej z podziałem na poszczególne procesy, surowce oraz inne elementy wpływające na cenę.

Automatyczne poprawianie dokładności parametrów kalkulatora przedprodukcyjnego za pomocą parametrów produkcji oraz raportów z realizacji zlecenia.

Zoptymalizowane wykorzystanie zasobów dzięki pełnej kontroli obciążenia stanowisk produkcyjnych.

Poprawiona terminowość dzięki uporządkowanemu i urealnionemu planowi produkcyjnemu.

Elastyczność na zmiany potrzeb klientów dzięki prostym i natychmiastowym modyfikacjom planu.

Uproszczenie komunikacji z klientem za pomocą panelu klienta i helpdesku sprzyja szybkiemu i efektywnemu przekazywaniu informacji.

Obsługa wielu walut w kalkulatorze przedprodukcyjnym umożliwia prezentację kosztów produkcji dla klientów z różnych regionów.

Planowanie wielu stanowisk i lokalizacji produkcyjnych bez dodatkowej pracy.

Gotowy porozmawiać o zarządzaniu relacjami z Twoimi klientami?

Wybrane moduły oprogramowania produkcyjnego


Planowanie i harmonogramowanie (APS)

Usprawnij planowanie produkcji, zoptymalizuj alokację zasobów i zapewnij terminowość dostaw.

System Magazynowy (WMS)

Zoptymalizuj operacje magazynowe i usprawnij zarządzanie zapasami.

Monitorowanie produkcji (MES)

Monitoruj i kontroluj procesy produkcyjne w czasie rzeczywistym, aby poprawić wydajność.

Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)

Bezproblemowo zarządzaj zapotrzebowaniem na surowce, aby obniżyć koszty i zwiększyć zrównoważony rozwój.

System zarządzania jakością (QMS)

Zapewnij jakość produktu i zgodność z solidnymi procesami kontroli jakości.

Elektroniczny obieg dokumentów (DMS)

Zapewnij bezpieczny obieg dokumentów. Zaprojektuj własne reguły akceptacji dokumentów, dla zachowania pełnej zgodności z wewnętrznymi procedurami.

aveneo logo
 • Posiadamy już narzędzie do zarządzana sprzedażą i niekoniecznie chcemy je zmieniać. Zależy nam jednak na precyzyjnym ofertowaniu klientów. Czy jest to możliwe?

  Oczywiście. Naszym celem nie jest dostarczanie oprogramowania klasy CRM w kontekście zarządzania kontaktami czy historią komunikacji, choć oczywiście możemy również takie oprogramowanie stworzyć. Kluczowymi wartościami w oprogramowania CRM dla produkcji jest centralizacja danych przez integrację istniejących rozwiązań, precyzyjne generowanie ofert produkcyjnych zgodnych z marszrutą procesową i możliwość dostarczenia panelu klienta, który posłuży do dalszej komunikacji. Tak przygotowane oferty mogą zwrotnie trafić również do posiadanego oprogramowania CRM.

 • Czy panel klienta możemy wykorzystać do wymiany innych danych?

  Tak. Panel klienta może dążyć do zastąpienia komunikacji realizowanej np. pocztą elektroniczną. Nasi klienci często dostarczają w panelu klienta dokumenty rozliczeniowe, dokumenty jakościowe, instrukcje obsługi czy etykiety produktowe.

 • Obawiam się, że w panelu klienta mogą znaleźć się dane, których niekoniecznie chcemy udostępnić naszym klientom.

  Podczas projektowania rozwiązania dokładnie wskazujemy jakimi danymi chcemy dzielić się z klientami. Rozumiemy, że transparentność procesowa nie zawsze musi być korzystna szczególnie z punktu widzenia sprzedażowego. Dla bezpieczeństwa danych panel klienta jest osobnym rozwiązaniem, które posiada własną, niezależną bazę danych, a wymiana danych z oprogramowaniem produkcyjnym i resztą systemu następuje w ściśle kontrolowanych warunkach.

 • Kalkulujemy koszty produkcyjne, uśredniając wiele danych. Dlaczego mielibyśmy kalkulować każdy z produktów i procesów z osobna?

  Kalkulacja uśredniona nie pozwala na ujawnienie realnej marsowości produkcji. Uśrednia wszystkie koszty pomiędzy wszystkie zlecenia klientów i daje świadomość wyłącznie globalnej marży. Często zdarza się, że procesy produkcyjne mają skrajnie różne marże i tylko od wolumetrii poszczególnych z nich zależy, czy i jak bardzo rentowna będzie produkcja w danym oknie czasu. Kalkulacja każdego zamówienia z osobna zwiększa świadomość kosztów i pozwala podejmować decyzje w sposób zrównoważony.

 • W naszych kalkulacjach produkcyjnych pojawia się bardzo wiele zmiennych - ceny surowców, fluktuacje na rynkach walut, dostępność komponentów. Czy kalkulator może uwzględniać takie parametry?

  Oczywiście. Świadomość czynników wpływających na koszt i możliwości produkcyjne jest kluczowa, do przygotowania precyzyjnych kalkulacji. Kluczowym jest więc zdefiniowanie właściwego algorytmu, a następnie regularne rekalkulację ofert, również tych zakontraktowanych. Pozwala to na bieżąco kalkulować rentowność produkcji i podpisywać wyłącznie umowy, które są opłacalne.