Generatywne AI, oparte na zaawansowanych modelach językowych (LLM), to rodzaj sztucznej inteligencji zdolnej do tworzenia autentycznie wyglądających danych, tekstów lub obrazów poprzez generowanie nowych tokenów na podstawie wzorców z danego zbioru treści.

Szukasz rozwiązań, które mogą pomóc rozwinąć Twój biznes? Chciałbyś zastosować AI w swojej firmie, ale nie wiesz, w jakim obszarze to najlepiej zadziała?
Chcesz wdrożyć rozwiązania oparte o AI w swojej firmie?

Programiści AI aveneo

W naszym software house AI odgrywa bardzo ważną rolę, szczególnie w nowych projektach

DedicatedTeam.Tile1.Image.Alt

aveneo oferuje szeroki wachlarz usług opartych na generatywnej sztucznej inteligencji (Gen AI) z wykorzystaniem dużych modeli językowych (LLM), takich jak GPT-3 czy GPT-4. Nasze rozwiązania pozwalają firmom z różnych branż na automatyzację żmudnych procesów, tworzenie angażujących treści i generowanie innowacyjnych pomysłów.

Integracja z różnymi modelami LLM:

aveneo posiada doświadczenie w integracji z różnymi modelami LLM, co pozwala nam na dopasowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb klienta. Możemy zintegrować się z istniejącymi systemami klienta, takimi jak CRM, ERP, platformy e-commerce, a także z chmurowymi platformami AI, takimi jak Google Cloud AI Platform i Amazon Web Services (AWS) czy Microsoft Azure AI. Do integracji wykorzystujemy również OpenAI, CoPilot czy Gemini.

Wybrane zastosowania generatywnej AI stosowane w oprogramowaniu tworzonym przez nasz software house:

Automatyzacja generowania treści: Tworzenie opisów produktów, artykułów blogowych, postów na social media, a nawet kodów źródłowych.
Chatboty i wirtualni asystenci: Budowa inteligentnych chatbotów, które mogą obsługiwać klientów, odpowiadać na pytania i udzielać wsparcia.
Generowanie pomysłów: Wspomaganie procesu innowacji poprzez generowanie nowych pomysłów na produkty, usługi, kampanie marketingowe i strategie biznesowe.
Tłumaczenie maszynowe: Uzyskaj dokładne i płynne tłumaczenia tekstów w różnych językach.
Podsumowywanie tekstów: Generuj krótkie i zwięzłe streszczenia długich i skomplikowanych dokumentów.
Analiza danych: Wykorzystaj GenAI do odkrywania ukrytych wzorców i trendów w danych.
Wspomaganie programowania: Automatyzuj powtarzalne zadania programistyczne i generuj kod źródłowy.

aveneo posiada również bogate doświadczenie w fine-tuningu algorytmów LLM do specyficznych potrzeb klienta. Dostarczamy zaawansowane prompty, które optymalizują działanie modeli i zapewniają najlepsze rezultaty. Dodatkowo, oferujemy możliwość zasilania LLM własnymi zasobami wiedzy klienta, co pozwala na tworzenie jeszcze bardziej spersonalizowanych i efektywnych rozwiązań.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanych przez nas usługach opartych na Gen AI, skontaktuj się z nami. Nasi programiści i eksperci AI chętnie pomogą Ci dobrać odpowiednie rozwiązanie do Twoich potrzeb.

Trzy kluczowe składowe wpływające na jakość generatywnej sztucznej inteligencji według zespołu naszych programistów AI


Model

Wybór odpowiedniego modelu generatywnej sztucznej inteligencji (LLM) stanowi kluczowy element zapewnienia wysokiej jakości generowanych treści. Modele LLM, takie jak GPT, są trenowane na ogromnych zbiorach danych, co pozwala im lepiej zrozumieć kontekst i tworzyć bardziej spójne oraz trafne teksty. Wybierając model LLM do generowania treści, istotne jest uwzględnienie jego zdolności do radzenia sobie z różnymi tematami, zachowując jednocześnie spójność i trafność w wypowiedziach. Ponadto, istotne jest również zrozumienie mechanizmów kontroli jakości generowanych treści, takich jak mechanizmy filtrowania, oceny czy korekty błędów, aby zapewnić, że tworzone treści są nie tylko poprawne gramatycznie, ale także merytorycznie i społecznie odpowiednie.

