Przyspieszanie dostawy oprogramowania – CI/CD w praktyce

Software house, Inne • 05.02.2020 • 5 minut

Wstęp


W dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu firmy programistyczne muszą stale szukać sposobów na usprawnienie procesów i skrócenie czasu dostawy oprogramowania. W tym celu coraz więcej firm wdraża praktyki CI/CD (ciągła integracja i ciągłe dostarczanie).

Co to jest CI/CD?


CI/CD to zestaw praktyk, które automatyzują procesy tworzenia, testowania i wdrażania oprogramowania. Zamiast ręcznego wykonywania tych zadań, CI/CD automatyzuje je, co pozwala na szybsze i bardziej niezawodne dostarczanie oprogramowania do użytkowników.

Korzyści z CI/CD


Wdrożenie CI/CD niesie za sobą szereg korzyści dla firm programistycznych. Oto kilka kluczowych przykładów:

 • Skrócenie czasu dostawy oprogramowania:
  • Automatyzacja procesów budowania, testowania i wdrażania pozwala na błyskawiczne dostarczanie nowych funkcji i poprawek błędów do użytkowników.
  • Zautomatyzowane testy wykrywają błędy na wczesnym etapie, co eliminuje konieczność ich późniejszego naprawiania.
  • Ujednolicony proces budowania i testowania ułatwia współpracę między programistami i zespołami QA.
 • Poprawa jakości oprogramowania:
  • Ciągła integracja kodu z różnych źródeł eliminuje konflikty i zapewnia spójność całego projektu.
  • Automatyzacja testów zapewnia dokładne i powtarzalne wyniki, co przekłada się na wyższą jakość oprogramowania.
  • Wdrożenie strategii testowania regresyjnego eliminuje ryzyko powrotu starych błędów.
 • Zwiększenie produktywności:
  • Automatyzacja czasochłonnych zadań pozwala programistom skupić się na bardziej kreatywnej pracy i strategicznych projektach.
  • Praca nad tą samą wersją kodu w ramach CI/CD ułatwia komunikację i wymianę informacji między członkami zespołu.
  • Jasno zdefiniowane etapy procesu CI/CD zapewniają przejrzystość i kontrolę nad całym cyklem życia oprogramowania.
 • Dodatkowe korzyści:
  • Zwiększona stabilność i niezawodność oprogramowania.
  • Szybsze reagowanie na potrzeby użytkowników i zmiany na rynku.
  • Lepsza kontrola nad procesem wdrażania i mniejsze ryzyko błędów.
  • Możliwość łatwego skalowania i dostosowania procesu do potrzeb firmy.

W Aveneo stosujemy najlepsze praktyki CI/CD, aby zapewnić naszym klientom szybkie, niezawodne i najwyższej jakości oprogramowanie.

Przykładem wdrożenia CI/CD w Aveneo jest wykorzystanie Azure Pipelines do automatyzacji procesów budowania, testowania i wdrażania. Stosujemy również dwuetapowe środowisko (developerskie i produkcyjne), co ułatwia testowanie i przyspiesza wdrażanie. Gotowe rozwiązania pakowane są do obrazów kontenerów Docker, co umożliwia proste i szybkie dystrybuowanie ich na serwery produkcyjne.

Jak wdrożyć CI/CD?


Istnieje wiele różnych narzędzi i platform CI/CD, które mogą pomóc wdrożyć te praktyki w firmie. Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od specyfiki firmy i projektu.
Typowy proces CI/CD składa się z następujących etapów:

 1. Integracja: Kod źródłowy jest pobierany z repozytorium kodu i integrowany z systemem CI/CD.
 2. Budowa: Kod źródłowy jest kompilowany i testowany.
 3. Testowanie: Automatyczne testy jednostkowe i integracyjne są uruchamiane, aby sprawdzić poprawność kodu.
 4. Wdrażanie: Oprogramowanie jest wdrażane do środowiska testowego lub produkcyjnego.

Przykładowe narzędzia CI/CD


Popularne narzędzia CI/CD to m.in.:

 • Jenkins
 • Travis CI
 • CircleCI
 • GitLab CI/CD
 • Azure DevOps

Podsumowanie


CI/CD to zestaw praktyk, które mogą pomóc firmom programistycznym przyspieszyć czas dostawy oprogramowania, poprawić jego jakość i zwiększyć produktywność. Istnieje wiele różnych narzędzi i platform CI/CD, które mogą pomóc wdrożyć te praktyki w firmie.

O autorze

Maciej jest doświadczonym starszym analitykiem i menadżerem projektów IT w firmie aveneo. Posiada bogatą wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami rozwoju oprogramowania, a także wdrażania i integracji systemów informatycznych. Dzięki swoim kompetencjom Maciej skutecznie zarządza zespołami projektowymi i zapewnia terminową realizację oraz najwyższą jakość.

Maciej
Analytic & Project Manager
Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?