Traceability, czyli oprogramowanie do identyfikacji i śledzenia produktu na każdym etapie łańcucha dostaw

Weryfikacja historii lokalizacji oraz atrybutów pozycji magazynowych, komponentów, półproduktów i produktów (Traceability)

Jak prześledzić drogę komponentów skłądających się na finalny produkt?

Zanim gotowy produkt trafi do klienta przechodzi przez wiele etapów produkcji, a często też jest przekształcany w firmach zewnętrznych. Jeżeli z jakiegoś powodu produkt został uszkodzony lub jego jakość pozostawia wiele do życzenia, bardzo trudno znaleźć miejsce w którym problem się pojawił. Z pomocą przychodzi moduł aveneo Traceability dzięki któremu każde miejsce przekształcania produktu powoduje dodanie wpisu w historii atrybutów. Dzięki temu badając historię lokalizacji składowych produktu wraz ze zmianą ich atrybutów jesteśmy w stanie bardzo dokładnie odtworzyć cały proces produkcyjny wraz ze wszystkimi zarejestrowanymi komponentami które brały w nim udział oraz technologiami użytymi do wytworzenia produktu.

flying car-plain

Co oferuje nasze narzedzie Traceability?


Narzędzie Traceability pozwala na podgląd w czasie rzeczywistym wszystkich pozycji magazynowych wraz z historią lokalizacji oraz historią atrybutów. Ponadto narzedzie Traceability pozwala na weryfikację wszystkich procesów produkcyjnych które brały udział w wytworzeniu produktu. Dzięki tym informacjom użytkownik może prześledzić historię w tył np. od którego dostawcy pochodzą surowce, zindentyfikować ich atrybuty np. numer seryjny oraz historię w przód np, w jakich produktach surowiec został użyty. Dzięki modułowi Traceability odnalezienie przyczyny uszkodzenia produktu lub wycofanie uszkodzonej serii staje się znacznie prostsze.

Dostosowanie Traceability do twojego przedsiębiorstwa

Tworząc oprogramowanie dedykowane skupiamy się na zaspokojeniu potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Dzięki wydzieleniu procesów które zachodzą w Twojej firmie jesteśmy w stanie stworzyć oprogramowanie dedykowane które odzwierciedla obieg dokumentów i informacji. Podchodząc elastycznie do wyzwań jakie stawia nam każdy projekt jesteśmy w stanie dostosować moduł Traceability rozbudowując go o nowe funkcje, modyfikując istniejące, a nawet wypracować rozwiązanie unikalne na potrzeby Twojego przedsiębiorstwa.

Production.WMS.Img.Alt

Co zyskujesz posiadając aveneo Traceability?

Wdrażając narzędzie aveneo Traceability dostajesz kompleksowe narzędzie rejestrujące atrybuty i lokalizację produktów które pozwala na identyfikację przyczyn błędów produkcyjnych, wyeliminowanie wadliwych produktów oraz poprawę jakości produkcji Twojego przedsiębiorstwa.

Monitorowanie przepływyu komponentów w przedsiębiorstwie oraz poza nim w czasie rzeczywistym.
Duży zbiór danych o przepływie komponentów i procesie pozwala na ujawnienie miejsc oraz czynności które spowalniają wytworzenie produktu. Dzięki temu istnieje możliwość poprawy procesu.
Identyfikacja niepożądanych zdarzeń podczas produkcji lub w łańcuchu dostaw.
Kontrola jakości produktów - możliwość eliminacji całych serii wadliwych produktów, zbiór danych do zwiększenia jakości produkcji.
Porozmawiajmy o możliwości wdrożenia Traceability w twoim przedsiębiorstwie

Pozostałe moduły oprogramowania produkcyjnego


aveneo logo
 • Czy znając wyłącznie potrzebę lub problem do zaadresowania przez oprogramowanie, jesteście w stanie pomóc?

  Naszym nadrzędnym celem jest nie tyle dostarczanie oprogramowania, co realne adresowanie potrzeb i rozwiązywanie problemów naszych klientów. Zanim zaczniemy wspólnie tworzyć wizję funkcjonalności oprogramowania przeprowadzimy głęboką analizę, którą ujawnimy potrzeby. Następnie ułożymy je według priorytetów na podstawie wartości biznesowych. Będziemy również szukali ścieżek do optymalizacji działania Twoich procesów biznesowych, nie tylko z perspektywy samego oprogramowania.

 • Obawiam się problemów przy tworzeniu oprogramowania wynikających z mojego braku merytorycznej wiedzy o tym procesie. Czy słusznie?

  Kluczową wartością we współpracy z klientami nieposiadającymi wiedzy technologicznej jest dla nas przybliżenie ich do technologii tak bardzo, jak to tylko możliwe. Dlatego poświęcamy dużo czasu i uwagi starannemu tłumaczeniu każdego etapu procesu powstawania oprogramowania. Służymy również doradztwem tak, aby podejmowane decyzje projektowe były w pełni świadome i podejmowane na podstawie zrozumiałych wartości.

 • Nie wiem jak zarządzać budżetem na stworzenie oprogramowania. Co robić?