Zasób wiedzy uczącej

Skuteczność generatywnej sztucznej inteligencji (AI) zależy w dużym stopniu od zasobu wiedzy użytego do jej uczenia, gdzie większe i bardziej zróżnicowane zbiory danych prowadzą do lepszych rezultatów. Różnorodność tematyczna i stylistyczna zbiorów danych pozwala modelom AI na lepsze zrozumienie kontekstu i tworzenie trafnych oraz zróżnicowanych treści. Jednak konieczne jest zapewnienie równowagi i reprezentatywności zbiorów danych, aby uniknąć uprzedzeń lub fałszywych wniosków.

Prompt

Prompt jest kluczowym elementem w generatywnej sztucznej inteligencji, ponieważ definiuje kontekst i tematykę generowanej odpowiedzi. Poprzez staranne sformułowanie promptu użytkownik może wpłynąć na jakość i trafność odpowiedzi, kierując model w określonym kierunku tematycznym oraz definiując oczekiwany styl lub ton wypowiedzi. Dlatego dobrze dobrany prompt może znacząco poprawić jakość generowanych treści, umożliwiając bardziej spójne i adekwatne odpowiedzi.

Jakie treści można generować korzystając z generatywnej AI, które możemy wykorzystać we wspólnych projektach IT?


Tekst ChatGPT, model LLM GPT-3.5

Tekst

Generatywne sztuczne inteligencje, zwłaszcza w kontekście generowania tekstu, rewolucjonizują sposób, w jaki ludzie interweniują w przestrzeni informacyjnej. Ich zdolność do syntetyzowania autentycznie wyglądających treści otwiera nowe horyzonty zarówno dla twórców, jak i odbiorców. Poprzez modelowanie wzorców językowych i semantycznych, te zaawansowane systemy uczą się na podstawie ogromnych zbiorów danych, co pozwala im generować teksty o wysokiej jakości. Jednakże, wraz z rosnącą potęgą generatywnych AI, istnieje również pilna potrzeba ustalenia etycznych wytycznych, aby zagwarantować, że te narzędzia będą służyć społecznym i kreatywnym celom, z poszanowaniem prywatności i autentyczności informacji.

Prompt: Napisz tekst o gustave eiffel który jako czołowy projektant zespołu aveneo, firmy programistycznej, zaprojektował budowę wieży eiffel-a z kodu.

Grafika Microsoft CoPilot - DALL-E 3

Grafika

Generatywne sztuczne inteligencje, szczególnie te skupione na generowaniu grafiki, stanowią rewolucję w dziedzinie wizualnej kreacji. Ich zdolność do tworzenia autentycznie wyglądających obrazów otwiera nowe możliwości dla projektantów i artystów, w tym także w modzie. Poprzez analizę wzorców i estetyki, te zaawansowane systemy uczą się na podstawie ogromnych zbiorów danych, co pozwala im generować obrazy o wysokiej jakości, w tym również portrety ludzi. Na przykład, domy mody mogą wykorzystać te technologie do stworzenia modeli o wyjątkowej urodzie, które nie istnieją naprawdę, ale w pełni pasują do ich wizji kolekcji i estetyki. Jednakże, wraz z rozwojem generatywnych AI do tworzenia grafiki, konieczne staje się ustalenie ram etycznych, aby zapewnić, że narzędzia te będą wykorzystywane w sposób społecznie odpowiedzialny i z poszanowaniem praw autorskich oraz różnorodności.

Prompt:Realistyczne czarnobiałe zdjęcie z budowy wieży eiffla uwzględniające czasy i krajobraz paryża roku 1890 a także inną jego architekturę. Umieść balon.

OpenAI, Sora & DALL-E 3

Wideo

Generatywne sztuczne inteligencje, zwłaszcza te zorientowane na generowanie grafiki, odgrywają istotną rolę w przemyśle filmowym, otwierając drzwi do nowych możliwości wizualnych. Ich zdolność do tworzenia realistycznych obrazów umożliwia producentom filmowym generowanie efektów specjalnych i scenografii z niespotykaną wcześniej precyzją. Na przykład, za pomocą tych zaawansowanych technologii można stworzyć wizualnie imponujące sceny, które wcześniej wymagałyby ogromnych budżetów i czasu. Jednakże, wraz z rosnącym wykorzystaniem generatywnych AI w produkcji filmowej, pojawia się także potrzeba rozważenia kwestii etycznych, takich jak wpływ na zatrudnienie w branży filmowej oraz ochrona własności intelektualnej.

