Rewolucja w zarządzaniu firmą drzewną: Jak dedykowane oprogramowanie usprawniło produkcję i logistykę

Biznes,Inne • 13.02.2024 • 10 minut

Przypadek firmy "DrewnoKom"


Branża drzewna, choć z pozoru prosta, wiąże się z wieloma wyzwaniami logistycznymi i produkcyjnymi. Zarządzanie dostawami surowca, produkcją, magazynem, flotą pojazdów i pracownikami to skomplikowany proces, który wymaga sprawnego oprogramowania. Firma "DrewnoKom", zajmująca się produkcją drewna kominkowego, borykała się z wieloma problemami:

 • Brak centralnego systemu do zarządzania wszystkimi aspektami działalności
 • Niewydajna logistyka i brak kontroli nad flotą
 • Trudności w śledzeniu procesu produkcji i stanu drewna
 • Brak precyzyjnej kontroli nad suszarnią, kluczowym etapem produkcji
 • Ryzyko błędów i opóźnień w realizacji zamówień

Poszukiwanie rozwiązania


W poszukiwaniu rozwiązania firma "DrewnoKom" zwróciła się do nas, poniważ w aveneo specjalizujemy się w tworzeniu dedykowanego oprogramowania. Po dogłębnej analizie potrzeb klienta, zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy kompleksowy system, obejmujący:

 • Moduł pozyskiwania surowca: Umożliwia zarządzanie aukcjami drewna, dostawami z lasów państwowych i kontrolą jakości surowca.
 • Zarządzanie magazynem: Pełna kontrola nad magazynem lokalnym i produkcyjnym, z precyzyjnym rejestrem drewna i jego lokalizacją.
 • Obsługa zamówień i ofert: Skuteczne zarządzanie zamówieniami, ofertami i klientami, z możliwością monitorowania statusu realizacji.
 • Planowanie produkcji: Optymalizacja procesu produkcji i harmonogramowanie pracy suszarni.
 • Zarządzanie zasobami zewnętrznymi: Integracja z systemem zarządzania flotą i serwisem pojazdów.
 • Transport i logistyka: Planowanie tras, monitorowanie pojazdów i kontrola kosztów transportu.
 • Monitoring produkcji: Ciągły nadzór nad procesem produkcji i suszenia drewna.
 • Zarządzanie dostawami produktów: Sprawna dystrybucja drewna do klientów.
 • Obsługa i monitoring floty: Pełna kontrola nad flotą pojazdów, z rejestrem tras, przeglądów i napraw.
 • Zarządzanie pracownikami: System ewidencji czasu pracy, urlopów i szkoleń.

Rezultaty wdrożenia


Wdrożenie dedykowanego oprogramowania przyniosło firmie "DrewnoKom" szereg korzyści:

 • Zwiększenie wydajności: Zautomatyzowane procesy i centralizacja danych znacząco usprawniły pracę firmy.
 • Poprawa kontroli: Pełna kontrola nad wszystkimi aspektami działalności, od pozyskania surowca po dystrybucję gotowych produktów.
 • Oszczędność czasu i kosztów: Zautomatyzowane procesy i optymalizacja logistyki pozwoliły na znaczną redukcję kosztów.
 • Lepsza obsługa klienta: Możliwość precyzyjnego monitorowania statusu zamówień i dokładnego informowania klientów o terminach realizacji.
 • Wzrost konkurencyjności: Zwiększona wydajność, niższe koszty i lepsza obsługa klienta dały firmie "DrewnoKom" znaczącą przewagę konkurencyjną.

Kluczowy etap - suszarnia


Jednym z najważniejszych etapów produkcji drewna kominkowego jest suszenie. Przed wdrożeniem oprogramowania "DrewnoKom" nie miał precyzyjnej kontroli nad procesem suszenia, co powodowało opóźnienia i błędy.

Dedykowany system rozwiązał ten problem, zapewniając:

 • Monitorowanie live statusu suszarni: Ciągły nadzór nad temperaturą, wilgotnością i czasem suszenia w każdej suszarni.
 • Dokładna lokalizacja drewna: Możliwość śledzenia umiejscowienia każdej palety drewna w suszarni.
 • Precyzyjne prognozy czasu suszenia: System szacuje czas suszenia dla każdej palety, co pozwala na optymalizację planowania produkcji.
 • Alerty i powiadomienia: System informuje o nieprawidłowych parametrach suszenia lub zbliżającym się końcu procesu.

Aukcje drewna w lasach państwowych


Dodatkowym wyzwaniem dla firmy "DrewnoKom" był udział w aukcjach drewna organizowanych przez Lasy Państwowe.

Proces ten wiązał się z szeregiem problemów, m.in.:

 • Kontrola nad liczbą aukcji i procesem licytacji: Trudno było śledzić wszystkie dostępne aukcje i brać w nich udział w sposób efektywny.
 • Monitorowanie faktur zaliczkowych: Po wygranej aukcji wystawiana była faktura zaliczkowa, a dopiero po weryfikacji ilości drewna i jego odbiorze następowała faktura końcowa. Należało pilnować terminów płatności i rozliczeń.
 • Podział na nadleśnictwa: Rozliczenia z poszczególnymi nadleśnictwami mogły się różnić, co utrudniało kontrolę nad całością procesu.

Dedykowane oprogramowanie rozwiązało te problemy, zapewniając:

 • Centralny pulpit aukcyjny: Możliwość śledzenia wszystkich dostępnych aukcji i filtrowania ich według różnych kryteriów.
 • Automatyzacja procesu licytacji: System automatycznie składał oferty zgodnie z zadanymi parametrami, oszczędzając czas i zwiększając szanse na wygraną.
 • Pełna kontrola nad fakturami: System integrował się z systemem fakturowania, umożliwiając monitorowanie płatności i rozliczeń.
 • Szczegółowe statystyki: Oprogramowanie dostarczało statystyk dotyczących aukcji, nadleśnictw, rodzajów drewna i zaliczek, co ułatwiało podejmowanie strategicznych decyzji.

Dzięki wdrożeniu przez nasz software house dedykowanego oprogramowania firma "DrewnoKom" zyskała pełną kontrolę nad procesem pozyskiwania drewna z aukcji Lasy Państwowe, co przełożyło się na większą efektywność i niższe koszty.

Podsumowanie


Wdrożenie dedykowanego oprogramowania w firmie "DrewnoKom" okazało się ogromnym sukcesem. System usprawnił wszystkie aspekty działalności firmy, od pozyskania surowca po dystrybucję gotowych produktów.

Sukces firmy "DrewnoKom" pokazuje, jak ważne jest dla firm z branży drzewnej posiadanie nowoczesnego i dopasowanego do ich potrzeb oprogramowania.

O autorze

Maciej jest doświadczonym starszym analitykiem i menadżerem projektów IT w firmie aveneo. Posiada bogatą wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami rozwoju oprogramowania, a także wdrażania i integracji systemów informatycznych. Dzięki swoim kompetencjom Maciej skutecznie zarządza zespołami projektowymi i zapewnia terminową realizację oraz najwyższą jakość.

Maciej
Analytic & Project Manager
Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?