Jabłka pod lupą: Jak oprogramowanie usprawniło kontrolę procesu konfekcjonowania

Biznes • 15.11.2023 • 5 minut

Wyzwanie:


Przemysł spożywczy to wymagający sektor, gdzie kontrola jakości i identyfikowalność produktu są kluczowe. Dotyczy to również konfekcjonowania jabłek, gdzie śledzenie pochodzenia owoców, opakowań i innych materiałów staje się coraz większym wyzwaniem.

Przypadek:


Przedsiębiorstwo "Jabłkowy Sad" zmagało się z problemami w zarządzaniu procesem konfekcjonowania jabłek. Brakowało im narzędzia do kompleksowego śledzenia produkcji, co utrudniało identyfikację błędów i szybką reakcję na problemy. Potrzebowali rozwiązania, które zapewni:

 • Pełną identyfikowalność: Śledzenie pochodzenia jabłek, opakowań i innych materiałów używanych w procesie konfekcjonowania.
 • Kontrolę jakości: Monitorowanie kluczowych parametrów procesu i wykrywanie błędów na wczesnym etapie.
 • Efektywność: Usprawnienie przepływu informacji i automatyzacja zadań.

Rozwiązanie:


W odpowiedzi na potrzeby "Jabłkowego Sadu" firma aveneo opracowała dedykowane oprogramowanie do rejestrowania i śledzenia produkcji wraz z traceability. System obejmuje:

 • Moduł przyjęcia towaru: Rejestracja dostaw jabłek, opakowań i innych materiałów z uwzględnieniem numerów partii, dat ważności i innych kluczowych informacji.
 • Moduł produkcji: Monitorowanie procesu konfekcjonowania w czasie rzeczywistym, rejestrowanie parametrów (np. waga, klasa jakości) i kontrola jakości na każdym etapie.
 • Moduł śledzenia: Możliwość prześledzenia historii każdego produktu, od surowca do gotowego opakowania, z uwzględnieniem partii i dostawców.
 • Moduł raportowania: Generowanie raportów i analiz dotyczących wydajności, jakości i pochodzenia produktów.

Rezultaty:


Wdrożenie oprogramowania przyniosło "Jabłkowemu Sadowi" szereg korzyści:

 • Poprawa kontroli jakości: Zwiększenie precyzyjności i szybkości kontroli, co pozwoliło na eliminację błędów i wadliwych produktów.
 • Wzrost identyfikowalności: Możliwość dokładnego prześledzenia pochodzenia każdego produktu, co ułatwia wycofywanie wadliwych partii i zapewnia bezpieczeństwo żywności.
 • Wzrost wydajności: Usprawnienie przepływu informacji i automatyzacja zadań, co obniżyło koszty i zwiększyło produktywność.
 • Lepsza analiza danych: Dostęp do szczegółowych raportów i analiz, które pozwalają na optymalizację procesu konfekcjonowania i podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.

Podsumowanie:


Wdrożenie dedykowanego oprogramowania do rejestrowania i śledzenia produkcji wraz z traceability okazało się kluczowym czynnikiem w usprawnieniu procesu konfekcjonowania jabłek w firmie "Jabłkowy Sad". System zapewnił pełną kontrolę jakości, identyfikowalność i efektywność, co przełożyło się na wzrost bezpieczeństwa żywności, satysfakcję klienta i konkurencyjność firmy.

O autorze

Maciej jest doświadczonym starszym analitykiem i menadżerem projektów IT w firmie aveneo. Posiada bogatą wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami rozwoju oprogramowania, a także wdrażania i integracji systemów informatycznych. Dzięki swoim kompetencjom Maciej skutecznie zarządza zespołami projektowymi i zapewnia terminową realizację oraz najwyższą jakość.

Maciej
Analytic & Project Manager
Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?