Prompt:Duża pomarańczowa ośmiornica leży na dnie oceanu. Jej ramiona są rozpostarte wokół ciała, a oczy zamknięte. Ośmiornica nieświadomie zbliża się do niej krab królewski, czołgający się zza skały, z zaciśniętymi i gotowymi do ataku szczypcami. Krab jest brązowy i kolczasty, o długich nogach i czułkach. Scena została uchwycona z szerokiego kąta, pokazując rozległość i głębokość oceanu. Woda jest przejrzysta i niebieska, z promieniami słonecznymi przenikającymi przez nią. Ujęcie jest ostre i klarowne, o wysokiej dynamicznej skali. Ośmiornica i krab są w centrum uwagi, podczas gdy tło jest lekko zamazane, tworząc efekt głębi ostrości.

ElevenLabs, Eleven Multilingual V2

Dźwięk

Generatywne sztuczne inteligencje, zwłaszcza te skoncentrowane na generowaniu dźwięku, przynoszą rewolucję w dziedzinie audio w produkcji filmowej i mediów. Ich zdolność do syntezowania autentycznie brzmiącej mowy pozwala na zastąpienie tradycyjnych technik dubbingu, otwierając drogę do bardziej efektywnego i elastycznego procesu tworzenia treści audiowizualnych. Przy użyciu zaawansowanych algorytmów te generatywne AI są w stanie generować mowę w różnych stylach i tonacjach, co daje producentom większą swobodę w dostosowywaniu dialogów do różnych scenariuszy i potrzeb. Jednakże, wraz z rosnącym wykorzystaniem tych technologii, pojawiają się także kwestie związane z autentycznością i zrozumiałością generowanej mowy, a także z ochroną praw autorskich i prywatności głosu.

Wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji (AI) w projektach programistycznych naszych zwinnych zespołów


Biuro Obsługi Klienta AI
Biuro Obsługi Klienta AI

Postaw na sztuczną inteligencję i zrewolucjonizuj obsługę klienta w swojej firmie! Chatbot AI nie tylko skutecznie odpowiada na często zadawane pytania oraz rozwiązuje problemy, ale również wykorzystuje zgromadzoną wiedzę, aby kierować klientów do właściwych osób w dziale wsparcia lub sprawdzać status ich zgłoszeń. Dodatkowo, zbiera istotne informacje zwrotne od klientów, umożliwiając ciągłe doskonalenie procesu obsługi klienta. Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu technologii AI, Biuro Obsługi Klienta staje się bardziej efektywne i responsywne na potrzeby klientów, co przekłada się na wyższy poziom satysfakcji klientów i wzrost lojalności.

Doradca produktowy bot AI
Doradca produktowy bot AI

Z pomocą asystenta e-commerce opartego na technologii chatbota AI zakupy online staną się łatwiejsze i przyjemniejsze niż kiedykolwiek wcześniej! Asystent e-commerce oparty na technologii chatbota AI może skutecznie wspomagać klientów w procesie wyszukiwania produktów, odpowiadając na pytania i ułatwiając składanie zamówień. Dodatkowo, asystent może personalizować rekomendacje produktowe oraz oferować indywidualne rabaty, dostosowane do preferencji klienta. Wykorzystując potencjał sztucznej inteligencji, asystent e-commerce reprezentuje nowoczesne podejście do obsługi klienta online, umożliwiając szybkie i intuicyjne zakupy.

Asystent pomocy technicznej bot AI
Asystent pomocy technicznej bot AI

Wyobraź sobie świat, w którym klienci otrzymują błyskawiczne i perfekcyjne odpowiedzi na swoje pytania techniczne. Świat, w którym problemy są rozwiązywane natychmiast, a frustracja klienta staje się przeszłością. Asystent techniczny oparty na sztucznej inteligencji wykorzystuje bogactwo danych zawartych w instrukcjach obsługi oraz dokumentacji technicznej, co umożliwia mu udzielenie dokładnych i szybkich odpowiedzi na pytania klientów. Poprzez analizę zasobów, asystent jest w stanie nie tylko reagować na typowe zapytania, lecz także rozwiązywać bardziej skomplikowane problemy techniczne, wykraczające poza standardowe scenariusze. Ta zaawansowana funkcjonalność nie tylko poprawia efektywność wsparcia technicznego, ale również pozwala na zbieranie cennych danych zwrotnych od użytkowników, które mogą być wykorzystane do dalszej optymalizacji procesu.

