QMS jako oprogramowanie do zarządzania jakością

Zarządzanie, kontrola i optymalizacja jakości dzięki Systemowi QMS

Dlaczego QMS jest ważny w twoim przedsiębiorstwie?

Wyzwania w Zarządzaniu Jakością bez Systemu QMS - Obsługa dużej ilości danych związanych z jakością, często rozproszonych po różnych działach i przechowywanych w różnych formatach, może prowadzić do skomplikowanych i podatnych na błędy procesów. Tradycyjne metody, takie jak arkusze kalkulacyjne, platformy do komunikacji czy wymiana dokumentów, mogą sprawiać trudności w utrzymaniu integralności danych i zapewnieniu zgodności z normami jakości. Ponadto, brak bieżącej widoczności w procesach jakościowych może opóźniać identyfikację i rozwiązanie problemów jakościowych. System QMS (System Zarządzania Jakością), tak jak aveneo QMS, stanowi rozwiązanie tych wyzwań, dostarczając standaryzowany sposób zarządzania danymi jakościowymi, usprawniając procesy oraz umożliwiając wczesne wykrywanie i rozwiązywanie problemów jakościowych.

flying car-plain

Co oferuje nasz moduł QMS?


Nasz moduł QMS przynosi wymierne korzyści, umożliwiając optymalizację procesów zarządzania jakością. Dzięki niemu, pracownicy w dziale jakości mogą skorzystać z wielu zalet, takich jak dostęp do pełnego obrazu stanu jakości oraz raportowania w czasie rzeczywistym. Moduł QMS pozwala na kontrolę nad dokumentacją jakościową, śledzenie zgodności z normami branżowymi, a także reakcję na bieżące zmiany i zdarzenia, takie jak zmiany w regulacjach czy awarie w procesach produkcyjnych. To narzędzie, które przekształca zarządzanie jakością w efektywny, reaktywny proces.

Dostosowanie QMS do twojego przedsiębiorstwa

Podczas tworzenia oprogramowania dedykowanego priorytetowo skupiamy się na dostosowaniu się do indywidualnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Poprzez dokładne zrozumienie i analizę procesów zachodzących w Twojej firmie, jesteśmy w stanie stworzyć spersonalizowane oprogramowanie QMS (Systemu Zarządzania Jakością), które dokładnie odzwierciedla przepływ dokumentów i informacji w Twojej organizacji. Nasze elastyczne podejście pozwala nam sprawnie dostosowywać moduł QMS poprzez dodawanie nowych funkcji, modyfikację istniejących oraz tworzenie zupełnie nowych rozwiązań, aby sprostać konkretnym potrzebom Twojej firmy.

Production.WMS.Img.Alt

Co zyskujesz posiadając aveneo QMS?

Wdrażając narzędzie aveneo QMS otrzymujesz wszechstronne narzędzie do zarządzania jakością, które skraca czas realizacji projektów, eliminuje błędy oraz zwiększa produktywność Twojego przedsiębiorstwa

System QMS umożliwia monitorowanie i analizę jakości, co pozwala na szybką reakcję na ewentualne problemy i poprawę jakości produktów.
Poprzez system QMS firma ciągle doskonali jakość swoich produktów i usług, co przekłada się na zwiększoną konkurencyjność na rynku.
Ułatwienie spełnienia wymagań regulacyjnych jest kluczową korzyścią systemu QMS, co chroni firmę przed ryzykiem niezgodności z przepisami.
Dzięki systemowi QMS firma buduje zaufanie klientów poprzez zapewnienie spójnej jakości produktów i usług, co skutkuje lojalnością klientów.
Porozmawiajmy o możliwości wdrożenia QMS w twoim przedsiębiorstwie

Pozostałe moduły oprogramowania produkcyjnego


aveneo logo
 • Czy znając wyłącznie potrzebę lub problem do zaadresowania przez oprogramowanie, jesteście w stanie pomóc?

  Naszym nadrzędnym celem jest nie tyle dostarczanie oprogramowania, co realne adresowanie potrzeb i rozwiązywanie problemów naszych klientów. Zanim zaczniemy wspólnie tworzyć wizję funkcjonalności oprogramowania przeprowadzimy głęboką analizę, którą ujawnimy potrzeby. Następnie ułożymy je według priorytetów na podstawie wartości biznesowych. Będziemy również szukali ścieżek do optymalizacji działania Twoich procesów biznesowych, nie tylko z perspektywy samego oprogramowania.

 • Obawiam się problemów przy tworzeniu oprogramowania wynikających z mojego braku merytorycznej wiedzy o tym procesie. Czy słusznie?

  Kluczową wartością we współpracy z klientami nieposiadającymi wiedzy technologicznej jest dla nas przybliżenie ich do technologii tak bardzo, jak to tylko możliwe. Dlatego poświęcamy dużo czasu i uwagi starannemu tłumaczeniu każdego etapu procesu powstawania oprogramowania. Służymy również doradztwem tak, aby podejmowane decyzje projektowe były w pełni świadome i podejmowane na podstawie zrozumiałych wartości.

 • Nie wiem jak zarządzać budżetem na stworzenie oprogramowania. Co robić?

