Blazor

Blazor jest ugruntowaną technologią umożliwiającą skuteczne tworzenie aplikacji internetowych poprzez wykorzystanie języka C# oraz platformy .NET, zapewniając programistom wydajność i elastyczność przy projektowaniu interaktywnych interfejsów użytkownika.

Czym jest Blazor?

Blazor to framework programistyczny stworzony przez Microsoft, który umożliwia rozwijanie nowoczesnych aplikacji webowych przy użyciu języka C# oraz platformy .NET. Blazor oferuje dwie główne wersje: Blazor WebAssembly i Blazor Server. W wersji WebAssembly, aplikacje Blazora są uruchamiane w przeglądarce za pośrednictwem WebAssembly, co umożliwia tworzenie wydajnych i interaktywnych interfejsów użytkownika. Natomiast w wersji Server, interfejs użytkownika jest zarządzany na serwerze, a zmiany są przesyłane do klienta za pomocą komunikacji w czasie rzeczywistym.

Blazor

Technologia Blazor jest używana przez programistów i zespoły deweloperskie, zwłaszcza te mające doświadczenie w języku C# oraz platformie .NET. Jest szczególnie atrakcyjna dla tych, którzy chcą tworzyć interaktywne aplikacje internetowe, unikając konieczności nauki JavaScriptu. Dzięki możliwości programowania w znajomym języku, Blazor eliminuje barierę wejścia dla deweloperów .NET, zapewniając im pełną kontrolę nad interfejsem użytkownika, wsparcie dla narzędzi deweloperskich .NET i wydajność w oparciu o dojrzałe technologie. To połączenie ułatwia tworzenie zaawansowanych aplikacji webowych, skracając czas i wysiłek potrzebny na rozwój oraz zapewniając spójne i bezpieczne środowisko programistyczne.

Główne zalety Blazor


Optymalizacja wydajności

Blazor dynamicznie zarządza renderowaniem komponentów, co pozwala na minimalizację niepotrzebnych odświeżeń i poprawia ogólną wydajność aplikacji.

Bezpieczeństwo

Dzięki możliwości wykorzystania mechanizmów bezpieczeństwa .NET, takich jak uwierzytelnianie i autoryzacja, aplikacje Blazor są bardzo dobrze zabezpieczone.

Pełna kontrola nad UI

Blazor umożliwia programistom pełną kontrolę nad generowanym interfejsem użytkownika, dzięki zastosowaniu komponentów C# zamiast języka znaczników.

Przenośność

Aplikacje Blazor można uruchamiać zarówno na serwerze, jak i w przeglądarce, co zapewnia elastyczność w wyborze środowiska uruchomieniowego.

Wsparcie dla rzeczywistego czasu

Blazor umożliwia tworzenie aplikacji w czasie rzeczywistym poprzez integrację z SignalR, co jest idealne dla aplikacji wymagających natychmiastowej komunikacji.

Wsparcie "WebAssembly"

Blazor WebAssembly umożliwia uruchamianie aplikacji Blazor bezpośrednio w przeglądarce, co zapewnia lepszą wydajność i interaktywność.

Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?
 • Czy znając wyłącznie potrzebę lub problem do zaadresowania przez oprogramowanie, jesteście w stanie pomóc?

  Naszym nadrzędnym celem jest nie tyle dostarczanie oprogramowania, co realne adresowanie potrzeb i rozwiązywanie problemów naszych klientów. Zanim zaczniemy wspólnie tworzyć wizję funkcjonalności oprogramowania przeprowadzimy głęboką analizę, którą ujawnimy potrzeby. Następnie ułożymy je według priorytetów na podstawie wartości biznesowych. Będziemy również szukali ścieżek do optymalizacji działania Twoich procesów biznesowych, nie tylko z perspektywy samego oprogramowania.

 • Obawiam się problemów przy tworzeniu oprogramowania wynikających z mojego braku merytorycznej wiedzy o tym procesie. Czy słusznie?

  Kluczową wartością we współpracy z klientami nieposiadającymi wiedzy technologicznej jest dla nas przybliżenie ich do technologii tak bardzo, jak to tylko możliwe. Dlatego poświęcamy dużo czasu i uwagi starannemu tłumaczeniu każdego etapu procesu powstawania oprogramowania. Służymy również doradztwem tak, aby podejmowane decyzje projektowe były w pełni świadome i podejmowane na podstawie zrozumiałych wartości.

 • Nie wiem jak zarządzać budżetem na stworzenie oprogramowania. Co robić?