Chatbot AI do rekrutacji
Chatbot AI do rekrutacji

Chatbot AI do obsługi procesu rekrutacji stanowi innowacyjne narzędzie, które nie tylko umożliwia wstępną kwalifikację kandydatów na podstawie określonych kryteriów, ale także skutecznie organizuje i umawia rozmowy kwalifikacyjne, wyzwalając potencjał oszczędności czasu i zasobów ludzkich. Jego zaawansowane funkcje nie tylko przyspieszają proces rekrutacyjny, lecz także pozwalają na efektywną automatyzację wielu zadań związanych z werbowaniem talentów, co stanowi istotne wsparcie dla działów HR, szczególnie w obliczu rosnącej liczby aplikacji i złożoności procesów rekrutacyjnych.

Chatbot AI do generowania leadów
Chatbot AI do generowania leadów

Zwiększ wydajność swojego działu marketingu i sprzedaży dzięki chatbotowi AI do generowania leadów. Te inteligentne narzędzia automatyzują proces pozyskiwania potencjalnych klientów, zadając precyzyjne pytania, identyfikując ich potrzeby i gromadząc kluczowe dane kontaktowe. Chatbot AI automatycznie kwalifikuje rozmówców, wykorzystjąc do tego analizę historii rozmowy, uwzględniając słowa kluczowe i wcześniejsze interakcje. Ocenia też zaangażowania użytkownika, czas spędzony na rozmowie, liczbę zadanych pytań a także rozpoznaje intencje użytkownika i dokonuje predykcji prawdopodobieństwa konwersji. Taka automatyzacja oszczędza cenny czas Twojego zespołu i usprawnia proces zdobywania nowych leadów.

(Chat)bot AI
(Chat)bot AI

Chatboty oparte na sztucznej inteligencji funkcjonują dzięki zaawansowanym algorytmom przetwarzania języka naturalnego, takim jak modele Language Learning Models (LLM), które umożliwiają interpretację tekstu napisanego przez człowieka oraz generowanie odpowiedzi w sposób logiczny i adekwatny do zadanego kontekstu. Ich podstawową cechą jest nieustająca dostępność przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, umożliwiając użytkownikom uzyskanie natychmiastowej pomocy czy odpowiedzi bez względu na porę dnia czy nocy. Dodatkowo - zdolność do udzielania błyskawicznych odpowiedzi sprawia, że interakcje z nimi są nie tylko szybkie, ale także skuteczne. Personalizacja komunikacji stanowi kolejny aspekt, pozwalający na dopasowanie zachowania i sposobu prowadzenia rozmowy przez bota do charakteru zadania, które aktualnie realizuje, co nie tylko podnosi efektywność dialogu, ale także angażuje użytkowników, generując pozytywne emocje.

Baza wiedzy
Baza wiedzy

Bot AI, wykorzystujący dedykowaną bazę wiedzy, jest potężnym narzędziem, które może skutecznie odpowiadać na pytania, udzielać porad i rozwiązywać problemy użytkowników. Jego zdolność do nieustannej aktualizacji i adaptacji do nowej wiedzy stanowi wyrazistą cechę, przekładającą się na szybką i precyzyjną odpowiedź na złożone pytania oraz zadania. W zbiorze wiedzy mogą znaleźć się zróżnicowane treści obejmujące instrukcje techniczne, dokumentację produktów, często zadawane pytania, informacje o strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, przewodniki turystyczne oraz materiały szkoleniowe. Na podstawie zgromadzonej wiedzy, chatbot wytworzy odpowiedź, precyzyjnie dostosowując ją do indywidualnych potrzeb użytkownika, co skutecznie zwiększa jakość interakcji i poprawia doświadczenie użytkownika.

