Dofinansowanie projektu IT – ścieżka SMART

Software house • 28.11.2021 • 5 minut

Kto może skorzystać ze ścieżki SMART?


Ścieżka SMART oferuje dofinansowanie dla szerokiego grona przedsiębiorstw, które chcą realizować projekty badawczo-rozwojowe lub wdrożeniowe. Wśród nich znajdują się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) Prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo dofinansowanie mogą otrzymać:

 • Konsorcja MŚP:
  • Współpracujące z innymi przedsiębiorstwami MŚP.
  • Współpracujące z organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi.
 • Duże przedsiębiorstwa:
  • Aplikujące do NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).
  • Mogące liczyć na oddzielny nabór wniosków i oddzielny budżet.
 • Konsorcja dużych przedsiębiorstw:
  • Współpracujące z innymi dużymi przedsiębiorstwami.
  • Współpracujące z przedsiębiorstwami MŚP.
  • Współpracujące z organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?


Dofinansowanie w ramach ścieżki SMART można przeznaczyć na:

 • Zakup środków trwałych – np. sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji
 • Roboty budowlane – związane z adaptacją lub rozbudową infrastruktury IT
 • Wartości niematerialne i prawne – np. oprogramowanie, patenty, wzory użytkowe, know-how
 • Usługi doradcze – w tym usługi doradztwa prawnego, podatkowego, technologicznego

Maksymalny poziom dofinansowania w Ścieżce SMART wynosi 80% wartości projektów.

Jakie są cele ścieżki SMART?


Celem ścieżki SMART jest:

 • Wzmocnienie konkurencyjności polskich firm
 • Zwiększenie innowacyjności
 • Stworzenie nowych miejsc pracy
 • Wzrost produktywności i efektywności firm

Jakie są korzyści z dofinansowania projektu IT?


Dofinansowanie projektu IT może przynieść wiele korzyści, m.in.:

 • Obniżenie kosztów realizacji projektu
 • Przyspieszenie realizacji projektu
 • Dostęp do nowych technologii i know-how
 • Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy
 • Zwiększenie szans na sukces projektu

Jakie są etapy procesu dofinansowania?


Proces dofinansowania projektu IT w ramach ścieżki SMART składa się z następujących etapów:

 1. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
 2. Ocena formalna i merytoryczna wniosku
 3. Podpisanie umowy o dofinansowanie
 4. Realizacja projektu
 5. Rozliczenie projektu

Jakie są najczęściej popełniane błędy przy ubieganiu się o dofinansowanie?


Najczęstsze błędy przy ubieganiu się o dofinansowanie to:

 • Niedopasowanie projektu do celów programu
 • Błędnie wypełniony wniosek o dofinansowanie
 • Brak wymaganych dokumentów
 • Niespełnienie warunków dofinansowania

Gdzie szukać więcej informacji?


Więcej informacji na temat ścieżki SMART można znaleźć na stronie internetowej www.poir.gov.pl.

Aktualnie trwa runda IV - Nabór dla konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP lub organizacjami badawczymi lub NGO oraz przedsiębiorstw innych niż MŚP z MŚP lub organizacjami badawczymi lub NGO. Planowany termin zakończenia naboru to 8 lutego 2024 r.

O autorze

Milena jest odpowiedzialna nie tylko za opiekę nad kluczowymi klientami firmy, ale przede wszystkim za nawiązywanie nowych relacji biznesowych naszego software house. Z zaangażowaniem dba również o potrzeby wewnętrzne, zapewniając niezakłócony proces biznesowy. Dzięki jej pracy aveneo jest silnym i stabilnym software house.

Milena
Business manager & developer
Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?