  Wielu klientów boi się ujawnienia budżetu na wczesnej fazie projektu sądząc, że wpłynie to negatywnie na wycenę projektu. To najczęstszy błąd i przyczyna frustracji w procesie tworzenia oprogramowania. Realne zdefiniowanie budżetu pozwala spojrzeć na potrzeby funkcjonalne z wielu perspektyw. Posiadając świadomość ograniczonego budżetu możemy szukać rozwiązań bardziej ekonomicznych, które być może nie będą w pełni satysfakcjonujące, ale na tym etapie zaadresują potrzeby i będą wystarczające. Wraz ze wzrostem wartości biznesowej całego przedsięwzięcia obszary te mogą zostać rozwinięte, jednak nie musi się to wydarzyć od razu. Istnieje kilka sprawdzonych rozwiązań pozwalających na kontrolowany sposób zarządzania budżetem - przedstawimy je i pomożemy w tym zadaniu jak tylko się poznamy.

 • Czy rozwój oprogramowania w metodologii zwinnej nie spowoduje opóźnień, rozmycia się celów i zwiększenia kosztów?

  To jedna z najczęstszych obaw, jaka pojawia się na wczesnym etapie rozmów o realizacji nowego projektu. W skrócie: nie. Zwinne podejście do projektu nie wyklucza postawienia sobie jasnych celów i punktów na osi czasu, które mają zostać osiągnięte. Natomiast częste i małe iteracje projektowe pozwalają szybciej otrzymać pożądane funkcjonalności przy zmniejszonym budżecie. Połączenie lean developmentu z ciągłą walidacją wymagań i założeń idealnie weryfikuje wcześniejszą analizę potrzeb. De facto analiza postępuje wraz z rozwojem projektu i w sposób naturalny optymalizuje jego zakres ograniczając zbędne kroki.

 • Skąd mam wiedzieć, czy podołacie technologicznie pracując nad moim projektem?

  Jeżeli nasze portfolio nie jest wystarczającym argumentem chętnie przeprowadzimy prezentację możliwości technologicznych i porozmawiamy o wyzwaniach, które napotkaliśmy przez lata pracy nad innymi projektami i sposobu, w jaki znaleźliśmy rozwiązania problemów, które pozornie były nierozwiązywalne.

 • Jak powinna wyglądać nasza komunikacja w trakcie trwania projektu?

  W komunikacji z klientami stawiamy przede wszystkim na szczerość, otwartość i transparentność. Pozwala to uniknąć niedopowiedzeń przy jednoczesnym budowaniu trwałego, obustronnego zaufania.

 • W jaki sposób możemy zarządzać harmonogramem projektu, aby nie rozciągał się w czasie?

  Na każdy projekt patrzymy w dwóch skalach - mikro i makro. W skali makro określamy kamienie milowe dotyczące modułów i obszarów funkcjonalnych, które chcemy osiągnąć w konkretnej kolejności i punktach na osi czasu projektu. W skali mikro zarządzamy zadaniami w iteracjach nie dłuższych niż 2 tygodnie, przez co w pełni panujemy nad etapem realizacji i możemy dynamicznie reagować, na pojawiające się zagrożenia przez np. zwiększenie wewnętrznego zasobu.

 • Co, jeżeli moi użytkownicy nie będą chcieli korzystać ze stworzonego wspólnie oprogramowania, lub będą robili to niezgodnie z założeniami?

  Wdrożenie nie jest ostatnim etapem cyklu rozwoju oprogramowania w aveneo. Pomagamy w szkoleniach i treningach użytkowników. Jesteśmy do tego najlepszym partnerem, ponieważ znamy wszystkie założenia projektowe i pełną mechanikę dostarczonego rozwiązania. Da to gwarancję satysfakcji i zrozumienia rozwiązania, a przy okazji pozwoli zebrać wnioski od użytkowników dotyczące potencjalnych optymalizacji i nowych funkcjonalności.

 • W jaki sposób pogodzić wiele różnych ról użytkowników oprogramowania, aby nie powstawały wewnętrzne sprzeczności?

  W przypadku dużych projektów trudno jest zebrać wszystkich interesariuszy na każdym spotkaniu. Pojawiające się oczekiwania różnych działów, które wzajemnie się wykluczają, są rzeczą zupełnie naturalną. Naszą rolą jest zebrać wszystkie potrzeby i zaprojektować takie rozwiązanie, które uwzględni wszystkie procesy biznesowe, a te stojące w wzajemnej opozycji pogodzi w spójną i logiczną całość.

 • Mam poważne obawy, czy projekt ostatecznie się powiedzie. Jak sobie z tym radzić?

  To zupełnie normalne! Każda inwestycja niesie pewne ryzyko. W zależności od źródła obaw należy wdrożyć dodatkowy poziom zabezpieczeń. Z naszej strony postaramy się znaleźć takie narzędzia, które pozwolą pozbyć się stresu i zagwarantują sukces projektu. Przykładowo jeżeli obawy dotyczą zakresu funkcjonalnego sugerujemy wskazanie najbardziej wartościowych funkcjonalności i zbudowanie małego wycinka oprogramowania, a następnie walidację założeń i sprawdzenie w realnym środowisku, czy rozwiązanie jest satysfakcjonujące.