Tworzenie briefu dla aplikacji mobilnej i webowej

Biznes, Inne • 15.01.2022 • 10 minut

Wstęp


Brief to nic innego jak dokument, który stanowi fundament udanego projektu aplikacji mobilnej lub webowej. Stanowi on szczegółowy opis celów, funkcjonalności i wymagań stawianych przed projektem, ułatwiając płynną komunikację między klientem a zespołem projektowym i deweloperskim.

Dlaczego brief jest tak ważny?

 • Pozwala na uporządkowanie myśli i sprecyzowanie oczekiwań. Zmusza klienta do dokładnego przemyślenia celów projektu, funkcjonalności aplikacji i kluczowych wymagań, co przekłada się na lepsze zrozumienie potrzeb przez zespół projektowy.

 • Ułatwia komunikację i zapewnia spójność wizji. Brief staje się wspólnym punktem odniesienia dla wszystkich zaangażowanych w projekt, eliminując ryzyko nieporozumień i błędnej interpretacji założeń.

 • Służy jako podstawa do oszacowania czasu i kosztów realizacji. Dokładny opis funkcjonalności i wymagań pozwala zespołowi projektowemu na rzetelną ocenę nakładu pracy, co przekłada się na precyzyjną kalkulację budżetu i harmonogramu.

 • Minimalizuje ryzyko błędów i poprawek. Jasno sprecyzowane cele i wymagania w znacznym stopniu ograniczają konieczność wprowadzania zmian w trakcie realizacji projektu, oszczędzając czas i pieniądze.

 • Pozwala na efektywniejsze zarządzanie projektem. Brief stanowi punkt wyjścia do dalszych etapów projektowania i rozwoju aplikacji, ułatwiając kontrolę nad postępami prac i zapewniając terminową realizację założeń.

Brief to zatem nie tylko formalny dokument, ale kluczowe narzędzie, które warunkuje sukces całego przedsięwzięcia. Inwestując czas w jego rzetelne przygotowanie, klient zyskuje pewność, że jego wizja zostanie prawidłowo odzwierciedlona w finalnym produkcie, a projekt przebiegnie sprawnie i bezproblemowo.

Co to jest brief i dlaczego jest ważny?


Stworzenie rzetelnego briefu to kluczowy krok w procesie tworzenia aplikacji mobilnej lub webowej. Dobrze skonstruowany dokument stanowi kompas dla całego przedsięwzięcia, ułatwiając komunikację, minimalizując ryzyko błędów i zapewniając płynną realizację projektu.

Oto kilka kluczowych elementów, które powinien zawierać Twój brief:

 1. Opis projektu:

  • Zacznij od krótkiego wprowadzenia, w którym przedstawisz swój pomysł na aplikację, jej cele i główne założenia. Określ, czy będzie to aplikacja mobilna (na Androida, iOS lub obie platformy), webowa, czy też hybrydowa.

  • Dokładnie scharakteryzuj grupę docelową aplikacji. Kto będzie z niej korzystać? Jakie są ich potrzeby i oczekiwania? Im precyzyjniej określisz target, tym łatwiej będzie dopasować funkcje i design aplikacji do ich wymagań.

  • Dodatkowo, możesz wspomnieć o inspiracjach, które przyświecają Ci w tworzeniu aplikacji. Podaj przykłady innych aplikacji, których funkcje lub wygląd Cię interesują.

 2. Funkcje i wymagania:

  • W tej sekcji szczegółowo opisz funkcje, które ma posiadać Twoja aplikacja. Podziel je na kategorie (np. funkcje podstawowe, zaawansowane, opcjonalne) i dla każdej z nich podaj szczegółowy opis.

  • Określ wymagania techniczne dotyczące aplikacji. Jaki framework lub biblioteki chcesz wykorzystać? Czy aplikacja ma integrować się z innymi systemami? Jakie są wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych?

  • Pamiętaj również o wyglądzie i stylu aplikacji. Określ preferowaną paletę kolorów, typografię, styl ikon i ogólny klimat graficzny.

 3. Harmonogram i budżet:

  • Jeśli masz sprecyzowane oczekiwania co do czasu realizacji projektu, koniecznie je uwzględnij w briefie. Określ, w jakim terminie chciałbyś, aby aplikacja była gotowa.

  • Podaj również swój budżet na realizację projektu. Pamiętaj, że jest to jedynie orientacyjna kwota, która może ulec zmianie w trakcie szczegółowej wyceny.

