ERP vs. Dedykowane oprogramowanie: Co jest lepsze dla Twojej firmy?

Biznes, Software house • 10.06.2024 • 8 minut

Wprowadzenie


W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań, które pozwolą im zarządzać zasobami, operacjami i procesami w sposób efektywny i zintegrowany. Wybór odpowiedniego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu. Dwa główne podejścia to implementacja gotowego systemu ERP (Enterprise Resource Planning) oraz rozwój dedykowanego oprogramowania dostosowanego do specyficznych potrzeb firmy. W tym artykule porównamy te dwa rozwiązania, aby pomóc Ci zdecydować, które jest lepsze dla Twojej firmy, z naciskiem na korzyści płynące z dedykowanego oprogramowania.

Definicja systemu ERP


System ERP to zintegrowane oprogramowanie, które zarządza wszystkimi głównymi procesami biznesowymi w firmie, takimi jak finanse, zasoby ludzkie, produkcja, sprzedaż, zakupy i zarządzanie magazynem. ERP centralizuje dane, umożliwiając ich płynny przepływ między różnymi działami firmy, co pozwala na lepszą koordynację i podejmowanie decyzji na podstawie aktualnych informacji.

Kluczowe funkcje systemu ERP:
 • Zarządzanie finansami - księgowość, zarządzanie budżetem, analiza finansowa.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, zarządzanie kadrami, płace.
 • Zarządzanie produkcją - planowanie produkcji, harmonogramowanie, kontrola jakości.
 • Zarządzanie sprzedażą i zakupami - zarządzanie zamówieniami, relacje z klientami, zarządzanie dostawcami.
 • Zarządzanie magazynem - kontrola stanów magazynowych, zarządzanie zapasami, logistyka.

Definicja dedykowanego oprogramowania


Dedykowane oprogramowanie to rozwiązanie stworzone na zamówienie, które jest dostosowane do specyficznych potrzeb i wymagań firmy. Takie oprogramowanie jest projektowane i rozwijane z myślą o unikalnych procesach biznesowych, które mogą nie być w pełni wspierane przez standardowe systemy ERP.

Kluczowe cechy dedykowanego oprogramowania:
 • Dostosowanie do potrzeb - projektowanie funkcji i interfejsu użytkownika zgodnie z wymaganiami klienta.
 • Elastyczność - możliwość łatwego dostosowywania i rozbudowy w miarę zmieniających się potrzeb biznesowych.
 • Integracja - możliwość integracji z istniejącymi systemami i narzędziami używanymi przez firmę.
 • Optymalizacja procesów - automatyzacja i usprawnienie specyficznych procesów biznesowych.
Zalety dedykowanego oprogramowania:

Pełne dostosowanie do specyficznych potrzeb - Dedykowane oprogramowanie jest projektowane z myślą o unikalnych wymaganiach i procesach biznesowych firmy. Dzięki temu można stworzyć narzędzie, które dokładnie odpowiada na specyficzne potrzeby, eliminując konieczność dostosowywania procesów do ograniczeń gotowego systemu ERP.

Przykłady zastosowań:
 • Indywidualne funkcjonalności - możliwość implementacji specyficznych funkcji, które są kluczowe dla działalności firmy.
 • Personalizowany interfejs użytkownika - projektowanie interfejsu w sposób intuicyjny i wygodny dla użytkowników, co zwiększa efektywność pracy.

Wysoka elastyczność i skalowalność - Dedykowane oprogramowanie pozwala na łatwe dostosowywanie i rozbudowę w miarę zmieniających się potrzeb biznesowych. Możliwość modyfikacji i dodawania nowych funkcji sprawia, że rozwiązanie rośnie razem z firmą.

Przykłady zastosowań:
 • Szybkie wprowadzanie zmian - możliwość wprowadzania zmian i usprawnień w krótkim czasie, bez konieczności czekania na aktualizacje od dostawcy.
 • Integracja z nowymi technologiami - łatwa integracja z nowymi narzędziami i technologiami, które firma wprowadza w miarę rozwoju.

Głębsza integracja z istniejącymi systemami - Dedykowane oprogramowanie może być zaprojektowane tak, aby bezproblemowo integrować się z istniejącymi systemami i narzędziami używanymi w firmie. Dzięki temu możliwe jest stworzenie spójnego ekosystemu IT, który działa efektywnie i bez zakłóceń.

Przykłady zastosowań:
 • Integracja z systemami CRM - możliwość pełnej integracji z systemami zarządzania relacjami z klientami, co usprawnia procesy sprzedaży i obsługi klienta.
 • Integracja z systemami ERP - możliwość integracji z istniejącymi systemami ERP, co pozwala na wykorzystanie ich zalet przy jednoczesnym dostosowaniu do specyficznych potrzeb firmy.

