SI & UM czyli Sztuczna inteligencja i Uczenie maszynowe

Sztuczna inteligencja to dziedzina informatyki, która zajmuje się tworzeniem systemów i programów komputerowych zdolnych podejmowania decyzji na podobieństwo człowieka. Uczenie maszynowe, z kolei, to gałąź SI, która koncentruje się na rozwijaniu algorytmów i modeli, które pozwalają komputerom uczyć się na podstawie danych i doskonalić swoje działania.

Czym jest Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe?

Sztuczna inteligencja (SI) to dziedzina informatyki, która zajmuje się tworzeniem programów komputerowych i systemów zdolnych do wykonywania zadań, które zazwyczaj wymagają ludzkiego myślenia i inteligencji. SI jest zasilana przez algorytmy i modele matematyczne, które pozwalają komputerom uczyć się, rozumieć, wnioskować, planować i podejmować decyzje.

Technology.Dotnet.Img.Alt

SI może analizować treści na stronach internetowych i sugerować optymalizacje, które poprawią widoczność w wynikach wyszukiwania. Pomaga to w tworzeniu bardziej atrakcyjnych dla użytkowników i przyjaznych dla wyszukiwarek treści. Pomaga także w analizie ogromnych ilości danych, co jest kluczowe w zrozumieniu zachowań użytkowników i efektywnym podejmowaniu decyzji w zakresie strategii SEO. UM to poddziedzina SI, która skupia się na tworzeniu algorytmów i modeli umożliwiających komputerom naukę na podstawie danych. Maszyny uczą się rozpoznawać wzorce i podejmować decyzje na podstawie analizy danych treningowych.

Główne zalety wykorzystywania SI & UM


Automatyzacja Zadań i Procesów

Jedną z głównych zalet SI i UM w projektach IT jest zdolność do automatyzacji wielu zadań i procesów. Algorytmy SI mogą być wykorzystywane do rozwiązywania powtarzalnych zadań, takich jak analiza danych, testowanie oprogramowania czy zarządzanie zasobami, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i zasobów ludzkich.

Efektywna Analiza Danych

SI i UM są nieocenione w analizie dużych zbiorów danych, co jest częstym wyzwaniem w projektach IT. Za pomocą zaawansowanych algorytmów można identyfikować wzorce, trendy i zależności w danych, co pozwala na lepsze zrozumienie problemów i podejmowanie bardziej trafnych decyzji.

Predykcyjne Wsparcie Decyzyjne

Dzięki algorytmom uczenia maszynowego można opracować modele predykcyjne, które pomagają w prognozowaniu przyszłych zdarzeń i tendencji. W projektach IT może to oznaczać lepsze zarządzanie zasobami, planowanie projektów czy identyfikację potencjalnych problemów z wyprzedzeniem.

Cyberbezpieczeństwo i Wykrywanie Zagrożeń

SI i UM są skuteczne w wykrywaniu anomali i zagrożeń w systemach informatycznych. Mogą monitorować ruch sieciowy, analizować logi oraz identyfikować nieprawidłowości, co pomaga w zabezpieczaniu projektów IT przed atakami hakerów i incydentami bezpieczeństwa.

Personalizacja i Obsługa Klienta

W projektach IT, zwłaszcza w tworzeniu oprogramowania czy platform internetowych, SI i UM mogą dostosowywać treści i interakcje do indywidualnych potrzeb użytkowników. To zwiększa satysfakcję klientów i użytkowników oraz wpływa na efektywność projektów.

Automatyczne Testowanie i Weryfikacja Oprogramowania

SI i UM mogą być wykorzystywane do automatycznego testowania i weryfikacji oprogramowania. Tworzą one modele, które są w stanie przewidywać błędy i problemy związane z kodem, co pozwala na szybsze wykrywanie i naprawianie defektów. To przyspiesza procesy wdrażania nowych funkcji i aktualizacji w projekcie IT.

Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?
 • Czy znając wyłącznie potrzebę lub problem do zaadresowania przez oprogramowanie, jesteście w stanie pomóc?

  Naszym nadrzędnym celem jest nie tyle dostarczanie oprogramowania, co realne adresowanie potrzeb i rozwiązywanie problemów naszych klientów. Zanim zaczniemy wspólnie tworzyć wizję funkcjonalności oprogramowania przeprowadzimy głęboką analizę, którą ujawnimy potrzeby. Następnie ułożymy je według priorytetów na podstawie wartości biznesowych. Będziemy również szukali ścieżek do optymalizacji działania Twoich procesów biznesowych, nie tylko z perspektywy samego oprogramowania.

 • Obawiam się problemów przy tworzeniu oprogramowania wynikających z mojego braku merytorycznej wiedzy o tym procesie. Czy słusznie?

  Kluczową wartością we współpracy z klientami nieposiadającymi wiedzy technologicznej jest dla nas przybliżenie ich do technologii tak bardzo, jak to tylko możliwe. Dlatego poświęcamy dużo czasu i uwagi starannemu tłumaczeniu każdego etapu procesu powstawania oprogramowania. Służymy również doradztwem tak, aby podejmowane decyzje projektowe były w pełni świadome i podejmowane na podstawie zrozumiałych wartości.

 • Nie wiem jak zarządzać budżetem na stworzenie oprogramowania. Co robić?

