Projekt z dotacji. Szanse i zagrożenia

Biznes, Inne • 17.06.2023 • 7 minut

Wstęp


Pozyskanie dofinansowania na realizację innowacyjnego projektu to kusząca perspektywa dla wielu firm. Dotacje unijne, krajowe czy programy pomocowe oferują zastrzyk finansowy, który może znacząco ułatwić wdrożenie ambitnych przedsięwzięć.

Zalety projektów dofinansowanych


Niewątpliwie realizacja projektu z dotacji wiąże się z szeregiem korzyści:

 • Ograniczenie kosztów: Dotacja obniża próg wejścia dla innowacyjnych projektów, zmniejszając ryzyko finansowe i ułatwiając dostęp do kapitału.
 • Wzrost konkurencyjności: Wdrożenie nowych technologii i rozwiązań może znacząco wzmocnić pozycję firmy na rynku.
 • Prestiż i rozpoznawalność: Udział w dofinansowanym programie buduje pozytywny wizerunek firmy i zwiększa jej rozpoznawalność.
 • Dostęp do wiedzy i ekspertów: Programy dofinansowania często oferują dodatkowe wsparcie w postaci szkoleń, doradztwa i mentoringu.

Główne problemy i zagrożenia


1. Złożoność procedury:

 • Długi i skomplikowany proces aplikacyjny.
 • Konieczność spełnienia wielu formalnych wymagań.
 • Ryzyko błędów we wniosku o dofinansowanie.

2. Ryzyko odrzucenia wniosku:

 • Ograniczona pula dostępnych środków.
 • Wysoka konkurencyjność wśród wnioskodawców.
 • Brak pewności co do ostatecznej decyzji instytucji dofinansowującej.

3. Rygorystyczne warunki realizacji projektu:

 • Konieczność ścisłego przestrzegania harmonogramu i budżetu.
 • Dokumentacja i kontrole ze strony instytucji dofinansowującej.
 • Ryzyko utraty dofinansowania w przypadku niespełnienia warunków.

4. Zmiany w przepisach:

 • Możliwość zmian w regulaminie dofinansowania w trakcie realizacji projektu.
 • Konieczność dostosowania projektu do nowych wymogów.
 • Ryzyko dodatkowych kosztów i opóźnień.

Jak uniknąć pułapek?


Aby zminimalizować ryzyko i zwiększyć szanse na sukces w projekcie dofinansowanym warto:

 • Dokładnie zapoznać się z regulaminem programu i wymogami formalnymi.
 • Zlecić przygotowanie wniosku doświadczonym ekspertom.
 • Zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe na wkład własny.
 • Zaplanować projekt z uwzględnieniem procedur kontrolnych.
 • Na bieżąco monitorować zmiany w programie dofinansowania.

aveneo - doświadczony partner w realizacji projektów z dofinansowaniem


Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z różnych źródeł. Zrealizowaliśmy z sukcesem i wdrożyliśmy wiele projektów, m.in.:

 • innowacyjne i dedykowane oprogramowanie dla sektora medycznego.
 • nowoczesny i złożony system zarządzania produkcją.
 • platformę e-learningową dla edukacji zawodowej.

Skontaktuj się z nami, jeśli:

 • Ubiegasz się o dofinansowanie na projekt, a Twój pomysł jest innowacyjny lub zaawansowany technologicznie.
 • Chcesz zminimalizować ryzyko związane z realizacją projektu z dotacji.
 • Potrzebujesz wsparcia doświadczonych ekspertów, programistów i analityków biznesowych.

Z aveneo software house zyskasz pewność, że Twój projekt z dotacji zostanie zrealizowany z sukcesem. Gwarantujemy rzetelność, terminowość oraz indywidualne podejście do każdego klienta.

O autorze

Maciej jest doświadczonym starszym analitykiem i menadżerem projektów IT w firmie aveneo. Posiada bogatą wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami rozwoju oprogramowania, a także wdrażania i integracji systemów informatycznych. Dzięki swoim kompetencjom Maciej skutecznie zarządza zespołami projektowymi i zapewnia terminową realizację oraz najwyższą jakość.

Maciej
Analytic & Project Manager
Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?