Jak dedykowane oprogramowanie usprawniło proces produkcyjny w firmie produkującej konstrukcje stalowe?

Biznes, Software house • 07.12.2021 • 10 minut

Success story


W tym artykule przedstawimy historię firmy produkującej konstrukcje stalowe, która zmagała się z problemem nieefektywnego planowania procesu produkcyjnego. Z pomocą dedykowanego oprogramowania stworzonego przez Aveneo, firma zdołała usprawnić proces, zoptymalizować pracę i zminimalizować straty.

Problem:


Firma produkowała różnorodne konstrukcje stalowe na zamówienie. Proces produkcyjny obejmował wiele etapów, a technolog planując kolejny krok, tworzył nowy indeks. Na podstawie indeksu i zdefiniowanego procesu planowano produkcję na poszczególnych stanowiskach. Problem polegał na tym, że na każdym etapie produkcji mogła nastąpić zmiana w procesie. Usunięcie lub zmiana kroku produkcyjnego wymagała dostosowania całego planu, co było czasochłonne i generowało straty. Ponadto elementy będące w produkcji po kroku w którym nastąpiła zmiana - były traktowane jako odpad.

Rozwiązanie:


Aveneo zaprojektowało i wdrożyło dedykowane oprogramowanie, które usprawniło planowanie i zarządzanie procesem produkcyjnym. Oprogramowanie obejmuje:

  • Panel technologa: Umożliwia tworzenie nowych rewizji indeksów, śledzenie historii zmian i tworzenie rozgałęzień w procesie.
  • Synchronizacja z planem produkcyjnym: Wszelkie zmiany w indeksie są automatycznie aktualizowane na stanowiskach produkcyjnych.
  • Funkcje naprawcze: Umożliwiają tworzenie procesów naprawczych dla elementów będących w produkcji.

Korzyści:


Wdrożenie dedykowanego oprogramowania przyniosło firmie szereg korzyści, m.in.:

  • Zwiększenie efektywności planowania: Zmiany w procesie produkcyjnym są teraz łatwe i szybkie do wprowadzenia.
  • Optymalizacja pracy: Synchronizacja panelu technologa z planem produkcyjnym eliminuje błędy i straty.
  • Minimalizacja odpadów: Funkcje naprawcze pozwalają na naprawę wadliwych elementów bez konieczności ich scrapowania.
  • Wzrost konkurencyjności: Firma jest teraz w stanie szybciej reagować na zmiany na rynku i dostarczać klientom produkty o wyższej jakości.

Podsumowanie:


Przykład firmy produkującej konstrukcje stalowe pokazuje, jak dedykowane oprogramowanie może usprawnić proces produkcyjny i zwiększyć konkurencyjność firmy. Aveneo oferuje szeroki zakres usług w zakresie tworzenia oprogramowania dopasowanego do indywidualnych potrzeb klienta.

O autorze

Michał od ponad dekady projektuje aplikacje internetowe zbudowane w oparciu o framework ReactJS. Jego podejście do UX pozwala aveneo, jako software house, dostarczać czytelne i proste w obsłudze narzędzia, które adresują najbardziej zaawansowane potrzeby biznesowe.

Michał
Frontend lead & UX designer
Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?