Scoring i ocena ryzyka na podstawie wiedzy
Scoring i ocena ryzyka na podstawie wiedzy

Wykorzystując zdefiniowane reguły i modele predykcyjne, chatboty są w stanie przeprowadzać kompleksową analizę ryzyka i dostarczać klientom precyzyjne oceny oraz rekomendacje. Ponadto, mogą być zintegrowane z różnymi systemami informatycznymi oraz bazami danych, co pozwala im na dostęp do potrzebnych informacji i uaktualnianie wiedzy w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, mogą działać jako skuteczne narzędzie wspomagające procesy decyzyjne oraz optymalizujące działania biznesowe związane z oceną ryzyka i scoringiem. Stanowią nieocenione pomoc dla instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki, umożliwiając szybką i precyzyjną analizę danych finansowych i transakcyjnych w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk i podejmowania trafnych decyzji biznesowych, co przekłada się na zwiększenie efektywności operacyjnej, minimalizację strat oraz wzrost zaufania klientów do oferowanych usług.

Generowanie treści marketingowych
Generowanie treści marketingowych

W dzisiejszych strategiach marketingowych chatboty oparte na sztucznej inteligencji odgrywają kluczową rolę w generowaniu treści o wysokiej jakości. Model wykorzystuje złożone algorytmy, operujące na danych analitycznych w tym statystykach wyszukiwań, aktualnych trendach, analizie zachowań klientów, danych demograficznych a także reakcji odbiorców na wcześniejsze treści generowane przez chatbota. Te zaawansowane narzędzia nie tylko interpretują polecenia użytkowników, ale także personalizują odpowiedzi, dostosowując je do specyfiki tematu, preferencji stylistycznych oraz oczekiwanego charakteru. Tak wygenerowane treści mogą znaleźć zastosowanie w różnorodnych obszarach działań marketingowych, obejmujących generowanie wpisów na blogi i strony internetowe, kreowanie treści na platformy mediów społecznościowych, tworzenie newsletterów oraz e-maili marketingowych, a także dostarczanie treści reklamowych do dedykowanych kampaniom promocyjnym.

Asystent rozwiązań IT
Asystent rozwiązań IT

Dzięki zaawansowanym algorytmom AI, chatbot może interpretować kod źródłowy w różnych językach programowania, analizować go pod kątem składni, struktury oraz semantyki, co umożliwia mu zaproponowanie konkretnych rozwiązań, podpowiedzenie sposobu postępowania z problemem oraz udzielenie wskazówek, co do najlepszych praktyk. Ponadto, chatboty AI mogą wspierać obszar testowania poprzez tworzenie testów, ich przeprowadzanie oraz generowanie danych testowych, co przyczynia się do zwiększenia efektywności procesu weryfikowania aplikacji. Chatbot, może też pomagać w generowaniu dokumentacji poprzez udzielanie informacji na temat używanych technologii, standardów kodowania oraz tworzenie dokumentów opisujących funkcjonalności aplikacji.

Dodatkowe korzyści płynące ze współpracy z aveneo


Nowoczesne technologie

Szeroka paleta usług

Doświadczenie i wiedza

Indywidualne podejście

Innowacyjne rozwiązania

Elastyczność i szybkość działania

Stały rozwój zespołu

Proaktywne podejście

Nasze przykładowe realizacje


Apetitio
HoReCa
apetit.io - zamawianie do miejsca

Zrealizowany projekt to kompleksowe rozwiązanie dla lokali gastronomicznych (restauracje, foodtrucki, piekarnie, cukiernie itp.). System umożliwia m.in. zamawianie do stolika za pomocą kodów QR i tagów NFC, przywoływanie obsługi, podział rachunku, a także zamówienia na wynos i z dostawą. Dostęp do usługi odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania aplikacji.

Bine
Przemysł& IoT
Bine

Zrealizowany projekt to inteligentne urządzenie IoT, które automatycznie sortuje i kompresuje odpady. Bin-e wykorzystuje sztuczną inteligencję do rozpoznawania odpadów, a także przetwarza dane w chmurze, zapewniając wygodne i łatwe zarządzanie odpadami. Przetwarzanie danych w chmurze pozwala na profilowanie sieci neuronowych pod konkretne urządzenia, co z kolei zwiększa ich skuteczność. Codziennie tysiące zdjęć wraz z metadanymi są przesyłane do chmury, co zasila próbki do uczenia nowych wersji sieci.

Z naszych rozwiązań korzystają


Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?