  Wielu klientów boi się ujawnienia budżetu na wczesnej fazie projektu sądząc, że wpłynie to negatywnie na wycenę projektu. To najczęstszy błąd i przyczyna frustracji w procesie tworzenia oprogramowania. Realne zdefiniowanie budżetu pozwala spojrzeć na potrzeby funkcjonalne z wielu perspektyw. Posiadając świadomość ograniczonego budżetu możemy szukać rozwiązań bardziej ekonomicznych, które być może nie będą w pełni satysfakcjonujące, ale na tym etapie zaadresują potrzeby i będą wystarczające. Wraz ze wzrostem wartości biznesowej całego przedsięwzięcia obszary te mogą zostać rozwinięte, jednak nie musi się to wydarzyć od razu. Istnieje kilka sprawdzonych rozwiązań pozwalających na kontrolowany sposób zarządzania budżetem - przedstawimy je i pomożemy w tym zadaniu jak tylko się poznamy.

 • Czy rozwój oprogramowania w metodologii zwinnej nie spowoduje opóźnień, rozmycia się celów i zwiększenia kosztów?

  To jedna z najczęstszych obaw, jaka pojawia się na wczesnym etapie rozmów o realizacji nowego projektu. W skrócie: nie. Zwinne podejście do projektu nie wyklucza postawienia sobie jasnych celów i punktów na osi czasu, które mają zostać osiągnięte. Natomiast częste i małe iteracje projektowe pozwalają szybciej otrzymać pożądane funkcjonalności przy zmniejszonym budżecie. Połączenie lean developmentu z ciągłą walidacją wymagań i założeń idealnie weryfikuje wcześniejszą analizę potrzeb. De facto analiza postępuje wraz z rozwojem projektu i w sposób naturalny optymalizuje jego zakres ograniczając zbędne kroki.

 • Skąd mam wiedzieć, czy podołacie technologicznie pracując nad moim projektem?

  Jeżeli nasze portfolio nie jest wystarczającym argumentem chętnie przeprowadzimy prezentację możliwości technologicznych i porozmawiamy o wyzwaniach, które napotkaliśmy przez lata pracy nad innymi projektami i sposobu, w jaki znaleźliśmy rozwiązania problemów, które pozornie były nierozwiązywalne.

 • Jak powinna wyglądać nasza komunikacja w trakcie trwania projektu?

  W komunikacji z klientami stawiamy przede wszystkim na szczerość, otwartość i transparentność. Pozwala to uniknąć niedopowiedzeń przy jednoczesnym budowaniu trwałego, obustronnego zaufania.

 • W jaki sposób możemy zarządzać harmonogramem projektu, aby nie rozciągał się w czasie?

  Na każdy projekt patrzymy w dwóch skalach - mikro i makro. W skali makro określamy kamienie milowe dotyczące modułów i obszarów funkcjonalnych, które chcemy osiągnąć w konkretnej kolejności i punktach na osi czasu projektu. W skali mikro zarządzamy zadaniami w iteracjach nie dłuższych niż 2 tygodnie, przez co w pełni panujemy nad etapem realizacji i możemy dynamicznie reagować, na pojawiające się zagrożenia przez np. zwiększenie wewnętrznego zasobu.

 • Co, jeżeli moi użytkownicy nie będą chcieli korzystać ze stworzonego wspólnie oprogramowania, lub będą robili to niezgodnie z założeniami?

  Wdrożenie nie jest ostatnim etapem cyklu rozwoju oprogramowania w aveneo. Pomagamy w szkoleniach i treningach użytkowników. Jesteśmy do tego najlepszym partnerem, ponieważ znamy wszystkie założenia projektowe i pełną mechanikę dostarczonego rozwiązania. Da to gwarancję satysfakcji i zrozumienia rozwiązania, a przy okazji pozwoli zebrać wnioski od użytkowników dotyczące potencjalnych optymalizacji i nowych funkcjonalności.

 • W jaki sposób pogodzić wiele różnych ról użytkowników oprogramowania, aby nie powstawały wewnętrzne sprzeczności?

  W przypadku dużych projektów trudno jest zebrać wszystkich interesariuszy na każdym spotkaniu. Pojawiające się oczekiwania różnych działów, które wzajemnie się wykluczają, są rzeczą zupełnie naturalną. Naszą rolą jest zebrać wszystkie potrzeby i zaprojektować takie rozwiązanie, które uwzględni wszystkie procesy biznesowe, a te stojące w wzajemnej opozycji pogodzi w spójną i logiczną całość.

 • Mam poważne obawy, czy projekt ostatecznie się powiedzie. Jak sobie z tym radzić?

  To zupełnie normalne! Każda inwestycja niesie pewne ryzyko. W zależności od źródła obaw należy wdrożyć dodatkowy poziom zabezpieczeń. Z naszej strony postaramy się znaleźć takie narzędzia, które pozwolą pozbyć się stresu i zagwarantują sukces projektu. Przykładowo jeżeli obawy dotyczą zakresu funkcjonalnego sugerujemy wskazanie najbardziej wartościowych funkcjonalności i zbudowanie małego wycinka oprogramowania, a następnie walidację założeń i sprawdzenie w realnym środowisku, czy rozwiązanie jest satysfakcjonujące.