Bin-e Cloud: transformacja zarządzania odpadami dzięki sztucznej inteligencji – studium przypadku

Wykorzystanie Chmury do Doskonalenia Sieci Neuronowych w Automatycznym Sortowaniu Odpadów przez Urządzenia IoT Bin-e

Cloud & Mgmt & NN

Bine Cloud

(przemysł & IoT)

Bin-e jest urządzeniem IoT sortującym i kompresującym odpady w sposób automatyczny. Łączy w sobie rozpoznawanie odpadów oparte na sztucznej inteligencji, kontrolę poziomu napełnienia i przetwarzanie danych w chmurze, dzięki czemu zarządzanie odpadami jest wygodne i łatwe.

Dzięki przetwarzaniu danych zebranych w chmurze zwiększyliśmy skuteczność sieci neuronowych, przez ich profilowanie pod konkretne urządzenia. Codziennie tysiące zdjęć wraz z metadanymi są wysyłane przez urządzenia z całego świata do chmury, aby zasilić próbki do uczenia nowych wersji sieci.

Bin-e
Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?