  Wielu klientów boi się ujawnienia budżetu na wczesnej fazie projektu sądząc, że wpłynie to negatywnie na wycenę projektu. To najczęstszy błąd i przyczyna frustracji w procesie tworzenia oprogramowania. Realne zdefiniowanie budżetu pozwala spojrzeć na potrzeby funkcjonalne z wielu perspektyw. Posiadając świadomość ograniczonego budżetu możemy szukać rozwiązań bardziej ekonomicznych, które być może nie będą w pełni satysfakcjonujące, ale na tym etapie zaadresują potrzeby i będą wystarczające. Wraz ze wzrostem wartości biznesowej całego przedsięwzięcia obszary te mogą zostać rozwinięte, jednak nie musi się to wydarzyć od razu. Istnieje kilka sprawdzonych rozwiązań pozwalających na kontrolowany sposób zarządzania budżetem - przedstawimy je i pomożemy w tym zadaniu jak tylko się poznamy.

 • Czy rozwój oprogramowania w metodologii zwinnej nie spowoduje opóźnień, rozmycia się celów i zwiększenia kosztów?

  To jedna z najczęstszych obaw, jaka pojawia się na wczesnym etapie rozmów o realizacji nowego projektu. W skrócie: nie. Zwinne podejście do projektu nie wyklucza postawienia sobie jasnych celów i punktów na osi czasu, które mają zostać osiągnięte. Natomiast częste i małe iteracje projektowe pozwalają szybciej otrzymać pożądane funkcjonalności przy zmniejszonym budżecie. Połączenie lean developmentu z ciągłą walidacją wymagań i założeń idealnie weryfikuje wcześniejszą analizę potrzeb. De facto analiza postępuje wraz z rozwojem projektu i w sposób naturalny optymalizuje jego zakres ograniczając zbędne kroki.

 • Skąd mam wiedzieć, czy podołacie technologicznie pracując nad moim projektem?

  Jeżeli nasze portfolio nie jest wystarczającym argumentem chętnie przeprowadzimy prezentację możliwości technologicznych i porozmawiamy o wyzwaniach, które napotkaliśmy przez lata pracy nad innymi projektami i sposobu, w jaki znaleźliśmy rozwiązania problemów, które pozornie były nierozwiązywalne.

 • Jak powinna wyglądać nasza komunikacja w trakcie trwania projektu?

  W komunikacji z klientami stawiamy przede wszystkim na szczerość, otwartość i transparentność. Pozwala to uniknąć niedopowiedzeń przy jednoczesnym budowaniu trwałego, obustronnego zaufania.

 • W jaki sposób możemy zarządzać harmonogramem projektu, aby nie rozciągał się w czasie?

  Na każdy projekt patrzymy w dwóch skalach - mikro i makro. W skali makro określamy kamienie milowe dotyczące modułów i obszarów funkcjonalnych, które chcemy osiągnąć w konkretnej kolejności i punktach na osi czasu projektu. W skali mikro zarządzamy zadaniami w iteracjach nie dłuższych niż 2 tygodnie, przez co w pełni panujemy nad etapem realizacji i możemy dynamicznie reagować, na pojawiające się zagrożenia przez np. zwiększenie wewnętrznego zasobu.

 • Co, jeżeli moi użytkownicy nie będą chcieli korzystać ze stworzonego wspólnie oprogramowania, lub będą robili to niezgodnie z założeniami?

  Wdrożenie nie jest ostatnim etapem cyklu rozwoju oprogramowania w aveneo. Pomagamy w szkoleniach i treningach użytkowników. Jesteśmy do tego najlepszym partnerem, ponieważ znamy wszystkie założenia projektowe i pełną mechanikę dostarczonego rozwiązania. Da to gwarancję satysfakcji i zrozumienia rozwiązania, a przy okazji pozwoli zebrać wnioski od użytkowników dotyczące potencjalnych optymalizacji i nowych funkcjonalności.

 • W jaki sposób pogodzić wiele różnych ról użytkowników oprogramowania, aby nie powstawały wewnętrzne sprzeczności?

  W przypadku dużych projektów trudno jest zebrać wszystkich interesariuszy na każdym spotkaniu. Pojawiające się oczekiwania różnych działów, które wzajemnie się wykluczają, są rzeczą zupełnie naturalną. Naszą rolą jest zebrać wszystkie potrzeby i zaprojektować takie rozwiązanie, które uwzględni wszystkie procesy biznesowe, a te stojące w wzajemnej opozycji pogodzi w spójną i logiczną całość.

 • Mam poważne obawy, czy projekt ostatecznie się powiedzie. Jak sobie z tym radzić?

  To zupełnie normalne! Każda inwestycja niesie pewne ryzyko. W zależności od źródła obaw należy wdrożyć dodatkowy poziom zabezpieczeń. Z naszej strony postaramy się znaleźć takie narzędzia, które pozwolą pozbyć się stresu i zagwarantują sukces projektu. Przykładowo jeżeli obawy dotyczą zakresu funkcjonalnego sugerujemy wskazanie najbardziej wartościowych funkcjonalności i zbudowanie małego wycinka oprogramowania, a następnie walidację założeń i sprawdzenie w realnym środowisku, czy rozwiązanie jest satysfakcjonujące.