Optymalizacja procesów biznesowych - Dedykowane oprogramowanie pozwala na pełną automatyzację i usprawnienie specyficznych procesów biznesowych, co prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej i redukcji kosztów.

Przykłady zastosowań:
 • Automatyzacja procesów produkcyjnych - możliwość automatyzacji kluczowych procesów produkcyjnych, co prowadzi do zwiększenia wydajności i redukcji błędów.
 • Optymalizacja zarządzania magazynem - możliwość dostosowania funkcji zarządzania magazynem do specyficznych potrzeb firmy, co pozwala na lepszą kontrolę nad stanami magazynowymi i minimalizację strat.

Zalety i wady systemów ERP


Zalety systemów ERP:

 • Zintegrowane zarządzanie danymi - centralizacja danych pozwala na lepszą koordynację między działami i łatwiejszy dostęp do informacji.
 • Standardowe procesy - systemy ERP wprowadzają sprawdzone procesy biznesowe, co może prowadzić do poprawy efektywności operacyjnej.
 • Skalowalność - możliwość rozbudowy systemu w miarę rozwoju firmy.
 • Wsparcie techniczne - producenci systemów ERP oferują wsparcie techniczne oraz regularne aktualizacje oprogramowania.
Wady systemów ERP:
 • Wysokie koszty wdrożenia - implementacja systemu ERP może być kosztowna, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Długi czas wdrożenia - proces wdrożenia może trwać wiele miesięcy lub nawet lat, co może wpływać na działalność firmy.
 • Ograniczona elastyczność - standardowe rozwiązania ERP mogą nie w pełni odpowiadać specyficznym potrzebom firmy.
 • Skomplikowane szkolenie użytkowników - konieczność przeszkolenia pracowników z obsługi nowego systemu, co może być czasochłonne.

Kiedy wybrać dedykowane oprogramowanie?


Specyficzne wymagania biznesowe:

Jeśli Twoja firma prowadzi unikalne procesy biznesowe, które nie są w pełni wspierane przez standardowe systemy ERP, dedykowane oprogramowanie może być najlepszym rozwiązaniem. Możliwość pełnego dostosowania do specyficznych potrzeb pozwala na stworzenie narzędzia, które idealnie odpowiada na wymagania Twojej firmy.


Elastyczność i dostosowanie:

Dedykowane oprogramowanie pozwala na pełne dostosowanie funkcji i interfejsu użytkownika do potrzeb firmy. Jeśli Twoja firma wymaga wysokiej elastyczności i możliwości szybkiego wprowadzania zmian, dedykowane oprogramowanie będzie najlepszym wyborem.


Integracja z istniejącymi systemami:

Jeśli Twoja firma już korzysta z różnych systemów i narzędzi, dedykowane oprogramowanie może być łatwo zintegrowane z istniejącym ekosystemem IT. Dzięki temu możliwe jest stworzenie spójnego systemu, który działa efektywnie i bez zakłóceń.

Kiedy wybrać system ERP?


Firmy średniej i dużej wielkości:

Systemy ERP są idealne dla firm, które potrzebują zintegrowanego zarządzania wieloma procesami biznesowymi. Jeśli Twoja firma jest średniej lub dużej wielkości i prowadzi standardowe procesy biznesowe, system ERP może być optymalnym rozwiązaniem.


Potrzeba skalowalności:

Systemy ERP są zaprojektowane tak, aby mogły rosnąć wraz z firmą. Jeśli Twoja firma planuje rozwój i potrzebuje systemu, który będzie w stanie obsłużyć większą skalę działalności, system ERP będzie odpowiednim wyborem. Należy jednak wtedy pamiętać o dodatkowych kosztach.

Podsumowanie


Wybór między systemem ERP a dedykowanym oprogramowaniem zależy od specyficznych potrzeb i wymagań firmy. Dedykowane oprogramowanie oferuje pełne dostosowanie do specyficznych potrzeb, wysoką elastyczność i możliwość integracji z istniejącymi systemami, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla firm poszukujących narzędzi dokładnie odpowiadających na ich wymagania. System ERP natomiast zapewnia zintegrowane zarządzanie danymi, standardowe procesy biznesowe i wysoką skalowalność, ale może być mniej elastyczny i bardziej kosztowny.

O autorze

Maciej jest doświadczonym starszym analitykiem i menadżerem projektów IT w firmie aveneo. Posiada bogatą wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami rozwoju oprogramowania, a także wdrażania i integracji systemów informatycznych. Dzięki swoim kompetencjom Maciej skutecznie zarządza zespołami projektowymi i zapewnia terminową realizację oraz najwyższą jakość.

Maciej
Analytic & Project Manager
Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?