Mikroserwisy: Czym są i dlaczego warto je wdrażać?

Software house, Biznes • 12.06.2024 • 8 minut

Wprowadzenie


W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie technologicznym, architektura mikroserwisów zyskuje na popularności jako efektywna metoda budowania skalowalnych, elastycznych i łatwych do zarządzania aplikacji. W tym artykule przedstawimy, czym są mikroserwisy, jakie korzyści przynoszą oraz dlaczego warto je wdrażać w projektach IT. Jako firma programistyczna specjalizująca się w tworzeniu aplikacji internetowych, mobilnych i rozwiązań w chmurze na platformie .NET, podzielimy się również naszym doświadczeniem i najlepszymi praktykami w tym obszarze.

Czym są mikroserwisy?


Mikroserwisy to styl architektury oprogramowania, w którym aplikacja jest podzielona na małe, niezależne moduły, zwane serwisami. Każdy mikroserwis realizuje określoną funkcjonalność biznesową i komunikuje się z innymi serwisami za pośrednictwem dobrze zdefiniowanych interfejsów API, często wykorzystując protokoły takie jak HTTP/REST lub gRPC. Mikroserwisy są autonomiczne, co oznacza, że mogą być rozwijane, wdrażane i skalowane niezależnie od siebie.

Kluczowe cechy mikroserwisów


 • Modularność - aplikacja jest podzielona na małe, niezależne moduły.
 • Autonomia - każdy mikroserwis jest autonomiczny i może być rozwijany oraz wdrażany niezależnie.
 • Decentralizacja - brak centralnego zarządzania, każdy serwis zarządza swoimi danymi i logiką biznesową.
 • Skalowalność - możliwość skalowania poszczególnych serwisów niezależnie w zależności od potrzeb.
 • Elastyczność - łatwość wprowadzania zmian i aktualizacji w poszczególnych serwisach bez wpływu na całą aplikację.

Dlaczego warto wdrażać mikroserwisy?


Zalety mikroserwisów

 • Skalowalność i wydajność
  Mikroserwisy pozwalają na skalowanie poszczególnych komponentów aplikacji w zależności od ich obciążenia. Możliwe jest skalowanie tylko tych serwisów, które są najbardziej obciążone, co prowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów i zwiększenia wydajności całej aplikacji.
 • Elastyczność i szybki rozwój
  Dzięki modularnej budowie mikroserwisów, zespoły deweloperskie mogą pracować niezależnie nad różnymi serwisami, co przyspiesza proces tworzenia oprogramowania. Możliwe jest również łatwe wprowadzanie zmian i aktualizacji w poszczególnych serwisach bez wpływu na całą aplikację.
 • Niezawodność i odporność na błędy
  Podzielenie aplikacji na mikroserwisy zwiększa jej niezawodność, ponieważ awaria jednego serwisu nie wpływa na działanie pozostałych. Każdy serwis może być monitorowany i naprawiany niezależnie, co prowadzi do szybszego wykrywania i usuwania błędów.
 • Lepsze zarządzanie i utrzymanie
  Mikroserwisy są łatwiejsze do zarządzania i utrzymania, ponieważ każda część aplikacji jest mniejsza i bardziej zrozumiała. Deweloperzy mogą skoncentrować się na jednym serwisie na raz, co upraszcza proces debugowania, testowania i wdrażania.
 • Technologiczna różnorodność
  Mikroserwisy pozwalają na wykorzystanie różnych technologii i narzędzi dla różnych serwisów. Możliwe jest użycie najlepszych dostępnych narzędzi do realizacji konkretnej funkcjonalności, co zwiększa elastyczność i efektywność rozwoju oprogramowania.

Przykłady zastosowań mikroserwisów


 • Sklepy internetowe
  W sklepach internetowych mikroserwisy mogą być wykorzystywane do zarządzania różnymi funkcjami, takimi jak obsługa koszyka, zarządzanie zamówieniami, przetwarzanie płatności i obsługa klienta. Każda z tych funkcji może być realizowana przez oddzielny serwis, co zwiększa skalowalność i elastyczność całego systemu.
 • Platformy streamingowe
  W platformach streamingowych, mikroserwisy mogą zarządzać różnymi aspektami, takimi jak zarządzanie użytkownikami, strumieniowanie wideo, rekomendacje treści i analityka. Dzięki mikroserwisom, platformy te mogą łatwo skalować swoje usługi w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie użytkowników.
 • Systemy finansowe
  W systemach finansowych, mikroserwisy mogą realizować funkcje związane z przetwarzaniem transakcji, zarządzaniem kontami, analityką finansową i raportowaniem. Podzielenie systemu na mikroserwisy zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo, ponieważ awaria jednego serwisu nie wpływa na działanie pozostałych.

Wdrożenie mikroserwisów w praktyce


Krok 1: Analiza i planowanie
Przed rozpoczęciem wdrażania mikroserwisów, ważne jest przeprowadzenie dokładnej analizy i planowania. Należy zidentyfikować kluczowe funkcje aplikacji, które mogą być zrealizowane jako oddzielne mikroserwisy. Ważne jest również określenie interfejsów API i protokołów komunikacyjnych, które będą wykorzystywane do komunikacji między serwisami.

Krok 2: Projektowanie architektury mikroserwisów
Projektowanie architektury mikroserwisów obejmuje określenie, jak poszczególne serwisy będą się komunikować, jakie dane będą przetwarzane i jak będą zarządzane. Ważne jest również zaprojektowanie mechanizmów monitorowania, logowania i zarządzania błędami, aby zapewnić niezawodność i wydajność systemu.

