eService: Platforma Utrzymania Ruchu dla produkcji - studium przypadku

Optymalizacja Zarządzania Urządzeniami Przemysłowymi poprzez System Obsługi Umów Serwisowych, Diagnostykę Awarii i Inteligentne Zgłaszanie Zleceń Serwisowych.

B2C / Produkcja (Utrzymanie ruchu)

eService

(serwisowanie maszyn)

Platforma eService została stworzona w celu optymalizacji zarządzaniem urządzeniami wielofunkcyjnymi wolnostojącymi. System służy do obsługi umowów serwisowych, pozwala też administrować listą urządzeń w ramach umowy a także komponentami wchodzącymi w skład przedmitów. Klient może poprzez panel webowy zgłosić awarię, podajac kod błędu, kategorię i opis awarii. Przebieg urządzeń jest rejestrowany za pomocą moduł raportowania liczników. Odczytywanie przebiegu urządzeń wpływa na wiedzę na temat zużycia części poszczególnych urządzeń i kontrolę stanu tonerów.

Klient ma możliwość zamówienia materiałów eksploatacyjnych wykorzystujac inteligentny formularz, który analizujac historię i stan zgłoszeń podpowiada ilości do zamówień. Każda czynność w ramach serwisu jest dodaniem lub modyfikacją zlecenia. Status realizacji zlecenia można śledzić, a po zakończeniu zlecenia - ocenić. Umowy serwisowe zawierają informację szczegółowe oraz listę urządzeń których dotyczą. Każde urządzenie posiada historię operacji. System zapewnia dostęp do dokumentów księgowych (faktur, korekt itd.). Klient może edytowac swoje dane szczegółowe jak i zarządać listą swoich kontaktów. Posiada również wgląd w listę należności.

net-pocket
Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?