(Prze)śledź proces produkcyjny. Dedykowane oprogramowanie do śledzenia produkcji od aveneo.

Chciałbyś rozwiązywać problemy jakościowe, zanim powstaną? Poszukiwanie wadliwych partii jest bardzo czasochłonne? Masz trudności z prześledzeniem procesu produkcyjnego w swoich produktach?

Traceability - historia marszruty produkcyjnej

Identyfikowalność (ang. traceability) produktowa daje szereg przewag  konkurencyjnych. Dzięki możliwości analizy marszruty procesowej oraz wszystkich użytych komponentów i surowców możemy dokładnie odtworzyć proces produkcyjny i zweryfikować jego poprawność.

System Traceability daje również pełną transparentność procesu dla klientów końcowych, a w przypadku pojawienia się problemów jakościowych pozwala nie tylko odtworzyć ich przyczyny, ale zidentyfikować zagrożenie w innych produktach powstałych z tej samej partii komponentów lub z tego samego surowca.

Chciałbyś porozmawiać o traceability w Twojej produkcji?

Dlaczego traceability jest ważne?


Motywacje do rejestrowania pełnego traceability produktowego mogą być bardzo różne, choć w każdym wypadku daje to szereg korzyści. Przede wszystkim system traceability pozwala spojrzeć na procesy produkcyjne z zupełnie nowej perspektywy. Historia produkcji zawarta w produkcie to także informacje o użytych komponentach, surowcach, stanowiskach produkcyjnych czy brygadzie, która dany produkt na danym etapie realizowała. Tak zarejestrowane dane są bezcenne do dalszej analizy.

Wymóg prawny lub produktowy

Istnieje szereg obszarów rynku, gdzie traceability produktowe jest wymagane przez literę prawa, przez umowy między podmiotami czy z samego charakteru produktu.

Najwyższe standardy jakości

Certyfikacja produktowa i najwyższe standardy procesowe są dużo prostsze do uzyskania i utrzymania, gdy monitorujemy nie tylko całą produkcję, ale każdy produkt z osobna.

Ścisła weryfikacja produkcji

Stosowanie najlepszych rozwiązań dotyczących BOM-u produkcyjnego nie pozwoli uniknąć etapu kontroli jakości. Dzięki systemowi traceability etap ten będzie dużo prostszy, ponieważ będzie można weryfikować nie tylko produkt, ale również historię produkcji.

Transparentność procesowa

Dla wielu branży podwykonawstwo komponentów i surowców wymaga spełnienia nie tylko rygorystycznych norm klientów, ale także zachowania pełnej transparentności produkcji dla utrzymania najwyższych standardów.

Przykładowe możliwości stosowania śledzenia produkcji


Wizualizacja marszruty
Wizualizacja marszruty

Czysta wizualizacja przekształcania surowców i komponentów w gotowy produkt w formie grafu.

Krok produkcyjny
Krok produkcyjny

Każdy węzeł grafu odpowiada kolejnej iteracji produkcyjnej.

Punkt w czasie
Punkt w czasie

Do każdej iteracji dostępna jest pełna historia produkcji - co, kto, kiedy i gdzie.

Gdzie jeszcze użyto tego surowca?
Gdzie jeszcze użyto tego surowca?

Śledząc poszczególne komponenty i surowce, możemy sprawdzić, w jakich innych produktach zostały one użyte.

Odpady i scrap produkcyjny
Odpady i scrap produkcyjny

Rejestrowane są również wszelkie odpady produkcyjne i elementy, które zostały lub muszą zostać zutylizowane.

Inżynieria wsteczna
Inżynieria wsteczna

Gotowy produkt można rozłożyć na czynniki pierwsze, analizują produkcję „od końca”. Może być to szczególnie przydatne przy tworzeniu sampli produktowych i poszukiwaniu najlepszego procesu technologicznego.

Flagowanie problemów jakościowych
Flagowanie problemów jakościowych

Na każdym etapie produkcji możliwe jest dodanie atrybutów świadczących o potencjalnych problemach jakościowych, co pozwala na trafniejszą kontrolę jakości.

Oznaczanie wyrobów wysokiego ryzyka
Oznaczanie wyrobów wysokiego ryzyka

Mając świadomość o problemach jakościowych partii komponentów czy surowca możemy oznaczyć wszystkie powstałe z nich produkty, jako produkty wysokiego ryzyka problemów jakościowych. Jest to szczególnie przydatne na potrzeby np. przywoławczych akcji serwisowych typu „recall”.

Sposoby znakowania
Sposoby znakowania

Produkty mogą być znakowane w dowolny sposób - od prostych kodów 1D, przez kody 2D, automatyczne nanoszenie kodów na produkt po tagi RFID i NFC.

Jeden czy wiele identyfikatorów?
Jeden czy wiele identyfikatorów?

Produkt może być identyfikowany na każdym etapie jedną, tą samą etykietą. Może jednak być każdorazowo generowana nowa etykieta, co nie tylko ułatwi identyfikację, ale pozwoli zawrzeć na etykiecie podstawowe parametry półproduktu lub produktu.