  Wielu klientów boi się ujawnienia budżetu na wczesnej fazie projektu sądząc, że wpłynie to negatywnie na wycenę projektu. To najczęstszy błąd i przyczyna frustracji w procesie tworzenia oprogramowania. Realne zdefiniowanie budżetu pozwala spojrzeć na potrzeby funkcjonalne z wielu perspektyw. Posiadając świadomość ograniczonego budżetu możemy szukać rozwiązań bardziej ekonomicznych, które być może nie będą w pełni satysfakcjonujące, ale na tym etapie zaadresują potrzeby i będą wystarczające. Wraz ze wzrostem wartości biznesowej całego przedsięwzięcia obszary te mogą zostać rozwinięte, jednak nie musi się to wydarzyć od razu. Istnieje kilka sprawdzonych rozwiązań pozwalających na kontrolowany sposób zarządzania budżetem - przedstawimy je i pomożemy w tym zadaniu jak tylko się poznamy.

 • Czy rozwój oprogramowania w metodologii zwinnej nie spowoduje opóźnień, rozmycia się celów i zwiększenia kosztów?

  To jedna z najczęstszych obaw, jaka pojawia się na wczesnym etapie rozmów o realizacji nowego projektu. W skrócie: nie. Zwinne podejście do projektu nie wyklucza postawienia sobie jasnych celów i punktów na osi czasu, które mają zostać osiągnięte. Natomiast częste i małe iteracje projektowe pozwalają szybciej otrzymać pożądane funkcjonalności przy zmniejszonym budżecie. Połączenie lean developmentu z ciągłą walidacją wymagań i założeń idealnie weryfikuje wcześniejszą analizę potrzeb. De facto analiza postępuje wraz z rozwojem projektu i w sposób naturalny optymalizuje jego zakres ograniczając zbędne kroki.

 • Skąd mam wiedzieć, czy podołacie technologicznie pracując nad moim projektem?

  Jeżeli nasze portfolio nie jest wystarczającym argumentem chętnie przeprowadzimy prezentację możliwości technologicznych i porozmawiamy o wyzwaniach, które napotkaliśmy przez lata pracy nad innymi projektami i sposobu, w jaki znaleźliśmy rozwiązania problemów, które pozornie były nierozwiązywalne.

 • Jak powinna wyglądać nasza komunikacja w trakcie trwania projektu?

  W komunikacji z klientami stawiamy przede wszystkim na szczerość, otwartość i transparentność. Pozwala to uniknąć niedopowiedzeń przy jednoczesnym budowaniu trwałego, obustronnego zaufania.

 • W jaki sposób możemy zarządzać harmonogramem projektu, aby nie rozciągał się w czasie?

  Na każdy projekt patrzymy w dwóch skalach - mikro i makro. W skali makro określamy kamienie milowe dotyczące modułów i obszarów funkcjonalnych, które chcemy osiągnąć w konkretnej kolejności i punktach na osi czasu projektu. W skali mikro zarządzamy zadaniami w iteracjach nie dłuższych niż 2 tygodnie, przez co w pełni panujemy nad etapem realizacji i możemy dynamicznie reagować, na pojawiające się zagrożenia przez np. zwiększenie wewnętrznego zasobu.

 • Co, jeżeli moi użytkownicy nie będą chcieli korzystać ze stworzonego wspólnie oprogramowania, lub będą robili to niezgodnie z założeniami?

  Wdrożenie nie jest ostatnim etapem cyklu rozwoju oprogramowania w aveneo. Pomagamy w szkoleniach i treningach użytkowników. Jesteśmy do tego najlepszym partnerem, ponieważ znamy wszystkie założenia projektowe i pełną mechanikę dostarczonego rozwiązania. Da to gwarancję satysfakcji i zrozumienia rozwiązania, a przy okazji pozwoli zebrać wnioski od użytkowników dotyczące potencjalnych optymalizacji i nowych funkcjonalności.

 • W jaki sposób pogodzić wiele różnych ról użytkowników oprogramowania, aby nie powstawały wewnętrzne sprzeczności?

  W przypadku dużych projektów trudno jest zebrać wszystkich interesariuszy na każdym spotkaniu. Pojawiające się oczekiwania różnych działów, które wzajemnie się wykluczają, są rzeczą zupełnie naturalną. Naszą rolą jest zebrać wszystkie potrzeby i zaprojektować takie rozwiązanie, które uwzględni wszystkie procesy biznesowe, a te stojące w wzajemnej opozycji pogodzi w spójną i logiczną całość.

 • Mam poważne obawy, czy projekt ostatecznie się powiedzie. Jak sobie z tym radzić?

  To zupełnie normalne! Każda inwestycja niesie pewne ryzyko. W zależności od źródła obaw należy wdrożyć dodatkowy poziom zabezpieczeń. Z naszej strony postaramy się znaleźć takie narzędzia, które pozwolą pozbyć się stresu i zagwarantują sukces projektu. Przykładowo jeżeli obawy dotyczą zakresu funkcjonalnego sugerujemy wskazanie najbardziej wartościowych funkcjonalności i zbudowanie małego wycinka oprogramowania, a następnie walidację założeń i sprawdzenie w realnym środowisku, czy rozwiązanie jest satysfakcjonujące.