Legacy code - czym jest i jak z nim pracować?

Biznes, Inne • 15.01.2022 • 5 minut

Wstęp


W branży IT termin "legacy code" jest powszechnie znany i często używany. Określa on kod źródłowy, który został stworzony w przeszłości i nie jest już aktywnie rozwijany.

Co to jest legacy code?


Legacy code to kod źródłowy, który nie jest już aktywnie rozwijany. Może on pochodzić z różnych źródeł, np.:

 • Starych projektów, które zostały zakończone
 • Systemów, które są nadal używane, ale nie są już aktualizowane
 • Kodów źródłowych, które zostały zakupione od innych firm

Problemy z legacy code


Legacy code może stwarzać wiele problemów dla programistów, m.in.:

 • Trudność w zrozumieniu: Legacy code jest często słabo udokumentowany i trudny do zrozumienia dla programistów, którzy nie brali udziału w jego tworzeniu.
 • Trudność w modyfikacji: Legacy code jest często zbudowany w sposób niemodularny, co utrudnia jego modyfikację i rozszerzanie.
 • Błędy: Legacy code może zawierać wiele błędów, które mogą powodować problemy z działaniem aplikacji.
 • Brak bezpieczeństwa: Legacy code może być podatny na ataki cybernetyczne.

Jak pracować z legacy code?


Istnieje kilka sposobów na to, aby efektywnie pracować z legacy code:

 • Dokumentacja: Pierwszym krokiem powinno być stworzenie dokumentacji legacy code. Dokumentacja powinna zawierać informacje o strukturze kodu, jego funkcjonalności i znanych błędach.
 • Refaktoryzacja: Refaktoryzacja to proces modyfikacji kodu bez zmiany jego funkcjonalności. Celem refaktoryzacji jest uczynienie kodu bardziej czytelnym i łatwiejszym do utrzymania.
 • Modernizacja: Modernizacja to proces aktualizacji legacy code do nowszych technologii. Modernizacja może obejmować zmianę języka programowania, frameworka lub bibliotek.
 • Testowanie: Legacy code powinien być dokładnie testowany, aby upewnić się, że jego modyfikacje nie spowodowały błędów.

Korzyści z pracy z legacy code


Praca z legacy code może przynieść wiele korzyści, m.in.:

 • Poprawa jakości kodu: Dokumentacja, refaktoryzacja i modernizacja legacy code mogą poprawić jego jakość i uczynić go łatwiejszym do utrzymania.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa: Modernizacja legacy code może zwiększyć jego bezpieczeństwo i utrudnić ataki cybernetyczne.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy: Praca z legacy code może być tańsza i szybsza niż tworzenie nowego oprogramowania od podstaw.

Podsumowanie


Legacy code jest nieodłączną częścią wielu systemów informatycznych. Praca z legacy code może być wyzwaniem, ale może też przynieść wiele korzyści. Stosując odpowiednie techniki i narzędzia, można poprawić jakość legacy code i uczynić go łatwiejszym do utrzymania.

O autorze

Maciej jest doświadczonym starszym analitykiem i menadżerem projektów IT w firmie aveneo. Posiada bogatą wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami rozwoju oprogramowania, a także wdrażania i integracji systemów informatycznych. Dzięki swoim kompetencjom Maciej skutecznie zarządza zespołami projektowymi i zapewnia terminową realizację oraz najwyższą jakość.

Maciej
Analytic & Project Manager
Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?