Identyfikacja zmian i operatorów
Identyfikacja zmian i operatorów

W każdym węźle traceability rejestrujemy wiele parametrów dotyczących danego etapu produkcyjnego. Zmiana, brygada i operator to również parametry, które warto rejestrować, aby identyfikować twórców danych produktów.

Uwaga! Warto wiedzieć!

Prezentowane rozwiązanie jest wyłącznie pokazem możliwości technologicznych aveneo. Naszą misją jest dostarczanie oprogramowania dedykowanego (tworzonego wspólnie z i dla naszych klientów), które będzie w pełni dostosowane i zoptymalizowane do modelu działania i procesów biznesowych. Bez kompromisów.

Dodatkowe korzyści


Skuteczne lokalizowanie wadliwych partii produkcyjnych.

Pełne zrozumienie procesów oraz identyfikacja potencjalnych obszarów do usprawnienia, dzięki analizie każdego etapu produkcji.

Bezproblemowa realizacja akcji serwisowych, dzięki dokładnym informacjom o każdym produkcie.

Przyspieszona reakcja na problemy produkcyjne, skrócenie czasu potrzebnego na zlokalizowanie wadliwych komponentów.

Zwiększona efektywność produkcji przez lepsze zarządzanie danymi i automatyzację.

Dokładniejsza kontrola jakości, dzięki wykorzystaniu historii wyrobu.

Zmniejszenie ryzyka produkcjnego poprzez identyfikację potencjalnych zagrożeń i błędów.

Wzrost zaufania i satysfakcji klientów, dzięki transparentności procesów.

Gotowy porozmawiać o traceability dla Twojej produkcji?

Wybrane moduły oprogramowania produkcyjnego


Planowanie i harmonogramowanie (APS)

Usprawnij planowanie produkcji, zoptymalizuj alokację zasobów i zapewnij terminowość dostaw.

System Magazynowy (WMS)

Zoptymalizuj operacje magazynowe i usprawnij zarządzanie zapasami.

Monitorowanie produkcji (MES)

Monitoruj i kontroluj procesy produkcyjne w czasie rzeczywistym, aby poprawić wydajność.

Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)

Bezproblemowo zarządzaj zapotrzebowaniem na surowce, aby obniżyć koszty i zwiększyć zrównoważony rozwój.

System zarządzania jakością (QMS)

Zapewnij jakość produktu i zgodność z solidnymi procesami kontroli jakości.

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

Popraw relacje z klientami i usprawnij komunikację dzięki dedykowanemu systemowi CRM z zaawansowanym kalkulatorem przedprodukcyjnym.

aveneo logo
 • Czy możecie dodać traceability do mojego oprogramowania produkcyjnego?

  Zależy to od kilku czynników. Po pierwsze od możliwości integracji wykorzystywanego oprogramowania. Po drugie od danych, które oprogramowanie to zbiera. Jeżeli są one wystarczające i jeżeli istnieje jakakolwiek racjonalna ścieżka integracji to tak - możemy dodać dedykowany moduł traceability.

 • Nasz klient wymaga dostarczenia traceability konkretnych partii produktowych. Czy jest to możliwe?

  Oczywiście. Rejestrując traceability każdego z wyrobów z osobna możemy grupować je w logiczne całości (np. partie) i następnie przygotowywać raport, dla całej grupy. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że każda partia może składać się z różnych partii komponentów użytych do produkcji. W konsekwencji podział logiczny powinien być spójny z partiami komponentów.

 • Jak prześledzić problemy jakościowe w wyrobach?

  Znając całą ścieżkę produkcyjną od pojawienia się surowców i komponentów po gotowy wyrób możemy przeanalizować, na jakim etapie powstały problemy jakościowe. Dodatkowo jesteśmy w stanie wskazać, gdzie problemy te mogą jeszcze wystąpić, lub jakie inne produkty powstały w tym samym czasie z tych samych surowców i komponentów.

 • Czy możecie dostarczyć rozwiązanie traceability, które zostanie certyfikowane przez zewnętrzny podmiot?

  Tak. Możemy oprzeć traceability o blockchain, technologię która nie pozostawi możliwości ręcznego ingerowania w dane. Nie pozwala również na ingerowanie w łańcuch danych, co w przypadku traceability może być szczególnie przydatne. Dzięki skorzystaniu z tej technologii można zagwarantować, że łańcuch odwzorowuje dane zarejestrowane na produkcji w formie niezmienionej.

 • Obawiamy się, że rejestrowanie traceability wpłynie na wydajność produkcji. Czy jest to słuszna obawa?

  Nie. Rejestrowanie danych powinno odbywać się w sposób całkowicie naturalny dla operatorów produkcyjnych lub w sposób całkowicie automatyczny. Dane mogą być rejestrowane na podstawie kodów kreskowych, kodów QR czy znakowania RFID/NFC. Integracja z oprogramowaniem produkcyjnym powinna pozwalać na pozyskiwanie tych danych niejako w tle, bez ingerencji operatorów czy kierownika produkcji.