Krok 3: Implementacja i testowanie
Implementacja mikroserwisów obejmuje tworzenie kodu, konfigurację infrastruktury oraz przeprowadzanie testów. Ważne jest, aby każda część aplikacji była dokładnie przetestowana, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i wydajnościowym. Testowanie mikroserwisów powinno obejmować zarówno testy jednostkowe, jak i testy integracyjne.

Krok 4: Wdrażanie i skalowanie
Po zakończeniu implementacji i testowania, mikroserwisy mogą być wdrażane na produkcję. Ważne jest monitorowanie działania systemu i regularne wprowadzanie aktualizacji oraz usprawnień. Mikroserwisy pozwalają na łatwe skalowanie poszczególnych serwisów w odpowiedzi na zmieniające się zapotrzebowanie.

Krok 5: Utrzymanie i optymalizacja
Utrzymanie mikroserwisów obejmuje monitorowanie działania systemu, zarządzanie zasobami, rozwiązywanie problemów i wprowadzanie optymalizacji. Ważne jest, aby regularnie analizować wydajność i niezawodność systemu oraz wprowadzać usprawnienia, które pozwolą na lepsze wykorzystanie zasobów i zwiększenie efektywności operacyjnej.

Przykłady sukcesu wdrożenia mikroserwisów


Przykład 1: Netflix
Netflix jest jednym z najbardziej znanych przykładów sukcesu wdrożenia mikroserwisów. Firma przeszła z monolitycznej architektury na mikroserwisy, co pozwoliło na lepszą skalowalność, niezawodność i elastyczność systemu. Dzięki mikroserwisom, Netflix może łatwo wprowadzać nowe funkcje, skalować swoje usługi w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie użytkowników i szybko reagować na problemy.

Przykład 2: Amazon
Amazon również przeszedł na architekturę mikroserwisów, co pozwoliło na lepsze zarządzanie ogromnym ekosystemem aplikacji i usług. Dzięki mikroserwisom, Amazon może łatwo skalować swoje usługi, wprowadzać nowe funkcje i zarządzać różnorodnymi procesami biznesowymi w sposób efektywny i elastyczny.

Przykład 3: Spotify
Spotify wykorzystuje mikroserwisy do zarządzania różnymi aspektami swojej platformy streamingowej, takimi jak strumieniowanie muzyki, zarządzanie playlistami, rekomendacje treści i analityka. Dzięki mikroserwisom, Spotify może łatwo skalować swoje usługi i szybko wprowadzać nowe funkcje, co pozwala na lepsze dostosowanie się do potrzeb użytkowników.

Wyzwania i najlepsze praktyki wdrażania mikroserwisów


Wyzwania

 • 1. Złożoność architektury - Architektura mikroserwisów może być złożona, co może prowadzić do trudności w zarządzaniu i monitorowaniu systemu. Ważne jest, aby dokładnie zaplanować i zaprojektować architekturę, uwzględniając wszystkie aspekty związane z komunikacją, zarządzaniem danymi i bezpieczeństwem.
 • 2. Komunikacja między serwisami - Komunikacja między mikroserwisami może być wyzwaniem, szczególnie w przypadku dużych i złożonych systemów. Ważne jest, aby wybrać odpowiednie protokoły komunikacyjne i zaprojektować interfejsy API, które będą efektywne i niezawodne.
 • 3. Zarządzanie danymi - Zarządzanie danymi w architekturze mikroserwisów może być skomplikowane, ponieważ każdy serwis zarządza swoimi danymi. Ważne jest, aby zaprojektować odpowiednie mechanizmy synchronizacji i replikacji danych, aby zapewnić ich spójność i integralność.

Najlepsze praktyki

 • 1. Automatyzacja procesów - Automatyzacja procesów, takich jak wdrażanie, testowanie i monitorowanie, jest kluczowa dla skutecznego zarządzania mikroserwisami. Wykorzystanie narzędzi do automatyzacji pozwala na szybsze i bardziej efektywne zarządzanie systemem.
 • 2. Monitorowanie i logowanie - Regularne monitorowanie i logowanie działania mikroserwisów jest kluczowe dla zapewnienia ich niezawodności i wydajności. Ważne jest, aby wdrożyć odpowiednie narzędzia do monitorowania i analizy danych, które pozwolą na szybkie wykrywanie i rozwiązywanie problemów.
 • 3. Ciągłe wdrażanie i integracja - Wykorzystanie praktyk ciągłego wdrażania (Continuous Deployment) i ciągłej integracji (Continuous Integration) pozwala na szybsze wprowadzanie zmian i aktualizacji w mikroserwisach. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe i technologiczne.
 • 4. Projektowanie z myślą o skalowalności - Projektowanie mikroserwisów z myślą o skalowalności pozwala na łatwe dostosowywanie systemu do rosnącego zapotrzebowania. Ważne jest, aby zaplanować mechanizmy skalowania i optymalizacji zasobów, które pozwolą na efektywne zarządzanie systemem.

Podsumowanie


Mikroserwisy to nowoczesne podejście do architektury oprogramowania, które pozwala na tworzenie skalowalnych, elastycznych i łatwych do zarządzania aplikacji. Dzięki modularnej budowie, mikroserwisy umożliwiają lepsze zarządzanie zasobami, szybszy rozwój oprogramowania i większą niezawodność systemu. Jako firma specjalizująca się w tworzeniu aplikacji internetowych, mobilnych i rozwiązań w chmurze na platformie .NET, zachęcamy do wdrażania mikroserwisów w swoich projektach IT.

O autorze

Milena jest odpowiedzialna nie tylko za opiekę nad kluczowymi klientami firmy, ale przede wszystkim za nawiązywanie nowych relacji biznesowych naszego software house. Z zaangażowaniem dba również o potrzeby wewnętrzne, zapewniając niezakłócony proces biznesowy. Dzięki jej pracy aveneo jest silnym i stabilnym software house.

Milena
Business manager & developer
Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?