.NET Framework

Sprawdzone narzędzie do tworzenia aplikacji internetowych.

Czym jest .NET Framework?

.NET Framework to platforma programistyczna opracowana przez Microsoft, która umożliwia tworzenie, rozwijanie i uruchamianie aplikacji na systemach Windows. Składa się ona z zestawu narzędzi, bibliotek i środowiska wykonawczego, które ułatwiają programowanie aplikacji desktopowych, webowych i serwerowych. Platforma .NET obsługuje wiele języków programowania, takich jak C#, VB.NET, i F#, co daje programistom szeroki wybór narzędzi do tworzenia oprogramowania. .NET Framework zawiera również zaawansowane narzędzia do zarządzania pamięcią, obsługi wyjątków i bezpieczeństwa aplikacji.

.NET Framework

To platforma typu "cross-platform", co oznacza, że można używać jej na różnych systemach operacyjnych, takich jak Windows, Linux i macOS dzięki .NET Core, który jest jej rozwiniętą wersją. .NET Framework jest szeroko wykorzystywany w branżach takich jak rozwijanie aplikacji korporacyjnych, gier komputerowych, i aplikacji mobilnych. Dostarcza także wiele narzędzi do tworzenia interfejsów użytkownika, baz danych, i usług sieciowych. Microsoft ogłosił, że .NET Framework zostanie zastąpiony przez .NET 5 i wyższe wersje jako jednolita platforma .NET, co ma zwiększyć wydajność, skalowalność i dostępność na różnych platformach.

Główne cechy platformy .NET Framework


Bezpieczeństwo

Zapewnia zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń, takie jak zarządzanie pamięcią, kontrole dostępu i obsługa wyjątków.

Skalowalność

Jest skalowalny, co oznacza, że można dostosować rozmiar i złożoność aplikacji do potrzeb projektu.

Wysoka wydajność

Dzięki optymalizacjom i kompilacji JIT (Just-In-Time), .NET Framework oferuje wysoką wydajność aplikacji.

Multiplatformowość

.NET Framework umożliwia tworzenie aplikacji na różnych platformach, w tym Windows, Linux i macOS.

Kompatybilność wsteczna

Wersje .NET Framework są zazwyczaj kompatybilne wstecznie, co minimalizuje problemy z migracją i aktualizacją aplikacji.

Dostępność w chmurze

.NET Framework jest dobrze zintegrowany z platformą chmurową Azure, co ułatwia wdrażanie aplikacji w chmurze.

Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?