Metodologie pracy w software house: Agile vs Scrum

Software house, Aplikacje • 03.07.2023 • 7 minut

Wstęp


Branża IT jest niezwykle dynamiczna i wymagająca. Aby sprostać rosnącym wyzwaniom i oczekiwaniom klientów, firmy programistyczne coraz częściej stosują zwinne metodologie pracy. Wśród nich prym wiodą Agile i Scrum, które zyskują coraz większą popularność. W tym artykule przedstawimy charakterystykę obu metodologii, porównamy je ze sobą i wskażemy, która z nich może być odpowiednia dla Twojego projektu.

Agile – elastyczność i dostosowanie do zmian


Agile to zbiór wartości i zasad, które promują elastyczne podejście do zarządzania projektami. Głównym założeniem Agile jest iteracyjne tworzenie oprogramowania, polegające na jego podziale na krótkie etapy (sprinty). Po każdym sprincie następuje prezentacja gotowego fragmentu produktu klientowi, co pozwala na bieżące zbieranie informacji zwrotnej i dostosowywanie projektu do jego potrzeb.

Zalety Agile:

 • Szybkie dostarczanie działającego oprogramowania
 • Lepsza komunikacja i współpraca między zespołem a klientem
 • Możliwość elastycznego reagowania na zmiany
 • Zwiększona satysfakcja klienta

Metodologie Agile:
Istnieje wiele różnych metodologii Agile, m.in.:
 • Scrum
 • Kanban
 • Extreme Programming (XP)
 • Lean Software Development

Scrum – popularna implementacja Agile


Scrum to jedna z najpopularniejszych implementacji Agile. Opiera się na krótkich, 2-4 tygodniowych sprintach, w trakcie których zespół realizuje określone zadania. Kluczowe elementy Scrum to:

 • Sprinty: Krótkie etapy, w których realizowane są zadania
 • Daily Scrum: Codzienne spotkanie zespołu, podczas którego omawiane są postępy w pracy
 • Sprint Review: Prezentacja gotowego fragmentu produktu klientowi
 • Sprint Retrospective: Spotkanie podsumowujące sprint, podczas którego zespół analizuje swoje błędy i szuka sposobów na poprawę

Zalety Scrum:
 • Prosta i łatwa do zrozumienia struktura
 • Jasno określone role i obowiązki
 • Silne skupienie na komunikacji i współpracy
 • Możliwość szybkiego dostarczania wartości klientowi

Agile vs Scrum – porównanie


Którą metodologię wybrać?

Cecha Agile Scrum
Definicja Zbiór wartości i zasad Implementacja Agile
Cel Elastyczne tworzenie oprogramowania Dostarczanie działającego oprogramowania w krótkich cyklach
Kluczowe elementy Iteracje, bieżąca informacja zwrotna Sprinty, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective
Zalety Szybkość, elastyczność, dobra komunikacja Prostota, klarowność, skupienie na wartości

O autorze

Milena jest odpowiedzialna nie tylko za opiekę nad kluczowymi klientami firmy, ale przede wszystkim za nawiązywanie nowych relacji biznesowych naszego software house. Z zaangażowaniem dba również o potrzeby wewnętrzne, zapewniając niezakłócony proces biznesowy. Dzięki jej pracy aveneo jest silnym i stabilnym software house.

Milena
Business manager & developer
Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?