Document Approval System (DAS): Transformacja Obiegu Dokumentów

Usprawnij zarządzanie dokumentami w firmie dzięki elektronicznemu systemowi akceptacji, eliminując potrzebę papierowych segregatorów i zapewniając intuicyjne śledzenie, kontrolę i historię zmian.

Document Approval System

DAS

(obieg dokumentów)

System Akceptacji Dokumentów (DAS) to rozwiązanie usprawniające elektroniczny obieg dokumentów w firmie. Pozwala on na całkowitą rezygnację z papierowych segregatorów i czasochłonnego obiegu dokumentów, zastępując je intuicyjnym i wydajnym systemem. Oferuje szereg funkcji, które usprawniają zarządzanie dokumentami. Dokumenty mogą być dodawane ręcznie lub automatycznie, poprzez integrację z systemami skanowania i katalogami sieciowymi. DAS dostarcza narzędzia pozwalające w pełni definiować schematy akceptacji.

Pozwala to na tworzenie ścieżek akceptacji dla każdego rodzaju dokumentu, definiując etapy i osoby odpowiedzialne. System pozwala również na cofanie dokumentów do ponownej weryfikacji, dodawanie komentarzy i śledzenie historii zmian. Dodatkowo DAS zawiera autorską przeglądarkę dokumentów działającą w przeglądarce internetowej bez potrzeby instalowania dodatkowych wtyczek.

DAS
Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?