 4. Dodatkowe informacje:

  • W tej sekcji możesz umieścić wszelkie inne informacje, które uważasz za istotne dla projektu. Mogą to być np. badania rynku, które przeprowadziłeś, szczegółowe specyfikacje techniczne lub case studies podobnych aplikacji.

Pamiętaj, aby Twój brief był:

 • Zwięzły i klarowny: Unikaj zawiłego języka i technicznego żargonu.

 • Szczegółowy i precyzyjny: Im więcej informacji dostarczysz zespołowi projektowemu, tym łatwiej będzie im zrozumieć Twoje potrzeby i oczekiwania.

 • Aktualny: Na bieżąco aktualizuj brief o nowe informacje, pomysły lub zmiany w założeniach projektu.

Stworzenie rzetelnego briefu to inwestycja, która zwróci Ci się z nawiązką w postaci sprawnie przebiegającego projektu i aplikacji doskonale dopasowanej do Twoich potrzeb.

Jak stworzyć brief dla aplikacji?


Zwięzłość i klarowność:

 • Brief powinien być zwięzły i klarowny, aby każdy członek zespołu projektowego mógł go bez problemu zrozumieć. Unikaj zawiłego języka i technicznego żargonu. Zamiast tego postaw na proste, zrozumiałe sformułowania.

Prosty język:

 • Pamiętaj, że brief nie jest dokumentem naukowym. Używaj prostego języka, zrozumiałego dla wszystkich członków zespołu, niezależnie od ich technicznego doświadczenia.

Dokładne określenie oczekiwań:

 • Dokładnie określ swoje oczekiwania w zakresie funkcjonalności, wyglądu i terminu realizacji projektu. Im precyzyjniej je sformułujesz, tym mniejsze ryzyko nieporozumień i błędów.

Otwartość na sugestie:

 • Bądź otwarty na sugestie i pomysły ze strony zespołu projektowego. Zespół może posiadać cenną wiedzę i doświadczenie, które mogą pomóc w udoskonaleniu Twojego pomysłu na aplikację.

Dodatkowe wskazówki:

 • Skorzystaj z gotowych szablonów briefu dostępnych online.
 • Przedstaw brief zespołowi projektowemu i omów z nim jego zawartość.
 • Bądź na bieżąco z postępami prac nad aplikacją i na bieżąco aktualizuj brief, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Pamiętaj: Dobry brief to podstawa udanego projektu!

SEO:

 • Użyj słów kluczowych w tytule i treści briefu.
 • Sformatuj tekst w sposób czytelny i przejrzysty.
 • Dodaj zdjęcia i infografiki, aby wzbogacić treść briefu.

Przykładowe pytania do briefu:

 • Jaki jest cel aplikacji?
 • Jakie problemy ma rozwiązywać aplikacja?
 • Kto jest grupą docelową aplikacji?
 • Jakie funkcje powinna posiadać aplikacja?
 • Jakie są wymagania techniczne dotyczące aplikacji?
 • Jaki jest oczekiwany czas realizacji projektu?
 • Jaki jest budżet na realizację projektu?

Stosując się do powyższych wskazówek, stworzysz brief, który ułatwi Ci komunikację z zespołem projektowym i zapewni sukces Twojego projektu.

Przykładowe pytania do briefu:


 • Jaki jest cel aplikacji?
 • Jakie problemy ma rozwiązywać aplikacja?
 • Kto jest grupą docelową aplikacji?
 • Jakie funkcje powinna posiadać aplikacja?
 • Jakie są wymagania techniczne dotyczące aplikacji?
 • Jaki jest oczekiwany czas realizacji projektu?
 • Jaki jest budżet na realizację projektu?

Podsumowanie


Stworzenie briefu to kluczowy krok w procesie tworzenia aplikacji mobilnej lub webowej. Dobrze skonstruowany brief pomoże Ci upewnić się, że projekt będzie realizowany zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

O autorze

Maciej jest doświadczonym starszym analitykiem i menadżerem projektów IT w firmie aveneo. Posiada bogatą wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami rozwoju oprogramowania, a także wdrażania i integracji systemów informatycznych. Dzięki swoim kompetencjom Maciej skutecznie zarządza zespołami projektowymi i zapewnia terminową realizację oraz najwyższą jakość.

Maciej
Analytic & Project Manager
Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?