Docker

Twój klucz do efektywnego dostarczania i zarządzania aplikacjami. Dowiedz się, jak wykorzystujemy Docker w naszej firmie, aby osiągnąć wyższą elastyczność, bezpieczeństwo i skalowalność. Poznaj nasze najlepsze praktyki i case study związane z Dockerem.

Czym jest Docker?

Docker to platforma do konteneryzacji, która zmieniła sposób, w jaki dostarczamy i zarządzamy aplikacjami. Kontenery Dockerowe są izolowanymi środowiskami, które zawierają całą aplikację i jej zależności, co pozwala na jednokrotne opakowanie aplikacji i przenoszenie jej między różnymi środowiskami bez konieczności zmiany kodu. To rozwiązanie jest wyjątkowe ze względu na swoją przenośność i elastyczność. Jednak, co czyni Docker tak wyjątkowym?

Technology.Dotnet.Img.Alt

Docker umożliwia jednokrotne opakowanie aplikacji i przenoszenie jej między różnymi środowiskami. To oznacza, że możesz uruchamiać swoje aplikacje na swoim laptopie, serwerze w chmurze czy lokalnym centrum danych, a aplikacja będzie działać identycznie w każdym miejscu. Dzięki Dockerowi możesz błyskawicznie wdrażać aplikacje. Skalowanie aplikacji w górę lub w dół jest równie łatwe, dzięki czemu możesz dostosować zasoby do obciążenia w czasie rzeczywistym. Każdy kontener Dockerowy jest izolowany od innych, co oznacza, że ​​aplikacje nie wpływają na siebie nawzajem. To zapewnia bezpieczeństwo i stabilność, ponieważ konflikty między aplikacjami są praktycznie eliminowane.

Główne zalety Docker


Elastyczność i Przenośność

Docker umożliwia opakowanie aplikacji oraz wszystkich jej zależności w jednostkę zwana kontenerem. Kontenery są przenośne i mogą być uruchamiane na różnych platformach i środowiskach, takich jak systemy Linux i Windows oraz chmury publiczne i prywatne. To oznacza, że ​​aplikacja działa identycznie niezależnie od miejsca, w którym jest uruchamiana. To znacznie ułatwia przenoszenie aplikacji między środowiskami deweloperskimi, testowymi i produkcyjnymi.

Wsparcie dla Mikroserwisów i Konteneryzacji Aplikacji Monolitycznych

Docker jest idealnym narzędziem do implementacji mikroserwisów, które pozwalają na rozbicie aplikacji na mniejsze, niezależne części. Jednak Docker może również być stosowany do konteneryzacji aplikacji monolitycznych, co ułatwia zarządzanie dużymi aplikacjami i ich skalowanie w sposób modułowy.

Skalowalność na Wymiar

Docker umożliwia łatwe skalowanie aplikacji w zależności od obciążenia. Możesz uruchamiać i zatrzymywać kontenery w czasie rzeczywistym, dostosowując zasoby do potrzeb aplikacji. To oznacza, że ​​możesz oszczędzać na kosztach infrastruktury, skalując zasoby tylko wtedy, gdy jest to potrzebne, co przekłada się na większą efektywność i oszczędności.

Izolacja i Bezpieczeństwo Aplikacji

Docker zapewnia izolację aplikacji w kontenerach, co oznacza, że ​​każda aplikacja działa w swoim odizolowanym środowisku. To eliminuje potencjalne konflikty między aplikacjami oraz minimalizuje ryzyko bezpieczeństwa. Kontenery Dockerowe są odseparowane od siebie, co sprawia, że ​​ewentualne awarie jednej aplikacji nie wpływają negatywnie na resztę systemu.

Szybkość i Efektywność Wdrożeń

Docker przyspiesza proces wdrażania aplikacji. Dzięki jednokrotnemu opakowaniu aplikacji i jej zależności w kontenerze, czas potrzebny na konfigurację środowiska oraz rozwiązywanie problemów z zależnościami jest znacznie skrócony. Deweloperzy mogą szybko tworzyć i testować aplikacje lokalnie, a następnie przenosić je na serwery produkcyjne w sposób niezwykle efektywny.

Łatwa Konfiguracja i Zarządzanie

Docker pozwala na zdefiniowanie konfiguracji aplikacji w plikach Dockerfile. To oznacza, że ​​cała konfiguracja jest trzymana w kodzie aplikacji, co ułatwia zarządzanie i śledzenie zmian w konfiguracji. Docker Compose, narzędzie do definiowania wielokontenerowych aplikacji, umożliwia tworzenie skomplikowanych środowisk deweloperskich z kilkoma kontenerami jednym poleceniem.

Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?
 • Czy znając wyłącznie potrzebę lub problem do zaadresowania przez oprogramowanie, jesteście w stanie pomóc?

  Naszym nadrzędnym celem jest nie tyle dostarczanie oprogramowania, co realne adresowanie potrzeb i rozwiązywanie problemów naszych klientów. Zanim zaczniemy wspólnie tworzyć wizję funkcjonalności oprogramowania przeprowadzimy głęboką analizę, którą ujawnimy potrzeby. Następnie ułożymy je według priorytetów na podstawie wartości biznesowych. Będziemy również szukali ścieżek do optymalizacji działania Twoich procesów biznesowych, nie tylko z perspektywy samego oprogramowania.

 • Obawiam się problemów przy tworzeniu oprogramowania wynikających z mojego braku merytorycznej wiedzy o tym procesie. Czy słusznie?

