Transformacja Produkcji: Studium przypadku profesjonalnej drukarni opakowań

Zintegrowane oprogramowanie produkcyjne wspierające Przemysł 4.0 i efektywność operacyjną

Oprogramowanie produkcyjne

Profesjonalna Drukarnia Opakowań

(produkcja)

Zintegrowane, dedykowane oprogramowanie produkcyjne łączące w sobie cechy szeregu systemów takich jak System ERP, system CRM, system CMMS, system MES, system QMS, system WMS. Nakierowane na Przemysł 4.0, automatyzację i optymalizację procesów produkcyjnych. Rozwiązanie IT wspierające produkcję i procesy produkcyjne. Monitoring maszyn dzięki systemowi MES. Monitoring wyrobów gotowych dzięki traceability. Ofertowanie klientów dzięki precyzyjnym kalkulacjom przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. Pełne raporty produkcyjne, raporty zmian i brygad. Moduł magazynu z pełną historią pozycji magazynowych, historią zużycia surowców, historią kontroli jakości.

Rozwiązanie zwiększające wydajność i moce produkcyjne. Harmonogramowanie produkcji i precyzyjne zarządzanie łańcuchem dostaw surowców. Zaopatrywanie procesów produkcyjnych korzystając zarówno z własnych łańcuchów dostaw jak i surowców klientów. Bieżący podgląd stanu produkcji na każdej z maszyn z osobna jak i podgląd całego parku maszynowego. Wykaz zrealizowanych zleceń produkcyjnych, postępu produkcji w toku i kolejki oczekującej. Automatyczna rejestracja produkcji i automatyczne oznaczanie błędów produkcyjnych.

PDO
Planowanie produkcji
Planowanie produkcji

Oprogramowanie planowania produkcji to kluczowe narzędzie dla firm produkcyjnych, które dążą do optymalizacji swoich procesów produkcyjnych. Nasze oprogramowanie pomaga planować i harmonogramować działania produkcyjne, zarządzać poziomami zapasów i śledzić postępy produkcji. Dzięki naszemu oprogramowaniu planowania produkcji nasi klienci mogą poprawić swoją wydajność, zmniejszyć marnotrawstwo zasobów i zwiększyć zyski.

Magazyn i traceability
Magazyn i traceability

Nasze oprogramowanie zarządzania magazynem WMS (ang. Warehouse Management System) z pełnym śledzeniem produkcji to niezbędne narzędzie dla firm, które chcą zachować kontrolę nad swoim stanem magazynowym i procesami produkcyjnymi. Nasze oprogramowanie umożliwia śledzenie zapasów, monitorowanie ruchu surowców i wyrobów gotowych oraz zapewnienia aktualizację postępu produkcji w czasie rzeczywistym na każdym półprodukcie. Dzięki pełnemu traceability produkcji można łatwo zidentyfikować źródło problemów i podjąć działania naprawcze, aby zapobiec przyszłym problemom. Można także prześledzić, w jakich innych procesach wadliwy surowiec mógł brać udział przewidując i zapobiegając potencjalnym reklamacjom.

System MES
System MES

System MES (ang. Manufacturing Execution System) czyli System Realizacji Produkcji. Rozwiązanie MES to system informatyczny, połączony z elementami automatyki, który pozwala na ciągłe monitorowanie procesów produkcyjnych i pozyskiwania informacji o ich stanie, postępie oraz jakości. Dane o realizowanej produkcji są zbierane i integrowane z pozostałą częścią systemu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwa jest natychmiastowa reakcja na wszelkie niepożądane zjawiska, takie jak nieplanowany przestój, awaria czy spadek wydajności. Dodatkowo nasze rozwiązanie MES rozszerza integrację w parku maszynowym i skraca czas, jaki operator poświęca na rejestrowanie produkcji automatyzując procesy śledzenia postępu produkcji.

Techniczny koszt wytworzenia produktu
Techniczny koszt wytworzenia produktu

Kalkulacja TKW jest kluczowym aspektem działania każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego, niezależnie od branży. Wyliczenie technicznego kosztu wytworzenia produktu bezpośrednio wpływa na rentowność działalności. Pozwala również na tworzenie lepszych i bardziej precyzyjnych ofert, bez ukrywania kosztów w marży produktowej. To także doskonała ścieżka do optymalizacji działania całego procesu produkcyjnego. Dzięki kalkulacji przedprodukcyjnej i poprodukcyjnej wartości te mogą być stale porównywane celem łatwego identyfikowania problemów produkcyjnych i ich eliminowanie - zarówno w produkcji w toku jak i w przyszłych procesach.

Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?