  Kluczową wartością we współpracy z klientami nieposiadającymi wiedzy technologicznej jest dla nas przybliżenie ich do technologii tak bardzo, jak to tylko możliwe. Dlatego poświęcamy dużo czasu i uwagi starannemu tłumaczeniu każdego etapu procesu powstawania oprogramowania. Służymy również doradztwem tak, aby podejmowane decyzje projektowe były w pełni świadome i podejmowane na podstawie zrozumiałych wartości.

 • Nie wiem jak zarządzać budżetem na stworzenie oprogramowania. Co robić?

  Wielu klientów boi się ujawnienia budżetu na wczesnej fazie projektu sądząc, że wpłynie to negatywnie na wycenę projektu. To najczęstszy błąd i przyczyna frustracji w procesie tworzenia oprogramowania. Realne zdefiniowanie budżetu pozwala spojrzeć na potrzeby funkcjonalne z wielu perspektyw. Posiadając świadomość ograniczonego budżetu możemy szukać rozwiązań bardziej ekonomicznych, które być może nie będą w pełni satysfakcjonujące, ale na tym etapie zaadresują potrzeby i będą wystarczające. Wraz ze wzrostem wartości biznesowej całego przedsięwzięcia obszary te mogą zostać rozwinięte, jednak nie musi się to wydarzyć od razu. Istnieje kilka sprawdzonych rozwiązań pozwalających na kontrolowany sposób zarządzania budżetem - przedstawimy je i pomożemy w tym zadaniu jak tylko się poznamy.

 • Czy rozwój oprogramowania w metodologii zwinnej nie spowoduje opóźnień, rozmycia się celów i zwiększenia kosztów?

  To jedna z najczęstszych obaw, jaka pojawia się na wczesnym etapie rozmów o realizacji nowego projektu. W skrócie: nie. Zwinne podejście do projektu nie wyklucza postawienia sobie jasnych celów i punktów na osi czasu, które mają zostać osiągnięte. Natomiast częste i małe iteracje projektowe pozwalają szybciej otrzymać pożądane funkcjonalności przy zmniejszonym budżecie. Połączenie lean developmentu z ciągłą walidacją wymagań i założeń idealnie weryfikuje wcześniejszą analizę potrzeb. De facto analiza postępuje wraz z rozwojem projektu i w sposób naturalny optymalizuje jego zakres ograniczając zbędne kroki.

 • Skąd mam wiedzieć, czy podołacie technologicznie pracując nad moim projektem?

  Jeżeli nasze portfolio nie jest wystarczającym argumentem chętnie przeprowadzimy prezentację możliwości technologicznych i porozmawiamy o wyzwaniach, które napotkaliśmy przez lata pracy nad innymi projektami i sposobu, w jaki znaleźliśmy rozwiązania problemów, które pozornie były nierozwiązywalne.

 • Jak powinna wyglądać nasza komunikacja w trakcie trwania projektu?

  W komunikacji z klientami stawiamy przede wszystkim na szczerość, otwartość i transparentność. Pozwala to uniknąć niedopowiedzeń przy jednoczesnym budowaniu trwałego, obustronnego zaufania.

 • W jaki sposób możemy zarządzać harmonogramem projektu, aby nie rozciągał się w czasie?

  Na każdy projekt patrzymy w dwóch skalach - mikro i makro. W skali makro określamy kamienie milowe dotyczące modułów i obszarów funkcjonalnych, które chcemy osiągnąć w konkretnej kolejności i punktach na osi czasu projektu. W skali mikro zarządzamy zadaniami w iteracjach nie dłuższych niż 2 tygodnie, przez co w pełni panujemy nad etapem realizacji i możemy dynamicznie reagować, na pojawiające się zagrożenia przez np. zwiększenie wewnętrznego zasobu.

 • Co, jeżeli moi użytkownicy nie będą chcieli korzystać ze stworzonego wspólnie oprogramowania, lub będą robili to niezgodnie z założeniami?

  Wdrożenie nie jest ostatnim etapem cyklu rozwoju oprogramowania w aveneo. Pomagamy w szkoleniach i treningach użytkowników. Jesteśmy do tego najlepszym partnerem, ponieważ znamy wszystkie założenia projektowe i pełną mechanikę dostarczonego rozwiązania. Da to gwarancję satysfakcji i zrozumienia rozwiązania, a przy okazji pozwoli zebrać wnioski od użytkowników dotyczące potencjalnych optymalizacji i nowych funkcjonalności.

 • W jaki sposób pogodzić wiele różnych ról użytkowników oprogramowania, aby nie powstawały wewnętrzne sprzeczności?

  W przypadku dużych projektów trudno jest zebrać wszystkich interesariuszy na każdym spotkaniu. Pojawiające się oczekiwania różnych działów, które wzajemnie się wykluczają, są rzeczą zupełnie naturalną. Naszą rolą jest zebrać wszystkie potrzeby i zaprojektować takie rozwiązanie, które uwzględni wszystkie procesy biznesowe, a te stojące w wzajemnej opozycji pogodzi w spójną i logiczną całość.

 • Mam poważne obawy, czy projekt ostatecznie się powiedzie. Jak sobie z tym radzić?

  To zupełnie normalne! Każda inwestycja niesie pewne ryzyko. W zależności od źródła obaw należy wdrożyć dodatkowy poziom zabezpieczeń. Z naszej strony postaramy się znaleźć takie narzędzia, które pozwolą pozbyć się stresu i zagwarantują sukces projektu. Przykładowo jeżeli obawy dotyczą zakresu funkcjonalnego sugerujemy wskazanie najbardziej wartościowych funkcjonalności i zbudowanie małego wycinka oprogramowania, a następnie walidację założeń i sprawdzenie w realnym środowisku, czy rozwiązanie jest satysfakcjonujące.